Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Notatsamling
Tilbage
Notatsamling

Notatsamling matematik A, B & C-niveau

Den perfekte bog til dig, der kæmper med matematikafleveringerne eller mangler en hjælpende hånd til den skriftlige eksamen i gymnasiet. Denne bog kan bruges til 1., 2. og 3. g i gymnasiet.

Med denne bog får du samlet alle notaterne til matematik A-, B- & C-niveau i en bog. Til hvert emne er der en kort introduktion, hvor begreberne forklares, formlerne introduceres og løsningsmodeller vises. Løsningsmodellerne viser, hvordan man løser de mest almindelige opgaver, trin for trin. Herudover er der QR-koder, som kan scannes og en video med uddybende forklaring starter. Bogen indeholder ikke beviser, men de kan findes på YouTube kanalen MatematikABC.

Følgende emner dækker notatsamlingen bl.a.:

Andengradsligninger, Sinus- & Cosinusrelationerne, Linjens ligning, Cirklens ligning, Andengradspolynomiet, Eksponentiel udvikling, Potens udvikling, Differentialregning, Monotoniforhold, Integralregning, Statistik, Tests, Vektor i planen, Vektor i rummet, Differentialligninger, Gode råd til den skriftlige/Mundtlige eksamen.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms