Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Projektledelse
Tilbage

Projektledelse
- teori og praksis, toolbox

01. udgave, 01. oplag, 2020

Forfatter

Projektledelse - teori og praksis, toolbox indeholder 52 værktøjer til den aktive projektleder. Præcist og kontant får du det, du skal bruge, når du fx skal lave en interessentanalyse, en kompleksitetsanalyse af projektet eller skal forberede en præsentation for styregruppen.

Projektledelse - teori og praksis, toolbox giver dig mulighed for at lave dine egne notater, så du får en personlig bog om projektledelse med i dit fremtidige arbejde.

Projektledelse - teori og praksis, toolbox er den bog, du bruger, når du har tilegnet dig teorien, fx ved at have læst samme forfatters bog Projektledelse, teori og praksis. Du har denne personlige arbejdsbog med dig ud i marken, og du kan notere dine egne refleksioner, tips og idéer heri.

Værktøjerne i bogen er opdelt i tre hovedemner:

• Del 1: Projektmodeller og faser
• Del 2: Projektets processer
• Del 3: Mennesker og ledelse.

Projektledelse - teori og praksis, toolbox er tidligere udgivet under titlen Projektlederens formelsamling. Med bogen følger et licenskort, der giver adgang til digitale udgaver af bogens værktøjer. Der er tjeklister, som du selv kan bygge videre på, og skabeloner og skemaer, der direkte kan benyttes, når projektledelsens forskellige dokumenter skal skrives.

Ekstramateriale – bogens illustrationer
Undervisere kan få adgang til bogens ekstramateriale med et udvalg af bogens illustrationer til download. Kontakt Morten Nielsen (mln@praxis.dk) for at få en aktiveringskode.

Dette er din personlige arbejdsbog og er et supplement til grundlæggende lærebøger i projektledelse, fx forfatterens egen Projektledelse, teori og praksis. Bogen er således ikke skrevet til at kunne stå alene, men forudsætter en vis basisviden om projektledelse. Fra værktøjerne i denne bog er der henvisninger til bogen Projektledelse, teori og praksis. Ligeledes er der i bogen Projektledelse, teori og praksis henvisninger til de enkelte værktøjer. Således er de to bøger tæt forbundne.

Bogen er opbygget med en fast, stram disposition for hvert af de 52 værktøjer, som den indeholder. Beskrivelserne af de enkelte værktøjer er korte og skrevet, så læsere med mange forskellige tilgange kan forstå dem.

Med ordet “værktøj” menes i denne sammenhæng en model af virkeligheden, som anviser en måde at angribe sidstnævnte på, men som ikke mindst indfører et fælles sprog og dermed letter  kommunikationen. Som et eksempel kan nævnes risikoanalysen. Uden værktøjet risikoanalysen (2.29) kan du selvfølgelig godt analysere og arbejde med projektets risici, men det bliver ukonkret. Benytter
du værktøjet, får du dels en “opskrift” på, hvordan risikoanalysen udføres, men du får også sat nogle betegnelser på, fx sandsynlighed og konsekvens, samt en grafisk metode til at visualisere projektets risici. Værktøjet gør, at vi kan gå i dybden med problemerne, diskutere disse og udveksle erfaringer, da alle benytter samme værktøj – samme sprog.

Værktøjerne i bogen er opdelt i tre grupper:
• Del 1: Projektmodeller og faser
• Del 2: Projektets processer
• Del 3: Mennesker og ledelse

I forlagets webshop (webshop.praxis.dk) ligger link til Word-udgaver af bogens værktøjer med blandt andet tjeklister, som du selv kan bygge videre på, og skabeloner og skemaer, der kan benyttes direkte, når forskellige dokumenter skal skrives. Følg vejledningen på det medfølgende licenskort.

Som forfatter er jeg taknemmelig for alles hjælp, men en speciel tak skal lyde til Peak Consulting Group, hvor især Henrik Timm har ydet et stort bidrag og brugt sin omfattende erfaring med at undervise i projektledelse til at gøre bogen endnu mere relevant og brugervenlig.

Også en stor tak til Rikke Bang fra Peak Consulting Group, der har ydet en stor indsats for at få bogen til at blive til virkelighed og sikret den høje kvalitet.

God fornøjelse med bogen.

Bjarne Kousholt
Oktober 2019
www.researchfirm.dk
bjarnek@researchfirm.dk

Del 1: Projektmodeller og faser
1.1 Projektets elementer
1.2 Projekttrekanten
1.3 Projektmodeller
1.4 Projektets og produktets livscyklus
1.5 Projektets omgivelser og rammer
1.6 Klassificering af projektet
1.7 Projektets kompleksitet
1.8 ADKAR
1.9 Scrum (agil projektledelse)
1.10 Projektledelsens rutediagrammer

Del 2: Projektets processer
2.1 Projektautorisationen
2.2 Projektledelsesplanen
2.3 Målhierarki
2.4 Scope statement
2.5 Business-case
2.6 Ændringsstyring
2.7 Afleveringsforretningen
2.8 Projektnedbrydning (PBS/WBS)
2.9 Tidsplan (aktivitetslisten)
2.10 Kritisk sti (CPM)
2.11 Milepælsplanlægning
2.12 Styring af projektets tid
2.13 Successiv kalkulation/trepunktsestimering
2.14 Delfi-metoden
2.15 Planning poker
2.16 Kvalitetsparametre
2.17 PDCA-cirklen
2.18 Kvalitetsledelsesplanen
2.19 Review
2.20 Projektets organisation
2.21 Projektkontor
2.22 Arbejds- og ansvarsfordeling (RACI)
2.23 Personaleplanen
2.24 Kickoffmøde
2.25 Projektevaluering
2.26 Interessentanalysen
2.27 Kommunikationsplanen
2.28 Statusrapportering
2.29 Risikoanalysen
2.30 Styring af projektets omkostninger (EVM)

Del 3: Mennesker og ledelse
3.1 Projektlederens opgaver
3.2 Projektteamets livscyklus (5R)
3.3 Mødeledelse (beslutningslog)
3.4 Konflikttrappen
3.5 Feedback
3.6 Motiverende kommunikation
3.7 Projektlederens byrdekurve
3.8 Brainstorming
3.9 Brainwriting
3.10 Workshop
3.11 Facilitering
3.12 Forhandlingsteknik

Litteraturliste for alle værktøjer
Stikordsregister

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

194015-1

ISBN

9788757129854

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

194015-1

ISBN

9788757129854

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms