Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Materialebogen
Tilbage

Materialebogen

1. udgave, 1. oplag, 2007

Forfatter
A. Lindeg.aard-Andersen m.fl

Bogen er tænkt som en kombineret lære- og håndbog. Den vil kunne finde anvendelse på ingeniør- og arkitektuddannelserne, samt på beslægtede uddannelser og ikke mindst i virksomheder der udnytter materialer af enhver art.

Kendskab til materialers grundlæggende opbygning og egenskaber er ikke kun en nødvendighed i produktion af rumraketter og mikrochips men i stort set alle former for fremstilling af dagligdags brugsting, simple såvel som avancerede.

Bogen behandler i fem overordnede dele en meget omfattende række af de materialer, der i dag og i fremtiden indgår i konstruktioner i ordets bredeste forstand. De enkelte deles overskrift dækker over brede emnegrupper:

 • A Grundlæggende materialefysik og –kemi (det fysiske og -kemiske grundlag).
 • B Halvledere ((halvledermaterialernes særlige egenskaber og kombinations-muligheder).
 • C Metaller (alle metaller behandles, jo bredere anvendelse desto mere udførligt).
 • D Keramer (nydannet fællesbetegnelse der dækker alt fra bjergarter, klassisk keramik, beton, mørtel, murværk, glas, konstruktionskeramer til elektro keramik).
 • E Polymere materialer (behandler træ, biologiske fibermaterialer, bitumen, biologiske bindemidler og læder, og giver en meget omfattende oversigt over de syntetiske plast- og gummimaterialer).

 

A Grundlæggende materialefysik og -kemi

 • A1 Materialeegenskaber og materialevalg
 • A2 Atomar opbygning og det periodiske system
 • A3 Bindingstyper
 • A4 Krystallinske materialer
 • A5 Ikke-krystallinske materialer
 • A6 Overflade- og grænsefladeegenskaber
 • A7 Flerfasematerialer
 • A8 Termodynamik og reaktionskinetik
 • A9 Transport af varme og stof
 • A10 Tilstandsdiagrammer
 • A11 Elastisk og plastisk deformation
 • A12 Brud
 • A13 Holdbarhed
 • A14 Materialeegenskaber relateret til den atomare opbygning
 • A15 Materialeprøvning
 • A16 Nogle materialefysiske analysemetoder 

B Halvledere

 • B1 Halvlederkomponenter
 • B2 Materialer og fremstillingsteknologi

C Metaller

 • C1 Jern, stål og støbejern
 • C2 Aluminium
 • C3 Magnesium
 • C4 Kobber
 • C5 Zink
 • C6 Tin
 • C7 Bly
 • C8 Titan
 • C9 Nikkel
 • C10 Chrom
 • C11 Ædelmetaller
 • C12 Andre metaller
 • C13 Hårdmetaller
 • C14 Hukommelsesmetaller
 • C15 Superplastiske legeringer
 • C16 Magnetiskematerialer
 • C17 Lavtsmeltende metaller

D Keramer

 • D1 Bjergarter
 • D2 Keramik
 • D3 Ildfaste keramer
 • D4 Uorganiske bindemidler
 • D5 Beton
 • D6 Let- og porebeton
 • D7 Murværk og mørtel
 • D8 Glas
 • D9 Fremstillingsprocesser
 • D10 Konstruktionskeramer
 • D11 Filtre og membraner
 • D12 Biokeramer
 • D13 Elektrokeramer

E Polymere materialer

 • E1 Træ og træbaserede materialer
 • E2 Biologiske fibermaterialer
 • E3 Bituminøse materialer
 • E4 Biologiske bindemidler
 • E5 Læder
 • E6 Polyolefiner
 • E7 Vinylpolymerer
 • E8 Styrenpolymerer
 • E9 Polyacrylater
 • E10 Polyvinylcarbazol (PVK)
 • E11 Polyacetal (polyoxymethylen, POM)
 • E12 Fluorplast
 • E13 Termoplastiske polykondensater
 • E14 Hærdeplast
 • E15 Termoplastisk polyurethanelastomer (TPU)
 • E16 Celluloseplast (CA, CAB og CAP)
 • E17 Specielle plastmaterialer
 • E18 Gummimaterialer
Pris
499,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

44011-1

ISBN

978-87-571-2411-8

Antal sider

999

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
499,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

44011-1

ISBN

978-87-571-2411-8

Antal sider

999

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms