Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mejerimaskinlære 1
Tilbage
Mejerimaskinlære 1

Mejerimaskinlære 1

4. udgave, 2000

Forfatter
Eigil Eskelund, Poul V. Hansen

Mejerímaskinlære 1 omhandler maskiner generelt og behandler emner som materialer. kraftoverføring, smøremetoder, rør og rørforbindelser, følere, varme, fødevand, kedler, køleanlæg, trykluft, spildevand, membranfiltrering og CIP-anlæg.

I slutningen af bogen introduceres de mere mejeritekniske aspekter.

Fortsættelsen Mejerimaskinlære 2 omhandler maskiner og udstyr specifikt konstrueret til brug i mejerier og behandler emner som tankvogne, tanke, pumper, homogenisatoren, filtre og centrifuger, pasteuriseringsapparater, maskiner og redskaber til osteriet, maskiner til smørfremstilling, maskiner til emballering af konsummælk, inddampnings-pulveranlæg, iskrem og sterilisering.

Mejerimaskinlære 1 & 2 udgør tilsammen grundlaget for undervisningen i faget inden for mejeristuddannelsen.

Den foreliggende lærebog i Mejerimaskinlære, del 1 og del 2 er udarbejdet til brug ved undervisningen i maskinlære på Dalum Tekniske Skole.

Mejerimaskinlære del 1 omfatter almen maskinlære, og del 2 omfatter dels mejerimaskiner, dels mejerianlæg til fremstilling af en række almindelige mejeriprodukter.
For benyttelse af materiale fra maskinfabrikanterne bringer vi hermed vor hjerteligste tak.
Maskinlærerne: E. Brejnbjerg, B. Christiansen og K. Hansen har givet en række forslag til teksten, i hvilken anledning vi udtrykker vor tak.

Marts 2000

Eigil Eskelund og Poul V. Hansen

Indledning

Materialer
Jern
Stål
Aluminium
Plastic

Kraftoverføring
Aksler
Lejer
Kileremtræk
Tandhjulsudvekslinger
Frekvensomformer
Hydraulisk kraftoverføring

Smøremetoder

Rør og rørforbindelser
Rørsamlinger
Haner
Ventiler

Følere

Varme
Brændsel
Alternativer til olie og naturgas
Olie
Gas (naturgas)

Fødevand
Fødevandspumper

Kedler
Armatur
Kedlens rensning og eftersyn
Damp
Kondensvandudlader
Varmevekslere

Køleanlæg
Princip
Temperaturen
Kølemidler
Kompressoren
Kondensatorer
Luftkølet kondensator
Fordampere

Trykluft
Rensning for støv
Fjernelse af vand fra trykluften
Oliefri trykluft
Trykluftanlægget

Mejerispildevand
Vejledende normer
Personækvivalenter og bi5
Organisk spildevand
Uorganisk spildevand
Forureningskilder og -grad
Bortskaffelse/rensning af spildevand

Membranfiltrering
Principperne i membranfiltrering
Membranfiltreringsprocesser
Beskrivelse af UF-anlæg
Rengøring og desinfektion af UF-anlæg
UF-produkter

CIP-anlæg
Automatisk rengøring
Anlæggets størrelse
Fuldautomatisk CIP-anlæg (med genbrug)

Stikordsregister

Pris
275,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41008-1

ISBN

978-87-7881-223-0

Antal sider

142

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
275,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41008-1

ISBN

978-87-7881-223-0

Antal sider

142

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms