Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mekanisk fysik og varmelære
Tilbage
Mekanisk fysik og varmelære

Mekanisk fysik og varmelære
Grundbog

11. udgave, 2. oplag, 2011

Forfatter
Arly Nielsen

Bogen er tilpasset maskinmesteruddannelsen, og indeholder foruden det fysikpensum, som dækker de gymnasiale adgangskurser, også den nødvendige videregående fysik med især rotation, friktion, væskestrømning og varmelære.

Til bogen hører en opgavesamling.

1 Introduktion
1.1 Indledning
1.2 Enhedssystemer og målinger
1.3 De fysiske størrelser
1.4 Usikkerhedsberegning18
1.5 Skalarer og vektorer
1.6 Vektorregning

2 Kinematik
2.1 Indledning
2.2 Jævn retlinjet bevægelse
2.3 Accelereret retlinjet bevægelse
2.4 Sammensat bevægelse
2.5 Vandret kast
2.6 Skråt kast
2.7 Jævn cirkelbevægelse
2.8 Ujævn cirkelbevægelse
2.9 Translation og rotation

3 Dynamik
3.1 Newtons love
3.2 Massetiltrækning
3.3 Centripetalkraft
3.4 Tyngdekraft
3.5 Moment
3.6 Ligevægt
3.7 Tyngdepunkt
3.8 Friktionskræfter
3.9 Rulningsmodstand
3.10 Stød
3.11 Uelastiske stød - lige og centrale
3.12 Elastiske stød - lige og centrale
3.13 Elastiske stød - skrå og centrale
3.14 Bevægelsesligningen for rotation

4 Arbejde, effekt og energi
4.1 Arbejde og effekt
4.2 Energi
4.3 Energiens bevarelse
4.4 Virkningsgrad

5 Hydrostatik
5.1 Reale og ideale væsker
5.2 Tryk i væsker
5.3 Trykenheder
5.4 Væskekraft på en flade
5.5 Opdrift og Archimedes lov
5.6 Stabilitet
5.7 Forbundne kar. Hydraulisk forstærkning
5.8 Væsker i rotation. Centrifugen

6 Hydrodynamik
6.1 Trykenergi
6.2 Kontinuitetsligningen
6.3 Bernoullis ligning
6.4 Prandtlrøret
6.5 Udstrømning fra en beholder
6.6 Venturimeteret
6.7 Viskositet
6.8 Væskepumpning

7 Gassers statik
7.1 Gasser og gastryk
7.2 Diffusion
7.3 Måling af gastryk
7.4 Den atmosfæriske lufts tryk
7.5 Daltons lov

8 Gassers dynamik
8.1 Bernoullis ligning anvendt på gas
8.2 Udstrømning fra beholder
8.3 Måling af hastighed

9 Varmelære
9.1 Varmeteori
9.2 Temperaturmåling
9.3 Varmeudvidelse af faste stoffer og væsker
9.4 Massefyldeændring ved opvarmning
9.5 Varmemængde og varmefylde
9.6 Varmeveksling
9.7 Kalorimeter
9.8 Bestemmelse af et stofs varmefylde
9.9 Smeltning og størkning
9.10 Fordampning og kondensation
9.11 Mættet og umættet damp189
9.12 Kogning
9.13 Den atmosfæriske lufts fugtighed
9.14 Tilstandsligningen. Gaskonstant
9.15 Idealgastermometret
9.16 En gasarts indre energi
9.17 Lukket system. Varmeteoriens 1. hovedsætning
9.18 Processer og tilstandsforandringer
9.19 Reversible og irreversible processer
Varmeteoriens 2. hovedsætning
9.20 Entropi og (s-T )-diagram. Beregning af entropi
9.21 Gassers varmefylde. Entalpi
9.22 Polytrop tilstandsforandring
9.23 Isokor tilstandsforandring, dV = 0
9.24 Isobar tilstandsændring, dp = 0
9.25 Isoterm tilstandsforandring, dT = 0
9.26 Isentropisk tilstandsforandring, dS = 0
9.27 Sammenhørende (V-p)- og (S-T )-diagrammer
9.28 Arbejdet ved åbne systemer
9.29 Energiligningen
9.30 Isentalp tilstandsændring
9.31 Tilstandsdiagrammer
9.32 Kredsproces og termisk virkningsgrad
9.33 Carnots kredsproces
9.34 Kredsprocesser ved motorer
9.35 Gasturbinens kredsproces
9.36 Køleanlæggets kredsproces

10 Bølgelære
10.1 Bølger
10.2 Bølgeinterferens
10.3 Lydbølger
10.4 Elektromagnetiske bølger
10.5 Huygens' princip
10.6 Refleksion
10.7 Brydning
10.8 Brydningsindeks
10.9 Totalreflektion
10.10 Lysets brydning i en linse
10.11 Dopplereffekt

11 El-lære
11.1 Atomteori
11.2 Elektrisk strøm
11.3 Spænding
11.4 Modstand
11.5 Elektrisk effekt i en jævnstrømskreds
11.6 Karakteristikker
11.7 Specifik modstand
11.8 Modstandens temperaturafhængighed
11.9 Jævnstrømskredsløb
11.10 Måling af strøm og spænding

12 Tabeller og diagrammer
Konstanter for faste stoffer
Konstanter for væsker
Konstanter for gasser
Vands fysiske egenskaber
Damptabel for ammoniak, NH3
Damptabel for vand/vanddamp
Damptabel for vanddamp ved små tryk
Kinematisk viskositet
Definitioner af SI-enheder
(s-T )-diagram for H2O
(s-h)-diagram for H2O
(h-log p)-diagram for NH3
Det græske alfabet

Stikordsregister

Pris
353,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31153-1

ISBN

978-87-7082-283-1

Antal sider

321

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
353,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31153-1

ISBN

978-87-7082-283-1

Antal sider

321

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms