Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mejerimaskinlære 2
Tilbage
Mejerimaskinlære 2

Mejerimaskinlære 1 omhandler maskiner generelt og behandler emner som materialer, kraftoverføring, smøremetoder, rør og rørforbindelser, følere, varme, fødevand, kedler, køleanlæg, trykluft, spildevand, membranfiltrering og CIP-anlæg.

I slutningen af bogen introduceres de mere mejeritekniske aspekter.

Mejerimaskinlære 2 omhandler maskiner og udstyr specifikt konstrueret til brug i mejerier og behandler emner som tankvogne, tanke, pumper, homogenisatoren, filtre og centrifuger, pasteuriseringsapparater, maskiner og redskaber til osteriet, maskiner til smørfremstilling, maskiner til emballering af konsummælk, inddampnings-pulveranlæg, iskrem og sterilisering.

Mejerimaskinlære 1 & 2 udgør tilsammen grundlaget for undervisningen i faget inden for mejeristuddannelsen.

Den foreliggende lærebog i Mejerimaskinlære, del 1 og del 2 er udarbejdet til brug ved undervisningen i maskinlære på Dalum Tekniske Skole.

Mejerimaskinlære del 1 omfatter almen maskinlære, og del 2 omfatter dels mejerimaskiner, dels mejerianlæg til fremstilling af en række almindelige mejeriprodukter.
For benyttelse og udlån af billedmaterialer fra maskinfabrikanterne bringer vi hermed vor hjerteligste tak.

Maskinlærerne: E. Brejnbjerg, B.H. Christiansen og K. Hansen har givet en række forslag til teksten, i hvilken anledning vi udtrykker vor tak.

For hjælp med illustrationer takker vi Tetra Pak Processing Systems AB, S-221 Lund, Sweden og APV-Pasilac, Silkeborg.


December 1999

Eigil Eskelund og Poul V. Hansen

Tankvogne
Tankaggregatet
Målekabinen
Vejeceller
Vakuum/tryktanke

Tanke
Silotanke
Andre tanke

Pumper
Tandhjulspumpen
Monopumpen
Slangepumpen
Membranpumpen
Vakuumpumpen
Centrifugalpumpen
Selvansugende centrifugalpumpe

Homogenisatoren
Almindelig homogenisator
Aseptisk homogenisator

Filtre og centrifuger
Filtre
Centrifuger
Centrifugens historie
Centrifugens konstruktion
Hermetiske centrifuger
Halvhermetiske centrifuger
Reguleringsventiler og mængdemålere
Centrifugens rengøring og vedligeholdelse
Selvrensende centrifuger
Standardisering
Decanteren
Pasteuriseringsapparater
Portionspasteurer
Pladeapparat
Pladeapparatets enkelte afdelinger
Udlufter
Betjening af pladeapparat
Rengøring af pladeapparat
Vedligeholdelse af pladeapparater
Regenerativvirkning
Anvendelse
Skrabe-varmeveksler
Rørpasteur

Maskiner og redskaber til osteriet
Redskaber
Tilbehør til osterøremaskiner
Ostekar
Ostetanke
Ostemassens overførsel
Separering af valle og ostekoagel
Pressekar
Koageludlægger
Caso-Matic
Ostepressere
Køle- og saltningsanlæg
Lager- og ekspeditionsmaskiner

Maskiner til smørfremstilling
Flødesyrningstanke
Kærneæltere
Smørrets udtagning
Smørvogn
Smørsilo
Smørmikser
Smørcylinderen
Smørpakkemaskinen
Smørlinie
Kontinuerlige smørfremstillingsmaskiner
Vedligeholdelse
Rengøring af maskinen
Maskiner til emballering af konsummælk
Emballeringsmaskiner
Tetra-pac aseptic
Tetra Brik
Tetra-Rex

Inddampnings- og pulveranlæg
Spraypulveranlæg
Udstyr til adskillelse af pulver og luft
Udstyr til rensning af afgangsluften
Vådvasker
Højtryksdyser
Dysetårnsforstøvning
2-trins-tørring
Instant sødmælkspulver

Iskrem
Kontinuerlig iskremfryser
Mix- og kremsystem
Kølesystem

UHT
VTIS
Palarisator
Indirekte UHT-steriliseringsanlæg

Stikord

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms