Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Køretøjsteknik
Tilbage
Køretøjsteknik

Bogens indhold er afstemt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Det er tilstræbt, at bogen kan finde anvendelse i såvel grundfag som retningsfag.

Af hensyn til elevdifferentiering og ønske om egnethed for selvstudi-um er de enkelte afsnit uddybet og bearbejdet, så de danner en hel-hed, der nyttiggør bogen i det daglige skolearbejde.

Dette medfører, at stofmængde og sværhedsgrad rækker ud over krav på f.eks. 2. skoleperiode, således at bogen kan anvendes på for-skellige tidspunkter i uddannelsesforløbet efter lærerens valg.

I denne bog forekommer bl.a. tekst- og illustrationsmateriale, der velvilligt er stillet til rådighed af følgende:

Robert Bosch A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S

Volvo Danmark A/S

Scania

SAAB

Motor – Generelt   3
Motor – Funktionslære   9
Motor – Komponentlære   17
Motor – Fejlfinding   39
Motorspecifikationer   41
Stikordsregister  45

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms