Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mekanisk fysik og varmelære
Tilbage

Mekanisk fysik og varmelære
Inkl. kode til opgaver

12. udgave, 01. oplag, 2020

Forfatter
Arly Nielsen, Jacob von Lillienskjold

Mekanisk fysik og varmelære
Inkl. kode til opgaver

12. udgave, 2020

Forfatter
Arly Nielsen, Jacob von Lillienskjold

Mekanisk fysik og varmelære gennemgår fysikken, som er grundlag for emnet termiske maskiner og anlæg i maskinmesteruddannelsen. Kinematik, statiske og dynamiske forhold for den grundlæggende mekanik og for væsker og gasser behandles sammen med varmelæren og de relevante kredsprocesser.

Opbygningen følger en fast skabelon med teorigennemgang suppleret med mange eksempelberegninger og øvelsesopgaver med facit. Herved hjælpes læseren til både at forstå og anvende de gennemgåede teorier.

Bogen indeholder følgende kapitler:

• Kinematik
• Grundlæggende mekanik
• Arbejde, effekt og energi
• Hydrostatik
• Hydrodynamik
• Gassers statik
• Gassers dynamik
• Varmelære

Herudover er der to kapitler med et righoldigt opslags- og baggrundsstof bl.a. i form af symboler, enheder, relevant matematik og damptrykstabeller.

Med bogen følger en opgavesamling i eBogs-form, som der er adgang til via den medfølgende kode. Den indeholder et stort antal ekstra opgaver til bogens kapitler, inklusive opgaver, hvor der fokuseres på grøn teknologi.

Mekanisk fysik og varmelære kan indgå i undervisningen på flere trin i maskinmesteruddannelsen – fx til emnet termiske maskiner og anlæg.

I denne 12. udgave af Mekanisk fysik og varmelære er der foretaget en omskrivning af kapitel 2.7 til et mere nutidigt sprog og en mere moderne matematik. Samtidig er der foretaget en del ændringer, omrokeringer og præciseringer i det fysikfaglige indhold i kapitel 3, der nu hedder Grundlæggende mekanik, og endelig er kapitlerne om emnerne bølgelære og el-lære er taget ud, da de ikke mere er aktuelle for maskinmesteruddannelsen.

Hensigten med ændringerne, der hovedsagelig er foretaget af min gode kollega, Jacob von Lillienskjold, er at gøre bogen mere tidssvarende og brugervenlig.

Sammen har vi gennemgået hele bogen, og foretaget små rettelser af diverse trykfejl og lignende, og jeg vil hermed byde Jacob von Lillienskjold velkommen som medforfatter på bogen.

Oktober 2020
Arly Nielsen og Jacob von Lillienskjold

1 Introduktion
1.1 Indledning
1.2 Enhedssystemer og målinger
1.3 De fysiske størrelser
1.4 Usikkerhedsberegning
1.5 Skalarer og vektorer
1.6 Vektorregning

2 Kinematik
2.1 Indledning
2.2 Jævn retlinjet bevægelse
2.3 Accelereret retlinjet bevægelse
2.4 Sammensat bevægelse
2.5 Vandret kast
2.6 Skråt kast
2.7 Jævn cirkelbevægelse
2.8 Ujævn cirkelbevægelse
2.9 Translation og rotation

3 Grundlæggende mekanik
3.1 Indledning
3.2 Massetiltrækning og Newtons gravitationslov
3.3 Tyngdekraft
3.4 Newtons love
3.5 Resulterende kraft og frigjort legeme
3.6 Moment
3.7 Ligevægt
3.8 Centripetalkraft
3.9 Tyngdepunkt
3.10 Friktionskræfter
3.11 Rulningsmodstand
3.12 Stød
3.13 Uelastiske stød − lige og centrale
3.14 Elastiske stød − lige og centrale
3.15 Elastiske stød − skrå og centrale
3.16 Bevægelsesligningen for rotation

4 Arbejde, effekt og energi
4.1 Arbejde og effekt
4.2 Energi
4.3 Energiens bevarelse
4.4 Virkningsgrad

5 Hydrostatik
5.1 Reale og ideale væsker
5.2 Tryk i væsker
5.3 Trykenheder
5.4 Væskekraft på en flade
5.5 Opdrift og Archimedes’ lov
5.6 Stabilitet
5.7 Forbundne kar. Hydraulisk forstærkning
5.8 Væsker i rotation. Centrifugen

6 Hydrodynamik
6.1 Trykenergi
6.2 Kontinuitetsligningen
6.3 Bernoullis ligning
6.4 Prandtlrøret
6.5 Udstrømning fra en beholder
6.6 Venturimeteret
6.7 Viskositet
6.8 Væskepumpning

7 Gassers statik
7.1 Gasser og gastryk
7.2 Diffusion
7.3 Måling af gastryk
7.4 Den atmosfæriske lufts tryk
7.5 Daltons lov

8 Gassers dynamik
8.1 Bernoullis ligning anvendt på gas
8.2 Udstrømning fra beholder
8.3 Måling af hastighed

9 Varmelære
9.1 Varmeteori
9.2 Temperaturmåling
9.3 Varmeudvidelse af faste stoffer og væsker
9.4 Massefyldeændring ved opvarmning
9.5 Varmemængde og varmefylde
9.6 Varmeveksling
9.7 Kalorimeter
9.8 Bestemmelse af et stofs varmefylde
9.9 Smeltning og størkning
9.10 Fordampning og kondensation
9.11 Mættet og umættet damp
9.12 Kogning
9.13 Den atmosfæriske lufts fugtighed
9.14 Tilstandsligningen. Gaskonstant
9.15 Idealgastermometret
9.16 En gasarts indre energi
9.17 Lukket system. Varmeteoriens 1. hovedsætning
9.18 Processer og tilstandsforandringer
9.19 Reversible og irreversible processer. Varmeteoriens 2. hovedsætning
9.20 Entropi og (s-T)-diagram. Beregning af entropi
9.21 Gassers varmefylde. Entalpi
9.22 Polytrop tilstandsforandring
9.23 Isokor tilstandsforandring, dV = 0
9.24 Isobar tilstandsændring, dp = 0
9.25 Isoterm tilstandsforandring, dT = 0
9.26 Isentropisk tilstandsforandring, dS = 0
9.27 Sammenhørende (V-p)- og (S-T )-diagrammer
9.28 Arbejdet ved åbne systemer
9.29 Energiligningen
9.30 Isentalpisk tilstandsændring
9.31 Tilstandsdiagrammer
9.32 Kredsproces og termisk virkningsgrad
9.33 Carnots kredsproces
9.34 Kredsprocesser ved motorer
9.35 Gasturbinens kredsproces
9.36 Køleanlæggets kredsproces

10 Tabeller og diagrammer

Stikordsregister

Pris
459,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
459,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

37095-1

ISBN

9788757137095

Antal sider

292

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

37095-9+

ISBN

9788757137101

Antal sider

292

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
459,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
459,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

37095-1

ISBN

9788757137095

Antal sider

292

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

37095-9+

ISBN

9788757137101

Antal sider

292

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms