Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Ledelse af arbejdsmiljø
Tilbage
Ledelse af arbejdsmiljø

Ledelse af arbejdsmiljø
Certificering i praksis

1. udgave, 01. oplag, 2010

Forfatter
Lise Granerud m.fl.

Denne bog giver et bud på, hvordan arbejdsmiljøledelse kan styrkes på den enkelte virksomhed, og hvordan koblingen mellem virksomheden og den statslige regulering kan sikre en høj kvalitet for arbejdsmiljøet.

Certificeret arbejdsmiljøledelse baseret på systematiske ledelsessystemer er blevet interessant for danske virksomheder, der siden 2001 har kunnet opnå certifikat på, at deres arbejdsmiljøledelsessystemer er i orden.

Et godt arbejdsmiljø er således vigtigt for både ledelse og medarbejdere, og det er væsentligt at kunne dokumentere, at man har styr på arbejdsmiljøet i forhold til kunder, samarbejdspartnere, myndigheder samt nuværende og kommende medarbejdere.

Bogen giver svar på en række spørgsmål, og viser hvordan ledelse af arbejdsmiljø udvikler sig i praksis:

  • Hvordan opbygger og driver virksomhederne disse nye ledelsessystemer?
  • Hvilke erfaringer har virksomhederne gjort?
  • Fungerer den certificerede arbejdsmiljøledelse efter hensigten?
  • Bliver arbejdsmiljøet integreret i forhold til de øvrige ledelsesopgaver i virksomhederne?
  • Hvordan går det med medarbejdernes indflydelse på arbejdsmiljøet?
  • Sikrer ledelsessystemerne, at virksomhederne kontinuerligt udvikler arbejdsmiljøet? Hvordan fungerer samspillet mellem virksomheder, myndigheder og certificeringsorganerne?

Bogen er resultatet af et flerårigt forskningsprojekt, der er gennemført i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter (NFA), International Center for Business and Politics på CBS og DTU Management på DTU.

Forfatterne:
Lise Granerud, forsker, NFA.
Peter Hasle, seniorforsker, ph.d., NFA.
Pernille Hohnen, seniorforsker, NFA.
Peer Hull Kristensen, professor, CBS.
Robson Sø Rocha, adjunkt, CBS.

I de seneste år har virksomhedernes egenkontrol af arbejdsmiljøet fået stadig større betydning. Samtidig er et godt arbejdsmiljø blevet vigtigt for mange virksomheder. Det er blevet vigtigt at kunne demonstrere over for sine kunder og brugere, at man har styr på arbejdsmiljøet – ligesom det er vigtigt i forhold til nuværende og kommende medarbejdere. Det er nogle af årsagerne til at systematisk arbejdsmiljøledelse i stigende omfang er blevet interessant for danske virksomheder. Interessen er yderligere styrket gennem muligheden for at få certificeret sit arbejdsmiljøledelsessystem og derved opnå en Krone smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside og blive fritaget fra Arbejdstilsynets regelmæssige screening.

I denne bog præsenterer vi nogle af resultaterne fra forskningsprojektet CERVA, som blev finansieret af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden i perioden 2006-09. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), International Center for Business and Politics på CBS og DTU Management på DTU. Derudover har arbejdsmiljørådgivere fra Alectia A/S deltaget i arbejdsmiljøfaglige gennemgange af de virksomheder, som indgår i projektet.

Formålet med projektet var at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøledelse fungerer i praksis. Hvordan opbygger og driver virksomhederne sådanne systemer? Og hvad kan man lære af deres gode og dårlige erfaringer. Her i bogen præsenteres et sammendrag af resultaterne. Projektet bygger på casestudier i 13 industrivirksomheder, hvor ledere og medarbejdere velvilligt har stillet sig til rådighed for besøg og interview. En stor tak til disse virksomheder uden hvis medvirken dette projekt aldrig var blevet realiseret. Også en stor tak til projektets referencegruppe som har bidraget med mange refleksive og kritiske kommentarer og forslag. Også en særlig tak til Herman Knudsen, Signe Tønnesen og Leif Funck som har bidraget med kritiske kommentarer til dette manuskript. Endelig vil vi gerne takke professor Per Langaa Jensen, som på trods af deltagelse i selve CERVA projektet ikke havde mulighed for at medvirke til bogen.

Målet med denne bog er at bidrage til en dybere forståelse af, hvordan systematisk arbejdsmiljøledelse fungerer. Det er ikke sådan, at der findes én rigtig måde at gennemføre arbejdsmiljøledelse på. Vores forskningsresultater viser, at der findes forskellige veje til at nå gode resultater, men de kan kun nås, hvis ledelse og medarbejdere i den enkelte virksomhed er i stand til at reflektere over egne erfaringer og finde frem til det system, der passer bedst til netop deres virksomhed. Gennem en række kritiske analyser af forskellige virksomheders tilgange til systematisk arbejdsmiljøledelse håber vi at kunne inspirere såvel arbejdsmiljøprofessionelle som ledere og medarbejdere til at overveje, hvordan arbejdsmiljøledelsessystemet i deres virksomhed kan udvikles, således at det bedst muligt fremmer et godt arbejdsmiljø.

Forfatterne
Marts 2010

Introduktion
Hvorfor en bog om certificeret arbejdsmiljøledelse?
Hvad er et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem?
Danske og internationale erfaringer med arbejdsmiljøledelsessystemer
Bogens empiri og metode
CERVA undersøgelsen kort
Gennemgang af bogens kapitler

Certificeret arbejdsmiljøledelse i et historisk perspektiv
Fra command-control til refleksive procedurer
Udvikling af frivillige ledelsessystemer
Integrationen af regulering og ledelsessystemer
Arbejdsmiljøledelse som en black box

Forskellige former for arbejdsmiljøledelse
Idealtyper
Komponentfabrikken
Støberiet
Emballagefabrikken
Plastfabrikken
Forskellige former for arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer i et læringsperspektiv
Læring i Udstillingsvinduet
Læring i Bureaukratiet
Læring i Entreprenørerne
Læring i Teamwork
Læring i Det refleksive Arbejdsmiljøledelsessystem
Læring som engagement

Arbejdsmiljøledelse, politiske processer og medarbejderinddragelse
Arbejdsmiljøledelse som politisk felt
Arbejdsmiljø som politisk neutralt område?
Hvilke strategiske positioner åbner arbejdsmiljøsystemerne for?
Mikropolitiske processer og agency i praksis
Ændring af feltet – nye roller?
Medarbejderindflydelse på arbejdsmiljødagsordenen
Adfærdsregulering eller repræsentation af medarbejdere?
Indflydelse skal vindes

Forståelser af arbejdsmiljø på certificerede virksomheder
Arbejdsmiljøbegrebet på certificerede virksomheder
Sikkerhed som centralt begreb i arbejdsmiljøforståelsen
Det fysisk/kemiske arbejdsmiljø
’Sprogforvirring’
Arbejdsmiljøarbejdet i et ledelsesperspektiv
Medarbejdernes vinkel på arbejdsmiljø og sikkerhed
Forskelle mellem certificerede virksomheder
Fører certificeret arbejdsmiljøledelse til videreudvikling af arbejdsmiljøforståelse?

Certificering, arbejdsmiljøledelsessystemer og performance
Rollespillet mellem de agenter der indgår i certificeringssystemet udenfor virksomhederne
Kompenserer frivillige private initiativer for manglerne i det officielle system?
Certificering i en ny økonomi

At overkomme begrænsningerne
World Class virksomheder og arbejdsmiljøet
Hvordan kan man få arbejdsmiljøet ind i ledelsesspillet?
Hvordan kan arbejdsmiljøet blive en strategisk og taktisk faktor?
Hvordan kan man få etableret et pointsystem, så arbejdsmiljøet tæller med på bundlinjen?
Hvordan inddrage medarbejderne i forbedringen af arbejdsmiljøet?
Hvordan overkommer man tendensen til at stirre sig blind på bestemte benchmarks?

Arbejdsmiljøledelse i fremtiden
Virker certificeret arbejdsmiljøledelse?
Integration af regulering og frivillighed
Økonomiske interesser
Kompetenceopbygning
Fremtidens arbejdsmiljø

En e-bog er en bog i digitalt format, så den kan læses på en computer, en smartphone eller på en tablet. E-bogen findes i pdf-format.
 
Når du har købt din e-bog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter e-bogen direkte til din computer.
 
Hvis den købte e-bog er beskyttet med DRM skal et bestemt læseprogram, fx Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, inden du begynder at downloade e-bogen.
 
Uanset om e-bogen er beskyttet med DRM, vandmærke eller ingen kopibeskyttelse, så er det tale om ophavsretligt materiale, der ikke må videregives til brug af andre end køberen.
 
Har du brug for hjælp til at læse din e-bog? Find information og vejledninger her.
Pris
299,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

94011-1

ISBN

978-87-571-2701-0

Antal sider

166

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
299,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

94011-1

ISBN

978-87-571-2701-0

Antal sider

166

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms