Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Niels Bjerrum (1879-1958) Liv og værk
Tilbage
Niels Bjerrum (1879-1958) Liv og værk

Historisk-kemiske skrifter nr. 15, udgivet af Dansk Selskab for Historisk Kemi

Niels Bjerrum blev født den 11. marts 1879. Han døde den 30. september 1958. Han opnåede at kunne fejre sin 79-års fødselsdag.

Niels Bjerrum blev en af kemikerstandens store. Dansk Selskab for Historisk Kemi har besluttet at markere hans 125-års fødselsdag den 11. marts 2004.

Selskabet anmodede adjunkt Anita Kildebæk Nielsen, ph.d., professor,dr.scient. Erik Larsen og professor, dr.scient. Jens Ulstrup om at træde sammen som et udvalg, der i samarbejde med Selskabets bestyrelse kunne foretage det nødvendige. Selskabet takker udvalget for en energisk indsats.

Selskabet søgte og opnåede økonomisk støtte fra Kemisk Forening, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen og Otto Mønsteds Fond. Selskabet takker sponsorerne uden hvis økonomiske støtte projektet ikke var blevet realiseret. Dansk Selskab for Historisk Kemi er en sektion af Kemisk Forening, og vi takker foreningen for økonomisk støtte og samarbejde.

Selskabet henvendte sig til en række forskere, som kunne vurdere Niels Bjerrums liv og virke. Vi fik tilsagn fra professor, dr.phil. Torkild Andersen,professor, dr.phil. C. J. Ballhausen, professor, lic.scient. Klaus Bechgaard,forskningsbibliotekar, dr.med.vetr. Ivan Katic, adjunkt Anita Kildebæk Nielsen, ph.d., professor, dr.scient. Erik Larsen, professor, dr.phil. Svend Erik Rasmussen, lektor Børge Riis Larsen, ph.d., professor, dr.scient. Jens Ulstrup.

Selskabet takker de pågældende for velvillige tilsagn om at præsentere indlæg mundtligt og senere skriftligt. Professor, dr.phil. Thor A. Bak blev desværre forsinket i at bidrage til bogen p.g.a. sygdom. Kate Larsen takkes for sekretærassistance.

Selskabet takker også Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole for athave stillet lokaler til rådighed for det halvdagsmøde, hvor de mundtlige indlæg blev præsenteret. Omkring 70 kolleger deltog i mødet. Symposiet var udover de inviterede foredrag også ramme for to festligeoverrækkelser. Først uddeling af Ellen og Niels Bjerrums Kemikerpris, der blev uddelt for 23. gang. Prisen blev givet til professor Peter Westh for sinforskning inden for biofysisk kemi. Selskabet gratulerer. Dernæst overdrog forskningsdirektør Klaus Bock som repræsentant for Carlsbergs Mindelegatfor Brygger J. C. Jacobsen et beløb til Kemisk Forening ved formand Michael Brorson til støtte ved udarbejdelse af en elektronisk udgave af Kemisk Ordbog. Selskabet slutter sig til dem, som værdsætter donationen.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms