Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Matematik for grundforløb
Tilbage
Matematik for grundforløb

Matematik for grundforløb

1. udgave, 01. oplag, 2009

Forfatter
Jens Meldgaard

Matematik for grundforløb

1. udgave, 1. oplag, 2009

Forfatter
Jens Meldgaard

Matematik for grundforløb er tilrettelagt, så den henvender sig til elever på de tekniske uddannelser. Bogen taler til de unge med et uformelt sprog samt mange farver og illustrationer.

Bogens mange opgaver, hjemmeopgaver og øvelser, gør det muligt at tilpasse undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs niveau. Opgaverne tager desuden udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som eleven kan møde på værkstedet.

Bogen omfatter niveauerne F, E og D og indeholder en initialtest.

Til bogen er der udgivet en opgavesamling, du finder her!

Hensigten med bogen Matematik for grundforløb er at tilbyde elever på tekniske skoler, produktionsskoler o.a. en matematikbog, der kan anvendes uden de store matematiske forudsætninger.

De elever, vi møder på skolerne, har typisk en viden om matematik, som ligger på et niveau omkring 9. eller 10. klassetrin, og derfor tager bogens indhold sit afsæt her.

Det matematikfaglige indhold omfatter niveauerne F, E og D, som er beskrevet i grundfagskataloget.

Jeg har bevidst anvendt et “dagligdags” sprog i bogen og har altså undgået matematikfaglige ord og sætninger, hvor det har været muligt.

Hvor ofte møder vi ikke elever, som ikke kan “få hul på en opgave“, fordi de ikke forstår spørgsmålet? Det viser sig ofte, at når vi har talt om formuleringen, løser de opgaven uden besvær.

Bogen tager for det meste udgangspunkt i praktiske opgaver, som eleven kan møde i værkstedet, teorilokalet eller hjemme i virksomheden, og er derfor et godt supplement til diverse opslagsbøger.

I grundfaget matematik, som er et eksamensfag, kan bogen i vid udstrækning anvendes til undervisning på alle niveauer.

Som supplement til bogen Matematik for grundforløb vilGeometri og matematik for Smede, som er en udpræget opgavebog, være velegnet.

God fornøjelse!

Jens Meldgaard
2009

Almene regneregler                                    9
Brøker
Opgaver
Anvendelse af lommeregner til beregn. af brøker
Procent regning
Lægge momsen til et beløb
Fratrække momsen fra et beløb
Handel og procent

Konstruktioner                                            27
Oprette en midtnormal
Oprejse en normal
Nedfælde en normal fra et givet punkt
Konstruer en parallel linje E til en given linje L
Konstruktion af et kvadrat med s=10 cm
Konstruer en ret linje, deles i 5 lige store stykker
Halverer en given vinkel
En 60° vinkel
Flytning af en given vinkel
Trekanter
En trekants højder
Femkanter
Sekskant
Periferivinkel
Indskreven cirkel
Omskrevne cirkel
Medianer

Ligninger med en ubekendt                       41
Ligninger med x i brøker
Gruppeopgave

Areal                                                             47
Kvadrat
Opgaver
Rektangel
Trapez
Parallelogram
Rombe

Cirklen                                                          59
Omkreds
Areal
Cirkelafsnit
Cirkeludsnit

Pythagoras og trekanter                            69
Læresætningen
Særlige trekanter
Opgaver med A-mål

Trigonometri                                                85
Enhedscirklen
Sinus
Cosinus
Tangens
Opgaver (retvinklet trekanter)

Vilkårlige trekanter                                      97
Sinus relationerne
Cosinus relationerne

Koordinatsystemet                                     105
Skærehastighed
Regneark
Funktioner
Definitionmængde
Udledning af regneforskrift
Skæringspunkter
Lige store koefficienter
Additionsmetoden
Indsættelsesmetoden
Opgaver

Hjemmeopgaver                                          127
Konstruktioner
Pythagoras
Trigonometri
Areal og Rumfang 1
Areal og Rumfang 2
Areal og Rumfang 3

Initialtest, niveau F-E-D                              137
Formelsamling                                                               139

Facitliste                                                                        147

  • "Denne matematikbog tager udgangspunkt i denne almindelige hverdag og gør det godt ... Det hele er yderst fornuftigt sat sammen og holdt i enkle og korte afsnit, som gør læsbarheden større ikke mindst for svagtlæsende og usikre elever. De indbydende afsnit er suppleret med klare og letforståelige stregtegninger... Forlaget fortjener igen ros for en enkel, men yderst anvendelig lille fagbog, som ganske givet vil opnå stor udbredelse. Bogen bør naturligvis indkøbes til alle undervisere i matematik på relevante niveauer og til skolens bibliotek, så elever selv kan hente hjælp her."

    Uddannelsesbladet 5/2010, Ole Fournais

Pris
200,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
200,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

91019-1

ISBN

978-87-7082-101-8

Antal sider

159

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

91019-9+

Antal sider

159

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
200,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
200,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

91019-1

ISBN

978-87-7082-101-8

Antal sider

159

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

91019-9+

Antal sider

159

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms