Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Nudge
Tilbage

Nudge

1. udgave, 1. oplag, 2014

Forfatter
Merete Norsker Bergsøe, Andreas Maaløe Jespersen, Rikke Larsen, m.fl.

Med Nudge foreligger den første bog på dansk om emnet.

Bogen tager begrebet 'at nudge' (puffe) op som værktøj til at påvirke folks adfærd og skubbe dem i en bestemt retning fysisk eller mentalt.

Formålet med Nudge er at styrke læserens kendskab til nudgebegrebets grundlag, hvad nudge er, hvordan et nudge kan tilrettelægges, hvorledes man som professionel inden for velfærdsområdet kan forholde sig til det at nudge, samt hvilke moralske overvejelser man skal gøre sig ved anvendelse af nudge, hvis man vil have en professionel tilgang til emnet. Forfatterne viser ved hjælp af eksempler, hvordan nudge er anvendt og kan anvendes på tværs af fag og sektorer.

Nudge kan anvendes på de tværprofessionelle forløb og moduler samt på professionshøjskolernes innovations- og udviklingsmoduler.

Se ekstramaterialer under forsidebilledet.

Inden for de seneste år har begrebet at nudge fået en del opmærksomhed, og begrebet har efter megen medieopmærksomhed i blandt andet USA og England også fundet vej til Danmark. Her har flere politiske instanser og interesseorganisationer fundet interesse for denne særlige tilgang til at påvirke folks adfærd. Hvis denne tilgang skal nå borgerne, er det væsentligt, at også de professioner, som møder borgerne, har en indsigt i og kan forholde sig kritisk og velovervejet til begrebet. Denne bog er tænkt som en inspiration for dem, der arbejder professionelt med velfærd og adfærd. Her tænkes især på alle dem, der uddannes på professionshøjskolerne, og som i deres professionelle virke arbejder med borgernes velfærd.

I denne bog tages begrebet nudge op til nærmere refleksion med det formål at styrke læserens kendskab til nudgebegrebets grundlag, hvad nudge er, hvordan et nudge kan tilrettelægges, hvorledes man som velfærdsprofessionel kan forholde sig til det at nudge, samt hvilke moralske overvejelser man skal gøre sig ved anvendelse af nudge, hvis man vil have en professionel tilgang.

Bogens kapitler følger en logisk rækkefølge, hvor læseren kan drage fordel af at læse kapitlerne i den opsatte rækkefølge, men kapitlerne kan også læses selvstændigt.

Det er tanken, at bogen skal kunne anvendes i undervisningen på en lang række mellemlange og længerevarende videregående uddannelser, hvor man uddanner personer, som skal møde borgeren, og hvor man har fokus på borgerens adfærd i relation til velfærd.

Bogens fagredaktører vil gerne rette en tak til forfatterne for deres bidrag og for et meget fint samarbejde. Ligeledes takkes Erik Bendtsen, cand.mag. i filosofi, og socialrådgiver Elsebeth Mortensen, som har hjulpet med relevante input og kommentarer i forbindelse med gennemlæsning.

December 2013

Kapitel 1: 5 nudge cases fra praksis
Indledning
Præsentation af case 1: Et smartere organdonationsregister
Præsentation af case 2: De grønne fodspor i København
Præsentation af case 3: Klar markering giver klarere adfærd
Præsentation af case 4: Sundhedsfremmende tallerkener
Præsentation af case 5: Reducer udeblivelser med tre små trin
Afrunding
Referencer

Kapitel 2: Nudge metode – Gør det nemt at gøre det rigtige
Indledning
Metode
Definition
Diagnose
I to sind: Automatisk og analytisk tænkning
Automatisk eller analytisk?
Udvikling af løsning
Fra hvad til hvad – definer et mål
Automatiske og analytiske løsninger
Effektive og realistiske løsninger
Test
Hvad tester vi?
Hvorfor tester vi?
Afrunding
Referencer

Kapitel 3: Forsøg med nudge – udvikling og effektmåling
Opgaven var givet
Overvejelser om metode og videnbehov
Første nudgeafprøvning
Anden nudgeafprøvning
Sammenfatning
Referencer

Kapitel 4: Nudge – om begreber og begrundelser bag nudge
Grundbegreber
Nudge en ny vej
En ny form for paternalisme?
Kritik af nudge
Om viden som grundlag for velfærdsindsatserne
Nudge en mulighed?
Referencer

Kapitel 5: Velfærdsprofessionelle som valgarkitekter
Den professionelles mandat
Borgernes tillid til de professionelle
Den involverede viden
Viden som skråplan og udfordring
Etiske overvejelser - hvad bør der stræbes efter
Tilrettelagte valg og selvbestemmelser
Mellem konsekvenser og pligter
Den professionelle og nudge
Er nudge et skråplan for de professionelle
Ansvar
Referencer

Kapitel 6 Nudge – herfra hvor vi står
Professionsuddannelserne og krav om deltagelse i udvikling af fag og bredde
Udfordringer for de velfærdsprofessionelle
Den professionelles råderum
Herfra hvor vi står
Referencer

Andreas Maaløe Jespersen
Er uddannet filosof fra Roskilde Universitet og har arbejdet som forskningsassistent for Pelle Guldborg Hansen, med hvem han var med til at grundlægge iNudgeyou og Danish Nudging Network i 2010. Har arbejdet med adfærd, både inden for den praktiske dimension med udvikling af konkrete eksperimenter, og med de etiske og moralske rammer omkring brugen af adfærdsindsigter i offentligt politisk regi.

Inge Schiermacher
Er ansat som lektor ved Socialrådgiveruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og underviser i fag relateret til etik og tværprofessionalitet i socialt arbejde.

Katrine Lund Skov
Uddannet inden for adfærdspsykologi og sundhedsfremme fra Roskilde Universitet og James Cook University. Har siden 2011 arbejdet som forskningsassistent for adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen og blev i sommeren 2012 administrator for Danish Nudging Network. Særligt har hun arbejdet med forståelse og ændring af folks vaner samt indretning af sundhedsfremmende valgarkitektur i kantiner.

Merete Norsker Bergsøe
Er ansat som adjunkt på Laborantuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og underviser i fag relateret til analysearbejde i det kemiske laboratorium.

Rikke Larsen
Er ansat som lektor på Ernærings- og sundhedsuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og underviser i fag relateret til ernæring og sundhed.

Pris
199,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

134002-1

ISBN

978-87-571-2808-6

Antal sider

168

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
199,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

134002-1

ISBN

978-87-571-2808-6

Antal sider

168

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms