Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Køretøjsteknik
Tilbage
Køretøjsteknik

Bogens indhold er afstemt efter Under-visningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Det er tilstræbt, at bogen kan finde anvendelse i såvel grundfag som retningsfag.

Af hensyn til elevdifferentiering og ønske om egnethed for selvstudium er de enkelte afsnit uddybet og bearbejdet, så de danner en helhed, der nyttiggør bogen i det daglige skolearbejde.

Dette medfører, at stofmængde og sværhedsgrad rækker ud over krav på f.eks. 2. skoleperiode, således at bogen kan anvendes på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet efter lærerens valg.

I denne bog forekommer bl.a. tekst- og illustrationsmateriale, der velvilligt er stillet til rådighed af følgende:

Robert Bosch A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S

Volvo Danmark A/S

Scania

SAAB

Dieselanlæg – Historisk udvikling   3
Dieselanlæg – Generelt   5
Motorkomponenter – Turbolader   9
Dieselanlæg – Funktionslære    15
Dieselanlæg – Rækkepumpe   21
Dieselanlæg – Regulatorer   25
Dieselanlæg – Fordelerpumpe   27
Dyserør   35
Indstilling af indsprøjtningstidspunkt   37
Dynamisk kontrol af indsprøjtningstidspunkt   41
Dieselanlæg – Dyser   43
Forvarmeanlæg   49
Røggasmåling   51
Dieselanlæg – Fejlfinding   53
Stikordsregister   57

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms