Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Mikrobiologi og bioteknik
Tilbage
Mikrobiologi og bioteknik

Mikrobiologi og bioteknik

02. udgave, 01. oplag, 2006

Forfatter
E. Waagner Nielsen, J.M. Buch Kristensen

Mikrobiologi og bioteknik giver en dybtgående indføring i genteknologi, fermentering og mikrobiologiske processer på områder, der er af særlig betydning i relation til mejeri- og levnedsmiddelområdet.

Bogen er primært udarbejdet som lærebog for studerende inden for fødevare, mejeri, proces og storkøkkenområdet i Danmark og det øvrige Norden, men den kan i høj grad anvendes som håndbog eller opslagsbog for alle, der ønsker at vide mere om mejeri- og levnedsmiddelteknologi eller bioteknik.

Den foreliggende lærebog i Mikrobiologi og bioteknik er først og fremmest udarbejdet til brug i forbindelse med undervisningen i mikrobiologi og mejeribakteriologi for studerende ved erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for fødevare, mejeri, proces og storkøkken.

Lærebogen kan imidlertid udmærket anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en dybdegående indføring i mikrobiologi og bioteknik.
Mikrobiologi- og biotekniklærebogen kan også anvendes i de andre nordiske lande på tilsvarende uddannelser, idet lærebogen ikke er skrevet udelukkende med henblik på danske forhold.

Bogen kan læses med udbytte af fagfolk inden for levnedsmiddelområdet. Også levnedsmiddelingeniører, der ønsker en hurtig opdatering, kan bogen være af interesse for.

Formålet med lærebogen er at bibringe de studerende forståelse for hygiejne, at sætte dem i stand til at forstå og beherske mikrobiologiske processer i mejeriprodukter og andre levnedsmidler, at gøre det muligt for dem at læse faglitteratur og forsøgsberetninger, at sætte dem i stand til at kunne udføre simple mikrobiologiske undersøgelser, samt at vurdere og udnytte mikrobiologiske analyseresultater.

Begrebet "undervisning" erstattes mere og mere af begrebet "læring", hvor det i høj grad er de studerende selv, der finder det for dem relevante stof frem. Derfor er den aktuelle lærebog i mikrobiologi og bioteknik ret omfattende. Det betyder også, at lærebogen er forsynet med en meget bred litteraturliste. De studerende og andre interesserede har herved mulighed for at finde nye yderligere uddybende materialer om netop det emne, der er aktuelt for dem.

En speciel tak rettes til cand.scient Jørgen Broe, samt til mejeriingeniør Pia Agger og mejeriingeniør Gunner Bak Andersen, der har givet flere nyttige kommentarer og er kommet med flere forslag til at gøre lærebogen mere læsevenlig.

Siderne 11-60 og 199-301 er udarbejdet af J. M. Buch Kristensen og siderne 61-198 er udarbejdet af E. Waagner Nielsen.

August 2006

E. Waagner Nielsen, lektor emeritus
Institut for fødevarevidenskab
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

J. M. Buch Kristensen
Fhv. forstander for Dalum UddannelsesCenter

Indledning 

Bakteriecellen

Bioteknik 

Mikroorganismers livsbetingelser

Enzymer

Enzymprocesser - gæring og ånding

Bakteriernes inddeling

Gram-negative bakterier

Familien Micrococcaceae 

Mælkesyrebakterierne

Øvrige ikke-sporedannende gram-positive stavformede bakterier

Sporedannende bakterier

Virus

Svampe

Sygdomsbakterier og -virus

Mikrobiologisk kvalitetskontrol

Mikrobiologiske hurtigmetoder

Regler/lovgivning vedrørende mikrobiologiske undersøgelser og genteknologi

Ordliste/ordbog

Forklaring til mikroorganismers navne

Litteraturliste

Stikord

Pris
468,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

51074-1

ISBN

9788778816665

Antal sider

325

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
468,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

51074-1

ISBN

9788778816665

Antal sider

325

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms