Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Ortodontisk behandling
Tilbage
Ortodontisk behandling

Ortodontisk behandling

2. udgave, 2020

Forfatter
Marianne Nodal

Ortodontisk behandling er skræddersyet til uddannelsen til tandklinikassistent og kan både anvendes i undervisningen på de valgfri specialefag og på efteruddannelsen. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse.

Ortodontisk behandling indeholder følgende kapitler:
1. Undersøgelse af tandstillingen
2. Behandlingsformer
3. Behandlingsapparaturer
4. Vævsreaktioner
5. Akutte problemer

Desuden indeholder bogen en ordliste, der forklarer vanskelige ord og fagudtryk.

Ortodonti, tandregulering, er en del af tandplejen for børn og voksne. Tandreguleringsbehandlinger foregår både i kommunalt regi, hvor børn og unge behandles ifølge Tandplejeloven, og i privat praksis på tandreguleringsklinikker, hvor der især foretages tandregulering på voksne.

Der er behov for tandklinikassistenter til at varetage de specielle opgaver, som følger med tandreguleringsbehandlinger, og da ortodonti ikke er en del af grunduddannelsen til tandklinikassistent, er det vigtigt at tilbyde uddannelse og efteruddannelse i tandregulering.

Der er, siden første udgave af denne bog udkom, sket en udvikling af de digitale hjælpemidler. Det er afspejlet her i anden udgave.

Det har været en udfordring og fornøjelse at skrive bogen Ortodontisk behandling, og jeg håber, at det kan inspirere til at vælge ortodonti som valgfrit specialefag og som efteruddannelse.


Marianne Nodal
Maj 2020

 

Redaktionelt forord

Ortodontisk behandling er udviklet med henblik på såvel det valgfri specialefag som på efteruddannelse. I forbindelse med udviklingen har det derfor været centralt, at materialet både:
• Opfylder kravene i målpindene til det valgfri specialefag ortodontisk behandling
• Opfylder kravene til efteruddannelsen.

Følgende har deltaget i læremiddeludvalgsarbejdet på vegne af de skoler, der udbyder uddannelsen, og har dermed bidraget til udformningen af udgivelsen i samarbejde med Praxis - Erhvervsskolernes Forlag:
TECHCOLLEGE, EUC Syd, Hansenberg, Herningsholm Erhvervsskole, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) i Aarhus, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) i København, Rybners, EUC
Sjælland og Syddansk Erhvervsskole, Odense.


Læremiddeludvalget
Maj 2020

1. Undersøgelse af tandstillingen
Anamnese
Klinisk undersøgelse
Undersøgelsesmateriale

2. Behandlingsformer
Forskellige behandlingsformål
Forskellige behandlingsformer

3. Behandlingsapparaturer
Aftageligt apparatur
Fastsiddende apparatur

4. Vævsreaktioner
Den mest effektive tandforskydning

5. Akutte problemer
Gener ved ekspansionsplade
Gener ved aktivator
Gener ved fastsiddende apparatur

Ordliste
Stikord

Pris
149,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

204003-9+

ISBN

978-87-571-3441-4

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
149,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

204003-9+

ISBN

978-87-571-3441-4

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms