Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Køretøjsteknik
Tilbage
Køretøjsteknik

Bogens indhold er afstemt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Det er tilstræbt, at bogen kan finde anvendelse i såvel grundfag som retningsfag.

Af hensyn til elevdifferentiering og ønske om egnethed for selvstudium er de enkelte afsnit uddybet og bearbejdet, så de danner en helhed, der nyttiggør bogen i det daglige skolearbejde.

Dette medfører, at stofmængde og sværhedsgrad rækker ud over f.eks. krav på 2. skoleperiode, således at bogen kan anvendes på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet efter lærerens valg.

I denne bog forekommer bl.a. tekst- og illustrationsmateriale, der velvilligt er stillet til rådighed af følgende:

Robert Bosch A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S

Volvo Danmark A/S

Tændingsanlæg – Historisk udvikling    3
Spoletændingsanlæg    5
Tændspole    13
Montering af strømfordeler    17
Tændingstidspunkt og forbrænding af benzin-/luftblandingen    21
Elektronisk tænding    25
Bankeregulering    39
Tændingssystem – Ford DIS    43
Tændrør    49
Kundemeddelelser    55
Stikordsregister   57

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms