Indkøbskurv

Mekanikerens følgesvend
Tilbage
Mekanikerens følgesvend

Mekanikerens følgesvend

10. udgave, 1. oplag, 2017

Mekanikerens følgesvend er den uundværlige opslagsbog og værktøj nr. 1 for den moderne mekaniker eller for alle bilejere, der her og nu ønsker at finde konkret information og vigtige grunddata til såvel de nye som de gamle, velkendte teknologier.

Mekanikerens følgesvend er opdateret med nyeste viden om teknologier, der findes i biler med avanceret elektronik, fejlfinding på bilens systemer, test- og diagnoseudstyr, CAN-bus, el- og hybridsystemer, ABS, ESP og NOx-katalysator samt fører-hjælpesystemer.

Moderne køretøjer er i høj grad præget af raffinerede, tekniske konstruktioner, der styres og overvåges af avanceret elektronik. Det betyder, at en mekaniker i sit daglige arbejde ofte er beskæftiget med fejlfinding på disse systemer – og har masser af data og måleværdier at holde styr på.

Som en hjælp til at huske en række vigtige grunddata og sammenhænge, der ellers skal findes i forskellige håndbøger og værkstedslitteratur, har forlaget udgivet dette opslagsværk.

»Mekanikerens følgesvend« er således en håndbog, der kan bruges af alle, der arbejder med vedligeholdelse og reparation af køretøjer.

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag ønsker at takke de implicerede tekniske skoler, bilimportører m.fl., der har muliggjort udgivelsen af denne bog.

Udviklingen løber hurtigt i bilindustrien, så der vil utvivlsomt hele tiden vise sig nye områder, der kan beskrives i en bog som denne. Forlaget modtager derfor gerne forslag til ændringer og rettelser fra brugere af bogen.

I bogen er angivet eksempler på måleværdier og procedurer, som udelukkende skal betragtes som vejledende.

Find derfor altid de nøjagtige data i det aktuelle køretøjs værkstedshåndbog.

Kim Gustafsen og Per Johnny Nørregaard
 

Forord til 10. udgave
De væsentligste tilføjelser er:
• Adaptiv fartpilot (ACC)
• Link til database med batterifrakobling, elbiler
• Fælgens indpresningsdybde (ET)
• Kalibrering af radar og kamera
• Nødbremsesystem (AEB og FCW)
• Partikelfilter (benzin)
• Real Driving Emission (RDE) og “dieselgate”
• Styrerulleradius
• Toe out on turns (spordifferensvinkel)
• Vejskilt-assistent
• Vognbaneskift-alarm (LDW)

Hertil kommer andre små forbedringer efter forslag fra bogens brugere samt de nødvendige opdateringer af ændret lovstof.

Selvom bogen hermed er fuldt opdateret, anbefales det fortsat efter behov at kontrollere informationer vedrørende lovstof på fx www.retsinfo.dk eller www.trafikstyrelsen.dk, da reglerne ændres jævnligt. På samme måde er det vigtigt at tjekke producenternes præcise anvisninger i fx værkstedslitteratur eller tilsvarende online-materiale.

Per Johnny Nørregaard
Februar 2017

1. Diagnose
Brug af testudstyr
- Arbejd sikkert
- Overvejelser vedrørende fejlsøgning
- Typer af målinger
- Kredsløbsmodstand
- Måling af spændingstab

Tilladelige spændingsfald

Test- og diagnoseapparater
- Multimeter
- Oscilloskop
- Diagnosetester

Europa-On-Board-Diagnosis (E-OBD)
- CARB-porten
- Virkeområde for OBD1/OBD2/E-OBD
- De 10 modes
- Readiness-koder
- E-OBD-fejlkoder

Adgang til tekniske informationer

Fejlfinding og diagnose
- Mekanisk tilstand
- Egendiagnose
- Reelle målinger

Fejlfinding – dieselmotor
- Brændstofsystemets lavtrykside
- Brændstofpumpens retursystem
- Brændstofsystemets højtrykside
- Diagnose på common rail
- Sod i dieselmotorer
- Elektronisk styrede dieselsystemer

Udstødningsgasanalyse
- Kemiske betegnelser brugt i dette afsnit
- Normer for udstødningsværdier i EU
- Indførsel af RDE (Real Driving Emission)
- Krav om partikelfiltre til benzinbiler

Udstødningsgasanalyse – benzinmotor
- Udstødningsgasbestanddele og diagnose
- Kulilte (CO)
- Kulbrinte (HC)
- Kultveilte (CO2)
- Ilt (O2)
- Kvælstofilte (NOX)
- Partikler
- Delta-HC-måling (ΔHC)
- Lambdasonden

Katalysator
- Funktionsafprøvning af katalysator

Udstødningsgasanalyse – dieselmotor

Partikelfilter

Lovkrav – målemetoder
- Benzin person- og varebiler
- Diesel person- og varebiler
- Målemetoder
- Grænseværdier person- og varebiler

Fejlfinding – kobling
- Hovedårsager til koblingssvigt
- Reparation af kobling
- Fejlmuligheder

Fejlfinding – dobbeltmasse-svinghjul (DMF)
- Kontrol af andre mulige fejlkilder
- Visuel kontrol af DMF


2. Systemer
Motorstyringssystemer
- Tænding
- Benzinindsprøjtning
- Dieselindsprøjtning

El- og hybridsystemer
- Elektriske køretøjer 
- Komponenter i et elektrisk køretøj
- Hybridkøretøjer
- Eksempel på hybrid-system

Brintbiler

Stop-start-systemer

ABS-systemer
- ATE MK 2
- ABS-anlæg med strømstyrede ventiler
- ABS-anlæg med on/off-ventiler
- Bosch ABS 5
- Bosch ABS 5.3
- Teves ABS mk. 20 med EBD og TRACS
- Teves ABS mk. 20, opdateret udgave

ESP-systemer
- ESP, Bosch

Fører-hjælpesystemer

CAN-bus
- CAN – Controller Area Network
- CAN-busens fordele
- Funktion af CAN-bus
- Andre typer CAN-bus-netværk
- Fejlfinding på CAN-bus-netværk

Komponenter
- Starter
- Generator
- Tændingsmodul
- Induktiv omdrejningsføler
- Hallgiver
- Bankeføler
- Temperaturføler
- Gasspjældskontakt/potentiometer
- MAP-føler
- Luftmængdemåler
- Luftmassemåler
- Lambdasonde (spændingsspringsonde zirkonium)
- Bredbånds-lambdasonde (Nernst)
- Modstandsspringsonde (titandioxid)
- Gaspedalføler (pedalværdigiver)
- EGR-ventil
- Udseende
- Taktventil til tankudluftning
- Tilskudsluftglider
- Termotidskontakt
- Tomgangsregulator
- Benzinpumpe
- Indsprøjtningsventil
- Elektronisk gasspjæld (E-gas)
- Aktiv hjulsensor
- Ratvinkelsensor
- Rotationshastighedssensor
- Bremsetryksensor
- Sideaccelerationssensor

3. El-anlæg
Klemmebetegnelser
- Andre klemmebetegnelser

El-anlæg – diagrammer

Startbatteri
- Kontrol af startbatteri
- Udmåling af startbatteritilstand
- Opladning af startbatteri
- AGM-startbatteri
- AGM-batterier – Vigtig information
- Afladning af startbatteri

Lys og lygter
- Forlygteinskriptioner
- Autolamper
- Lysdioder

Lygteindstillingsapparat og afprøvning
- Producentens forlygtemærkning
- Testskærm og diagnosticering

Ledningens tværsnitsareal
- Eksempel

Anhængerstik
- Strømforsyning til påhængskøretøj (12 V)
- Strømforsyning til påhængskøretøj (24 V)

Lygtebom
- Lygtebom – tredje nummerplade
Formelsamling – el
- Ohms lov – beregningshjul

4. Enheder og omregningstabeller
SI-system

Omregningsværdier og -tabeller
- Tryk-, kraft- og spændingsenheder

Temperatur
- Temperaturenheder 
      
5. Undervogn
Dæk
- Lovkrav til dæk
- Valg af dæk
- Omregningstabel
- Rulleomkreds for personvognsdæk (STRO)
- Klassifikation
- Dækmærkningsordning
- Hastighedssymbol
- E-mærkning
- Dæktværsnit
- Dækslid
- TPMS – dæktryksovervågning
- Pigdæk
- Nationale dækregler
- Snekæder 
- Reparation af personvognsdæk 

Fælge
- Fælgen
- Indpresningsdybde
- Lovkrav til fælge og dæk

Styretøjsudmåling
- Sporing og omsætningstabeller

Bremser
- Lovens krav til bremser
- Bremselængde
- Afprøvning på bremseprøvestand
- Reparation på bremsesystemer

Fejlfinding – bremser
- Fejlfinding på bremser (personbiler/vare-vogne)

6. Olie
Olieklassificeringssystemer
- SAE-systemet
- API-systemet
- CCMC-systemet
- ACEA-systemet
- Øvrige normer
- Sammenligning
Additiver

7. Køle- og bremsevæske
Kølevæske
- Kølevæsketyper

Bremsevæske
- Udskiftning af bremsevæske
- Bremsevæsketyper
- Sikkerhedsforanstaltninger

8. Præfikser
Oversigt

9. Det græske alfabet
 
10. Aircondition
Airconditionanlæg
- Princip
- Ydelseskontrol af A/C-anlægget
- Generelle Tekniske data
- Kølemiddelolie – PAG = Poly-Alkylen-Glykol

EU og nationale regler
- KMO
- Kvalifikationskrav for servicering af airconditionudstyr i biler
- Overgangsordning
- KMO-certifikat (EU-autorisation – uddannelsesbevis)

11. Hydraulik og pneumatik
Symboler for el, hydraulik og pneumatik   
- Generelt om symboler
- Mærkning      

12. Bolte og gevind
Bolteklasser og tilspændingsmomenter
- Styrkeklasser – styrkemærkning
- Momentspænding
- Friktion og brugerfejl  

13. Gevind- og borstørrelser
Boretabel – gevindbor

14. Sikkerhed
Sikkerhed ved motorarbejde
- Sikkerhed ved elektrisk/elektronisk delsystem
- Sikkerhed ved mekanisk/hydraulisk delsystem
- Benzinindsprøjtning – sikkerhedsregler

Sikkerhed ved arbejde på el- og hybridkøretøjer
- Stærkstrømssystemer
- Elektrisk stød
- Beskyttelsesudstyr
- Deaktivering af stærkstrømssystemer

Sikkerhed ved airbags og selestrammere

Sikkerhed ved arbejde på airconditionanlæg

Sikkerhed ved ilimning af ruder m.m.
- Epoxy, isocyanater og styren

Sikkerhed ved arbejde med gasudladningslamper
- Bortanskaffelse af xenon-lamper

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
- MAL-KODE oversigt .
            
15. E-OBD-koder
P-koder
U-koder        

16. Ordforklaring
Forkortelser og fagudtryk

17. Stikordsregister

  • Udviklingen går stærkt, og er man i autobranchen, kan man godt blive lidt forpustet, hvis man vil holde sig opdateret med alt det nye. Men det er der råd for, og opdateringen kommer i form af Mekanikerens følgesvend udgave 10...

    Motor-Magasinet 2017

  • Nyt i 10. udgave er, at forlaget har lyttet til brugerne af bogen og disse forslag til forbedringer, er implementeret i denne udgave. Det har betydet, at man har fået lovstoffet opdateret. Samtidig bliver man som læser ført ajour med det nye som eksempelvis adaptiv fartpilot, kalibrering af radar og kamera, nødbremsesystem, partikelfilter til benzinbiler, RDE - måling af emission under virkelige kørselsforhold, vejskiltassistent og vognbaneskiftalarm. Men der er også nyttig information om fejlfinding på bilens systemer, test- og diagnoseudstyr, CAN-bus, el- og hybridsystemer, ABS, ESP og NOx-katalysator samt fører-hjælpesystemer.

    Motor-Magasinet 2017

  • Ved gennemgangen af bogen opdager man hurtigt, at bogens formål er at informere uden at overinformere. Det skal forstås på den måde, at man går direkte til emnet, og forklarer det på en måde, så alt unødvendigt er barberet væk. Det gør den let at slå op i, og dermed kan man hurtigt finde de informationer, man skal bruge. Et eksempel kunne være, at man skal syne en bil, der er førstegangsregistreret før første juli 2002. Man husker ikke lige kulilteprocenten, men så slår man blot op under lovkrav og grænseværdier, hvor den maksimale kulilteprocent fremgår.

    Motor-Magasinet 2017

Pris
200,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31273-1

ISBN

978-87-7082-551-1

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Antal sider

496

Indbinding

Hæftet

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
200,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31273-1

ISBN

978-87-7082-551-1

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Antal sider

496

Indbinding

Hæftet

Alle priser er inkl. moms