Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater
Tilbage

Personlig sikkerhed ved arbejde med isocyanater og epoxyharpikser. 

Denne bog er udarbejdet til brug ved undervisningen i forsvarlig anvendelse af epoxyharpikser og isocyanater. Bogen er fuldt dækkende læremiddel til de lovpligtige »epoxy-kurser«. Den er under konstant udvikling, da dette arbejdsområde er under stadig udvikling.

 
Tidligere udgaver af bogen findes også på:

Polsk

Tysk

Engelsk

Find ekstramateriale under forsidebilledet.

Denne 14. udgave af "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater" er opdateret i henhold til seneste lovgivning.

I 13. udgave blev kapitlet "Kemiske stoffers klassificering og mærkning" samt "Risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter" udvidet, fordi i de kommende år vil klassificering og faremærkning af kemikalier i EU komme til at leve op til det globale system, også kaldet GHS (Globally Harmonised System). Det betyder, at alle stoffer og produkter over en årrække skal omklassificeres og ommærkes.

Mærkning af stoffers grænseværdier er udvidet med bogstavet S som anført i kapitlet "Grænseværdier for stoffer og materialer." Endvidere er appendix B revideret, således at bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001, med senere ændringer er anført i sin helhed med alle ændringer frem til i dag, april 2010.

Ellers er bogen identisk med 13. udgave.

Bogen er udarbejdet til brug i undervisningen, men er samtidig tænkt som et opslagsværk, der kan være til hjælp, når der opstår tvivlsspørgsmål om sikkerheden ved arbejdet med isocyanat og epoxyprodukter.
Det betyder, at indhold og mængde af det stof, man gennemgår i undervisningen, vil være varierende.

Bogen er fuldt dækkende læremiddel til brug på Industriens Arbejdsmarkeds-uddannelsers kursus AA 43996.

 • Indledning
 • Produktkendskab
 • Sundhedsfarer
 • Kemiske stoffers klasificering og mærkning
 • Risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter
 • Grænseværdier for stoffer og materialer
 • Kodenummerede produkter
 • Personlige værnemidler
 • Uhelds- og skadebehandling
 • Arbejdets udførelse
 • Notat om bortskaffelse af affald fra arbejde med isosyanater- og epoxyprodukter
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001, med senere ændringer: Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer
 • Ordforklaring
 • Litteraturliste
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms