Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Normale katastrofer
Tilbage
Normale katastrofer

Kan katastrofer være normale? Ja – desværre. Vi omgiver os med stadig mere indviklet teknologi, og selv om sikkerhedssystemerne bliver bedre og bedre, er risikoen for, at en lille og tilsyneladende ubetydelig fejl kan udvikle sig til en katastrofe, altid til stede.

Dette hæfte fortæller om en af de værste katastrofer i nyere tid – flykollisionen på Tenerife i 1977, hvor 583 mennesker omkom, da to Jumbojets stødte sammen på startbanen. Hensigten er at vise, hvordan en række uheldige omstændigheder kan medføre, at en enkelt menneskelig fejl udløser en tragedie.

I hæftet præsenteres to metoder til bedre at forstå begreber som fejl og katastrofer i komplekse systemer, nemlig psykologen James Reasons schweizerost-model og sociologen Charles Perrows normalfejlsteori. For at lette forståelsen af teorierne og modellerne inddrages tillige en række andre eksempler fra historien. De har alle det til fælles, at små fejl begået af mennesker resulterede i store katastrofer.

Forord og indledning 
En fatal diskussion 
Personer eller systemer? 
Normalfejl 
Schweizerosten
Bomben i Las Palmas 
Amerikanerne og hollænderne
Ventetid
Taxi 
Starttilladelse 
Hovmod står for fald 
Brand på startbanen
Efterspil 
Vanens magt 
Den menneskelige faktor 
Huller i schweizerosten 
Tilfældighedernes sammensværgelse 
Kilder og forslag til videre læsning 
Websteder

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms