Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Oliefyrsmontør < 120 kW
Tilbage
Oliefyrsmontør < 120 kW

Oliefyrsmontør < 120 kW

7. udgave, 1. oplag, 2007

Forfatter
Thue Andersen

Alt, hvad en oliefyrsmontør skal vide, finder du i denne bog. 

Bogen anvendes til Metalindustriens Uddannelsesudvalgs kursus "Oliefyrsmontør < 120 kW" og alt om opbygning, funktion, fejlfinding og lovgivning vedr. oliefyr gennemgås.

Denne lærebog er fremstillet til anvendelse på kurset Oliefyrsmontør < 120 kW, som udbydes af Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

I denne 7. udgave er der foretaget enkelte rettelser, tilføjelser og opdateringer. Det er især bekendtgørelserne nr. 881 og nr. 1641 som har bevirket denne revision.

Bogen omhandler oliefyrets opbygning, og virkemåde. Olie- og forbrændingslære samt røggasanalyse. Kedellære samt skorstens og aftrækstyper gennemgås. Der gennemgås forskellige fejlfindingsmetoder på oliefyrets el- og mekaniske dele.

Bogen afsluttes med en gennemgang af hovedeftersyn samt de forskellige lovpligtige eftersyn.

Revideringsarbejdet er forestået af Erik Winsig

København, februar 2007

Oliefyrets opbygning
Afsnit
Indhold
Det helautomatiske
trykforstøvningsfyr
Oliepumper
BFP 21 med frontregulering
Oliepumpens virkemåde - BFP Danfoss
Olieforvarmer
Oliedyser
Brænderhoveder
Magnetventiler
Oliefyrsautomaten
Fotomodstande
Motor
Tændtrafo
CEN-godkendelse
Opgaver

Dimensionering af dyser
Afsnit
Indhold
Dyser
Valg af dyse
Dysens kapacitet, spredning og oliemønstre
Kedelmærkning
Dysedimensionering
Mærkning af oliedyser
Viskositetsændringer
Oliedysens betydning for
røgtemperaturen
Start- og driftformer
Indregulering af 2-trinsbrændere
SI-systemet
Opgaver

Røggasanalyse
Afsnit
Indhold
Måleapparater
Målinger
Målepunkt
Sodmåling
Sodpumpens vedligeholdelse
Elektronisk måleudstyr
Praktisk opgave
Opgave

Olie- og forbrændingslære
Afsnit
Indhold
Definitioner
Flydende brændsel
(gasolie - fuelolie)
Fyringsgasolie
Fyringsgasolie Ekstra
Motorgasolie
Additiv
Oliedyser til højtryksoliefyr
Forbrændingsluft
Forbrændingsprocessens
fysiske del
Forbrændingsprocessens
kemiske del
Glanssod
Dugpunkter
Forbrænding med for stort luftoverskud
NOx
Opgaver
Olie- og forbrændingslære, praktik

Kedellære
Afsnit
Indhold
Varmeafgivelse
Vands opvarmning
Kedelanlæg
Støbejernskedler
Stålpladekedler
Kondenserende kedler
Røggasmodstanden i kedlerne
Kedlens vedligeholdelse
Luftvarmere
Love og regler
Bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999
Opgaver

Energibesparelse og styring
Afsnit
Indhold
Bygningsreglementet og
Småhusreglementet
Isolering
Reguleringsbegreber
Varmtvandsprioritering

El-automatik og sikkerhed
Afsnit
Indhold
Kedeltermostat
Overkogstermostat
Brænderautomatik
Definitioner
Flammeovervågning
Elektroniske kontrolkasser
Olieforvarmere
Opgaver
Praktikopgave

Fejlfinding - El
Afsnit
Indhold
Generelt
Problemer med oliefyrsautomaten
Brænderen
Problemer med tændingen
Problemer med magnetventiler
Termostatproblemer
Problemer med forvarmeren
Prøveboks
Opgaver

Fejlfinding - Olietanke og oliefyrets
mekaniske dele
Afsnit
Indhold
Flow Control
Fejlfinding på
oliefyrets mekaniske dele
Opgaver

Skorstenene og aftræk
Afsnit
Indhold
Indledning
Kondensskader
Løbesod
Skorstensfejning
»Tør« skorsten, gammel brænder
Ny brænder,
kondensvand/løbesod
Andre forhold med betydning for skorstenen
Skorstenslysning
Skorstenshøjden
Skorstenstyper og -foringer
Aftrækssystemer
Opgaver

Hovedeftersyn
Afsnit
Indhold
Hovedeftersyn

Indberetning
Afsnit
Indhold
Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og
varmeanlæg i bygninger
Opgaver

Stikordsregister

Pris
493,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31021-1

ISBN

978-87-7881-795-2

Antal sider

160

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
493,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31021-1

ISBN

978-87-7881-795-2

Antal sider

160

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms