Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Køretøjsteknik
Tilbage
Køretøjsteknik

Bogens indhold er afstemt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Det er tilstræbt, at bogen kan finde anvendelse i såvel grundfag som retningsfag.

Af hensyn til elevdifferentiering og ønske om egnethed for selvstudium er de enkelte afsnit uddybet og bearbejdet, så de danner en helhed, der nyttiggør bogen i det daglige skolearbejde.
Dette medfører, at stofmængde og sværhedsgrad rækker ud over f.eks. krav på 2. skoleperiode, således at bogens anvendelse kan ske på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet efter lærerens valg.

I denne bog forekommer bl.a. tekst- og illustrationsmateriale, der velvilligt er stillet til rådighed af følgende:

Scania Danmark A/S

Volvo Danmark A/S

Køretøjsteknik – Køle- og smøresystem  1
Kølesystem – Generelt 3
Formål 3
Kølesystem – Komponenter 5
Generelt 5
Vandpumpe 5
Termostat 6
Shunttermostat 6
Køler 8
Kølerdæksel 9
Trykkølesystem 9
Vandpumpedrev 10
Ventilator med temperaturreguleret væskekobling 11
Termostatstyret ventilator 11
Varmeapparat 12
Kølesystem – Kølevæske 13
Kølevæske 13
Kølesystem – Fejlfinding 15
Fejlfinding 15
Kundemeddelelser 17
Øvelser i fejlsøgning 17
Kølesystem – Luftkøling 19
Luftkøling 19
Smøresystem – Generelt 21
Smøresystem 21
Smøresystem – Helhedsfunktion 21
Smøresystem – Oliepumpe 25
Oliepumpe 25
Reduktionsventil 26
Smøresystem – Oliefilter 27
Oliefilter 27
Olietemperator 28
Cyklonfilter 29
Smøresystem – Olietrykskontrol 31
Smøresystem – Olieforbrug 33
Smøresystem – Fejlfinding 35
Måling af olietryk 35
Fejlmuligheder 35
Kundemeddelelser 35
Øvelser i fejlsøgning 35
Smøresystem – Totaktsmotorer 37
Smøring af totaktsmotorer 37
Smøresystem – Smøremidler 39
Olietyper 39
Stikordsregister 45

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms