Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mentor med mening
Tilbage
Mentor med mening

Mentor med mening giver indblik i, hvilke udfordringer de unge med etnisk baggrund møder på erhvervsuddannelserne. Mange kommer fra familier, hvor kløften mellem det liv, deres forældre lever og den virkelighed, de selv færdes i, er skræmmende stor.

Mentor med mening giver også indsigt i, hvad det kræver at være underviser på en erhvervsskole, der skal kunne rumme en multietnisk elevgruppe og som samtidig har begrænsede ressourcer. En af konklusionerne er bl.a., at skal mentorordningen fungerer optimalt, kræver det løsninger, der skal komem fra politiske og ledelsesmæssige lag.

Jeg har længe været nysgerrig efter at se nærmere på det fænomen i uddannelsessystemet, som kan siges at have haft den måske hurtigste og mest succesfulde udbredelse i de senere år; nemlig mentorfunktionen. Det er ikke et område, som i en dansk sammenhæng har haft nogen særlig udbredt forskningsmæssig interesse, og der eksisterer da også kun få forskningsbaserede analyser af, hvad en mentorfunktion egentlig er og kan være, set fra de unges – det vil sige brugernes – perspektiv. Det vil denne undersøgelse medvirke til at rode bod på.

Det var således en stor glæde, da jeg en dag i efteråret 2007 modtog en henvendelse fra Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) om at evaluere dets mentorordning samt afdække skolens etniske minoritetselevers oplevelse af at være på uddannelserne. Henvendelsen har ført til denne undersøgelse, som jeg håber kan bidrage til det store og prisværdige arbejde, som mentorerne og mentorledelsen gør rundt omkring på skolerne for at mindske frafaldet blandt de etniske minoritetsunge.

Vi, Pia Olsen og jeg, skylder en stor tak til de unge og de ansatte, der har stillet op til interview med os. Det har ikke altid været nemt for de ansatte at presse flere aftaler ind i en allerede travl hverdag, men det er vores håb, at de efter læsning af rapporten vil finde, at det var det værd. Det er også vores håb, at nogle af de unge vil føle sig fristet til at se, hvad der er blevet af de mange holdninger, tanker og oplevelser, som de har delt med os.

Interviewene er i overvejende grad gennemført af Pia Olsen, mens rapporten i overvejende grad er skrevet af Noemi Katznelson. Niels-Henrik M. Hansen – også fra Center for Ungdomsforskning – har bidraget i forbindelse med den endelige redigering af rapporten. Tak til både Pia og Niels-Henrik! Alle steder og faktuelle oplysninger i rapporten er anonymiseret af hensyn til dem, der har deltaget i undersøgelsen. 

Rigtig god læselyst,
Noemi Katznelson,
Forskningsleder, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, 2008

RESULTATER 
Om mentorordningen 
De etniske minoritetsunge 

ANBEFALINGER 

KAPITEL 1: INDLEDNING 
Undersøgelsens baggrund, temaer og struktur 
Etniske minoritetsunge og frafald 
Mentorordninger – et hastigt voksende fænomen 
Hvad er en mentor? 
Mentorordningen på TEC 
Virker mentorordningen på TEC – hvad siger statistikkerne? 

KAPITEL 2: MØDET MELLEM DE UNGE OG MENTORERNE 
Case 1. De inddragende 
Case 2. De skuffede 
Case 3. De tilfredse 
Case 4. De afmålte 
Opsamling 

KAPITEL 3: MENTORERNE 
Engagement og succesoplevelser 
Mentor – en hjælp til hvem og til hvad?
Oplever mentorerne, at de gør en forskel? 

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms