Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Plantebiologi
Tilbage

Plantebiologi

05. udgave, 01. oplag, 2017

Plantebiologi giver en bred og omfattende basisviden om biologi og økologi i relation til planteavl i jordbrugsbranchen.

Bogen dækker grundfaget biologi på erhvervsuddannelserne inden for områderne gartneri, landbrug og skovbrug. Omdrejningspunktet er planter med baggrund i planteriget, planters opbygning og funktion samt deres samspil med insekters, mikroorganismers og omgivelser i øvrigt. I alle emner er inddraget eksempler fra jordbrugs-branchens virkelighed.

Bogens indhold er overordnet:

 • Livscyklus for forskellige organismer
 • Formeringsformer, arvelighedslære og forædling
 • Beskrivelse af plantens forskellige vækstfaktorer, herunder jordbundsforhold
 • Aktuelle naturlige kredsløb

Plantebiologi er udarbejdet af Anette Helbo Sørensen, der er uddannet gartneritekniker, og som til daglig er faglærer og læsevejleder ved Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.


Se uddrag af bogen under forsidebillede.

Plantebiologi er udarbejdet til faget biologi, niveau F, på erhvervsuddannelsernes indgang Dyr, planter og natur.

Alle interesserede inden for plantebiologi kan have glæde af bogens emner, idet indholdet giver et bredt og aktuelt indtryk af biologi inden for
landbrug, skovbrug, planteskole, væksthus- og anlægsgartneri.

Indholdet tager udgangspunkt i livets opståen hen over planters samspil med insekter, planteriget, plantens opbygning og funktion og plantens
vækstbetingelser, for at slutte af med planten i økologisk sammenhæng med relevante stofkredsløb. I vid udstrækning er der taget udgangspunkt
i situationer, som kan være genkendelige fra elevens praktiske hverdag eller samfundsliv.

Indholdet dækker således også de krav, der stilles i bekendtgørelse om grundfag, biologi bilag 2, hvor der skal undervises i 3-4 emner under mål 7.

Bogen dækker emnerne:

 • Planters anatomi og fysiologi.
 • Principper for nedarvning.
 • Centrale økologiske sammenhænge.

samt uddrag af:

 • Insekters anatomi og fysiologi.
 • Mikroorganismers anatomi og fysiologi.
 • Bioteknologi.

Dermed er stoffet velegnet som grundbog for jordbrugsbiologi og ikke mindst som basisviden i forhold til det obligatoriske biologi-projekt, der
ligger i grundforløbet på EUD-uddannelsen.

Bagerst i bogen er et stikordsregister. Stikordene findes i overskrifter eller som fed kursiv i teksten.

I såvel den sproglige opbygning som layout er der taget hensyn til en god læsbarhed. Se også lærervejledningen på www.webshop.praxis.dk.

http://pub.uvm.dk/2010/biologi ligger der råd og vink om biologi, der kan anvendes som inspiration til undervisningen.

Rigtig god fornøjelse!

Anette Helbo Sørensen
Maj 2013

Kapitel 1 Livets opståen

Kapitel 2 Insekter 

 • Insekters livscyklus

Kapitel 3 Planteriget 

 • Sporeplanter
 • Frøplanter

Kapitel 4 Frø

Kapitel 5 Plantevækst

 • Hormoner

Kapitel 6 1 Plantens  grundorganer

 • Roden
 • Stænglen
 • Bladet 
 • Blomsten 
 • Blomstringsforhold

Kap 7 Celler

Enzymer

Kapitel 8 Formeringsformer

 • Generativ formering (kønnet formering)
 • Vegetativ formering (ukønnet formering)

Kapitel 9 Arvelighedslære

 • Gener
 • Almindelig celledeling (ukønnet formering)
 • Kønscelledeling  (kønnet formering)
 • Nedarvning af egenskaber
 • Mutationer

Kapitel 10 Planteforædling

 • Mutationsforædling
 • Resistensforædling
 • Gensplejsning
 • Kortlægning af menneskets gener

Kapitel 11 Plantens vækstfaktorer 

 • Vækstfaktorer i praksis

Kapitel 12 Jordbundsforhold

 • En jordprofil
 • Jordens organiske dele
 • Jordens mineralske partikler
 • Jordens tekstur
 • Jordens struktur
  • Vand i jorden
 • Dyrkningsmedier

Kapitel 13 Vandets kredsløb 

 • Fordampning og nedbør
 • Vandbalance
 • Grundvandet
 • Vandets vej gennem planten
  • Menneskets indflydelse på vandets kredsløb

Kapitel 14 Næringsstoffer 

 • Makronæringsstoffer
 • Mikronæringsstoffer
 • Nyttige grundstoffer
 • Ledningsværdi
 • pH
 • Næringsoptagelse

Kapitel 15 Stråling fra solen 

 • Lys

Kapitel 16 Fotosyntese og respiration

 • Forhold, der påvirker fotosyntesen
 • Fotosyntesens produkter 
 • Respiration
 • Forhold, der påvirker respirationen
 • Respirationens produkter
 • Forholdet mellem fotosyntese og respiration

Kapitel 17 Plantevækst i økologisk sammenhæng 

 • Økologiske afgrænsninger
 • Organismers samspil
 • Fødekæder
 • Ophobning af giftstoffer
 • Energistrømme og stofkredsløb
 • Organismers tilpasning til miljøet
 • Menneskers indgreb i økosystemer

Kapitel 18 Kulstoffets kredsløb

 • Drivhuseffekten
 • Nedbrydning af ozonlaget

Kapitel 19 Kvælstoffets kredsløb

 • Kvælstofbinding – nitrogenfiksering
 • Denitrifikation
 • Nitratforurening
 • Nitrifikation
 • Kompostering
 • Dannelse af NOx-er

Stikord

Pris
309,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

31088-9+

ISBN

9788757129168

Antal sider

136

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
309,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

31088-9+

ISBN

9788757129168

Antal sider

136

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms