Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Klar, parat, start
Tilbage
Klar, parat, start

Klar, parat, start
En guide til projektskrivning

1. udgave, 1. oplag, 2008

Forfatter
Annette Hall Madsen

Klar, parat, start er struktureret efter tre såkaldte frihedsgrader, som handler om, hvor meget hjælp du skal have af underviseren undervejs i dit projekt, altså hvor "frit" du kan arbejde i projektfasen. 

Bogen kan anvendes, selvom du ikke arbejder med projekter. Du kan for eksempel læse om, hvad du gør, hvis du pludselig ikke kan skrive et eneste ord, hvordan du laver en MindMap, hvordan du løser begyndende konflikter i et gruppearbejde, og hvordan du forholder dig til negativ kritik.


Klar, parat, start er skrevet af en erfaren haj, nemlig Anette Hall Madsen fra Køge Handelsskole. Anette, der er uddannet fra RUC, har mange års praktisk erfaring som både lærer og censor og ikke mindst: Som projektvejleder.
 

Klar, parat start henvender sig til unge på alle ungdomsuddannelser; erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

At arbejde projektorienteret er en undervisningsform, som udgør en stor del af undervisningstiden på de fleste uddannelser.

Projektarbejde er ofte en stor mundfuld for de studerende at sluge ved første øjekast. Man begynder så at sige med ingenting og arbejder sig frem til et eller andet produkt i form af fx en rapport eller en synopse. Nogle studerende har stor erfaring med projektarbejde, nogle møder måske arbejdsformen for første gang. 

Jeg har derfor valgt at opbygge bogen ud fra, hvilke faser den studerende skal igennem ved projektarbejde, samt en niveaudeling af de enkelte faser i projekt arbejdet. Niveaudelingen, der i bogen er benævnt som frihedsgrader (1, 2 og 3), beskriver i korte træk, hvilket ansvar og arbejdsområde den studerende skal arbejde hen imod.

Frihedsgraderne er en hjælp for de studerende og vejlederne. Frihedsgrad 1 betyder, at der i projektarbejdet indgår stor hjælp fra vejlederen, frihedsgrad 2 betyder lidt mindre hjælp, og frihedsgrad 3 er et næsten selvstændigt arbejde med projektet.

Fordelen ved niveaudelingen er, at vejledere og studerende fra begyndelsen af projektet kan aftale, hvilke frihedsgrader den studerende eller gruppen skal arbejde med i forløbet. Det giver en tryghed og planlægningsfordel for begge parter.

Kombinationerne af frihedsgrader og faser vil være forskellige fra studerende til studerende, fra gruppe til gruppe. Målet må være, at projektdeltagerne hele tiden arbejder sig hen imod en større frihedsgrad og dermed en større selvstændighed.

I bogen har jeg søgt at give rigeligt med eksempler og gode råd i forbindelse med de forskellige processer, studerende gennemgår ved projektorienteret arbejde. Det vil sige, at Klar, parat, start også kan bruges som opslagsbog i andre sammenhænge end ved projektarbejde. Eksempelvis berører bogen også skriveprocessen og gruppearbejdet.

Klar, parat, start er ikke tænkt som et endegyldigt svar på samtlige problemer, der kan opstå ved projektorienteret arbejde, men som et forslag. Et forslag, der kan skabe fælles fodslag blandt vejledere og studerende, således at det bliver mindre problemfyldt at arbejde med projekter. Mange steder – også på Køge Handelsskoles merkantile afdeling – har det nemlig været vanskeligt
at arbejde med projekter. Vanskeligt, fordi vejlederne har haft forskellige metoder til at arbejde med projekter og derfor har givet de studerende forskellig informationer, hvilket har resulteret i frustration blandt både vejledere og de studerende. Det har hjulpet gevaldigt, at vi på Køge Handelsskoles merkantile afdeling nu har valgt én fremgangsmåde – altså har fundet fælles fodslag.

I bogen omtales lærere som vejledere. Endvidere nævnes grupper til trods for, at gruppeeksamen er afskaffet. Men der arbejdes stadig mange steder med gruppearbejde – fx i eksamensprojekter, hvor gruppemedlemmerne så bare går til individuel eksamen. Alle arbejdsprocesserne i det projektorienterede arbejde gælder for både enkeltmandsprojekter og gruppeprojekter. 

Annette Hall Madsen
Køge, maj 2008

Indledning 

Faser og niveaudeling i projektarbejdet 

Hvad er et projekt? 
· Ungdomsuddannelsernes krav til projektarbejde 
· Hvad er projektets mål? 
· Frihedsgrad 

Hvilke fag/kvalifikationsområder dækker projektet?
· Frihedsgrad 

Gruppearbejdet
· Samarbejde
· Den kreative
· Indpiskeren 
· Sekretæren 
· Analytikeren 
· Opsamleren 
· Arbejderen
· Snylteren 
· Et fælles værdigrundlag 
· Gode råd til gruppearbejdet 
· Frihedsgrad 

Kritik og konfliktløsning 
· Aktiv lytning 
· At give og modtage kritik 
· Gode råd, når du giver kritik 
· Gode råd, når du får kritik 
· Frihedsgrad 

Hovedemne og delemne 
· Frihedsgrad 

Problemformulering 
· MindMap 
· Den grønne bølge – et eksempel 
· Frihedsgrad 

Informationssøgning 
· Orienteringslæsning 
· Informationssøgningskanaler 
· Søgemaskiner 
· Frihedsgrad 

Produktet – hvad og hvordan? 
· Titelblad 
· Forside 
· Indholdsfortegnelse 
· Indledning 
· Problemformulering 
· Hovedafsnit 
· Konklusion 
· Litteraturliste 
· Bilag 
· Dagbog/logbog 
· Evaluering 
· Automatisk indholdsfortegnelse 
· Layout 
· Frihedsgrad 

Synopse 
· Eksempel på en synopse 

· En utraditionel og anderledes synopse 
· Frihedsgrad 

Skriveprocessen 
· Registreringsskrivning 
· MindMap 
· Hurtigskrivning 
· Pludselige indfald 
· Øvelse gør mester 
· Frihedsgrad 

Produktpræsentation 
· Gode råd før fremlæggelsen 
· Gode råd under fremlæggelsen 
· Krop og stemme 
· Gode råd efter fremlæggelsen 
· Frihedsgrad 

Handleplan 
· Hvem gør hvad hvornår 
· Frihedsgrad 

Evaluering 
· Frihedsgrad 

Afslutning 

Litteratur og kilder 

Pris
162,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

81017-1

ISBN

978-87-7881-970-3

Antal sider

71

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
162,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

81017-1

ISBN

978-87-7881-970-3

Antal sider

71

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms