Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Klar matematik
Tilbage

Klar matematik
- den ultimative notesamling

01. udgave, 01. oplag, 2020

Forfatter

Klar matematik
- den ultimative notesamling

01. udgave, 01. oplag, 2020

Forfatter

Klar matematik er den ultimative notesamling til dig, der vil gøre det godt til eksamen i gymnasiet, og som har brug for hurtigt at forstå kernestoffet i matematik. Den er nyttig og praktisk, uanset om du går på STX, HTX, HHX, HF eller ønsker at genopfriske din viden efter et sabbatår.

Notesamlingen er matematikkens komprimerede bouillonterning. Den er mere ind til benet end en grundbog og samtidig mere forklarende end en formelsamling, så der er masser af hjælp at hente, uden at det bliver for kompliceret. Den indeholder en række faste elementer: Forklaringer, definitioner, sætninger, regneregler, beviser og eksempler. Alt, du skal bruge til at få overblik over stoffet, imponere til mundtlig eksamen og foretage præcise opslag til skriftlig eksamen.

Klar matematik fokuserer på den praktiske tilgang til løsning af problemstillinger ved beskrivelse af fremgangsmåder og metoder. Det omfatter også fremgangsmåder til løsning på den populære lommeregner TI-Nspire CX CAS.

Bogen dækker kernestoffet i læreplanen for matematik A til det almene gymnasium, STX. Den kan også benyttes på B- og C-niveau samt på HTX, HHX og HF, der deler meget af det grundlæggende kernestof. Derudover er den velegnet til hurtigt at genopfriske gymnasieniveauets matematik for interesserede og på adgangskurser, brushup-kurser og lign.

Klar matematik har mange illustrationer, der hjælper på forståelsen, understøtter beviser og visualiserer eksempler. Et helt kapitel vejleder i brugen af TI-Nspire CX CAS til de mest almindelige matematiske problemstillinger.

Målet med denne bog er at gøre forberedelsen til gymnasiets mundtlige og skriftlige 
prøver i matematik lettere med et overskueligt opslagsværk. Indholdets centrale
elementer er de mange regneregler, forklaringer, definitioner og sætninger med tilhørende beviser og eksempler. Bogen lægger sig derfor i krydsfeltet mellem en
grundbog og en formelsamling, hvilket gør den velegnet som hjælpemiddel under
prøverne. Samtidig kan den også bruges af andre matematikinteresserede læsere,
der ønsker at genopfriske gymnasieniveauets matematik og dens brugbare metoder
til virkelighedsnære problemstillinger.

Bogens indhold er skabt på baggrund af egne noter fra min tid i gymnasiet.
Desuden er der foretaget en del ekstra research og skrevet emner til for at opfylde
læreplanen fra 2017 for det almene gymnasium, STX. Kernestof og mindstekrav fra
læreplanen fremgår af appendiks A.

Udarbejdelsen af figurer er hovedsageligt foretaget i det frit tilgængelige program
Geogebra, som er hyppigt anvendt i gymnasiesammenhæng. Det er simpelt at forstå
og kan let være med til at illustrere fremgangsmåder eller bekræfte, at en løsning er
korrekt. Programmet CalcPlot3D er også anvendt til at indtegne funktioner af
to variable og niveaukurver.

Der skal rettes en stor tak til matematiklæreren, der gjorde mig interesseret i og
bidt af matematikkens verden og baggrund, Max Wilken Pedersen, som også har
brugt en lang række fritidstimer på at hjælpe og svare på spørgsmål. Samtidig skal
der også lyde en tak til forlaget for at gøre udgivelsen af bogen mulig og til redaktør,
Jesper Nørgaard, for feedback og redigering af indholdet.

Aarhus, februar 2020
Oliver Streit

Kapitel 1 Regneregler og begreber
Kapitel 2 Lineære funktioner
Kapitel 3 Eksponentialfunktioner
Kapitel 4 Potensfunktioner
Kapitel 5 Regression
Kapitel 6 Proportionalitet
Kapitel 7 Funktioner
Kapitel 8 Polynomier
Kapitel 9 Trigonometriopslag – formler for simple størrelser
Kapitel 10 Trigonometri
Kapitel 11 Trigonometriske funktioner
Kapitel 12 Sinuskurver
Kapitel 13 Grænseværdi
Kapitel 14 Differentialregning
Kapitel 15 Optimering
Kapitel 16 Integralregning
Kapitel 17 Numerisk integration
Kapitel 18 ln(x) og ex
Kapitel 19 Vektorer i planen

Kapitel 20 Linjer i planen
Kapitel 21 Vektorer i rummet
Kapitel 22 Linjer og objekter i rummet
Kapitel 23 Vektorfunktioner
Kapitel 24 Funktioner af to variable
Kapitel 25 Differentialligninger
Kapitel 26 Deskriptiv statistik
Kapitel 27 Sandsynlighedsregning
Kapitel 28 Diskrete fordelinger
Kapitel 29 Kontinuerte fordelinger
Kapitel 30 X2-test
Kapitel 31 Systematiske fejl og repræsentativitet
Kapitel 32 Brug af TI-Nspire CX CAS
Kapitel 33 Symboler

Appendiks A Kernestof og mindstekrav fra STX-læreplanen 2017

Stikord


Pris
299,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
299,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

184010-1

ISBN

9788757129502

Antal sider

415

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

184010-9+

ISBN

9788757135725

Antal sider

415

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
299,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
299,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

184010-1

ISBN

9788757129502

Antal sider

415

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

184010-9+

ISBN

9788757135725

Antal sider

415

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms