Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Køretøjsteknik
Tilbage
Køretøjsteknik

Bogens indhold er afstemt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Det er tilstræbt, at bogen kan finde anvendelse i såvel grundfag som retningsfag. 

Af hensyn til elevdifferentiering og ønske om egnethed for selvstudium er de enkelte afsnit uddybet og bearbejdet, så de danner en helhed, der nyttiggør bogen i det daglige skolearbejde.

Dette medfører, at stofmængde og sværhedsgrad rækker ud over krav på f.eks. 2. skoleperiode, således at bogens anvendelse kan ske på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet efter lærerens valg.

I denne bog forekommer bl.a. tekst- og illustrationsmateriale, der velvilligt er stillet til rådighed af følgende:

Volvo Danmark A/S

MIG/MAG-svejsning   3
Sundhedsfare ved MAG-svejsning   21
Modstandssvejsning   25
Lodning   35
Svejsning af plastkomponenter   47
Sikkerhed ved plastsvejsning   53
Nitning med træknitte   55
Stikordsregister   57

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms