Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mejerilære 2
Tilbage
Mejerilære 2

Mejerilære 2 beskæftiger sig med smør og blandingsprodukter, ost, mælkekonserves, kasein og kaseinater, konsummælkprodukter samt konsumis. Bogen giver en omfattende indføring i de grundlæggende principper og processer ved hvert enkelt emne.

Mejerilære 2 udgør sammen med Mejerilære 1 grundbøgerne til faget Mejerilære for mejerilærlinge og forkursus for mejeribrugsstuderende.

 

Til brug ved undervisningen i faget Mejerilære er udarbejdet et lærebogsmateriale, der omfatter følgende to lærebøger:

- Mejerilære 1
- Mejerilære 2

Mejerilære 1 er den almene del omfattende mejeribrugets udvikling, mælkekemi, mælkekvalitet, mælkens skumning, mælkens varmebehandling, membranfiltrering, rengøring samt syrningskulturer.
Mejerilære 2 omfatter mejeriprodukternes fremstilling - produktteknologien for hhv. smør og blandingsprodukter, ost, mælkekonserves, kasein og kaseinater, konsummælkprodukter samt konsumis.
Mejerilære 1 og Mejerilære 2 er primært udarbejdet med henblik på undervisningen i mejeriteknologi og produktfremstilling på kursus for mejerilærlinge og forkursus for mejeribrugsstuderende. Herudover vil det kunne tjene som grundlag for den videregående undervisning i mælkekemi og mejeriteknologi.

For at have stillet billedmateriale m.m. til rådighed takker vi:
Andelssmør, APV, APV Cheese, APV Nordic-Unit System,
Chr. Hansen A/S, Arla Foods, Arla Food - Holstebro mejeri,
Mejeriforeningen (Mejerikontoret), Mælkeritidende,
NIRO A/S, Statens Mejeriforsøg, Tetra Pak, Wisby A/S.

Nærværende 5. udgave (1. udgave 1986, 2. udgave 1991, 3. udgave 1996, 4. udgave 2000) er revideret og ajourført bl.a. med hensyntagen til ændringer på lovgivnings- og kontrolområdet.

September 2004

E. Waagner Nielsen
Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Jens A. Ullum
Dalum UddannelsesCenter
Mejeribrugets Uddannelsescenter
Odense

Smør og blandingsprodukter

Ost

Mælkekonserves, kasein og kaseinater

Konsummælkprodukter

Konsumis

Stikordsregister

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms