Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Køretøjsteknik
Tilbage
Køretøjsteknik

Bogens indhold er afstemt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Af hensyn til elevdifferentiering og ønske om egnethed for selvstudium er de enkelte afsnit uddybet og bearbejdet, så de danner en helhed, der nyttiggør bogen i det daglige skolearbejde.

Dette medfører, at stofmængde og sværhedsgrad rækker ud over f.eks. krav på 2. skoleperiode, således at bogens anvendelse kan ske på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet efter lærerens valg.

I denne bog forekommer bl.a. tekst- og illustrationsmateriale, der velvilligt er stillet til rådighed af følgende:

Ford Motor Company A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S

Volvo Danmark A/S

Mazda

Massey Ferguson

Transmission – Generelt   3
Kobling – Generelt   5
Kobling – Funktionslære   7
Kobling – Komponentlære   15
Kobling – Fejlfinding   23
Kobling – Motorcykel   25
Kundemeddelelser   29
Gearkasse – Generelt   31
Gearkasse – Funktionslære   33
Gearkasse – Komponentlære   39
Gearkasse – Fejlfinding   41
Differentiale – Generelt   45
Differentiale – Funktionslære   47
Kædetræk – Motorcykel   51
Stikordsregister   55

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms