Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Projektlederens formelsamling
Tilbage

Projektlederens formelsamling indeholder 50 værktøjer. Præcist og kontant får du det, du skal bruge, når du f.eks. skal lave en interessentanalyse, en kompleksitetsanalyse af projekter eller skal forberede en præsentation for styregruppen. Du har mulighed for at indskrive din egne notater, så du får en personlig bog om projektledelse med i dit fremtidige arbejde.

Værktøjerne i bogen er opdelt i tre hovedemner:

Del 1: Projektmodeller og faser
Del 2: Projektets processer
Del 3: Mennesker og ledelse

Projektlederens formelsamling er den bog du bruger, når du har tilegnet dig teorien, enten ved at have læst samme forfatters bog Projektledelse – teori og praksis eller andre bøger om projektledelse. Formelsamlingen er derefter den bog du har med dig ud i marken, og hvori du noterer dine egne refleksioner, tips og ideer.

Ekstramateriale – bogens illustrationer
Undervisere kan få adgang til bogens ekstramateriale med et udvalg af bogens illustrationer til download. Kontakt Morten Nielsen (mln@praxis.dk) for at få en aktiveringskode.

Projektlederens formelsamling er tænkt som din personlige arbejdsbog og et supplement til grundlæggende lærebøger i projektledelse, f.eks. forfatterens egen Projektledelse – teori og praksis (PLTP). Bogen er således ikke skrevet til at kunne stå alene, men forudsætter, en vis basisviden om projektledelse.

Bogen er opbygget med en fast, stram disposition for hvert af de 50 værktøjer, som bogen indeholder. Beskrivelserne af de enkelte værktøjer er korte
og skrevet, så læsere med mange forskellige tilgange kan forstå dem.

Med ordet ”værktøj” menes i denne sammenhæng en model af virkeligheden, som anviser en måde at angribe sidstnævnte på, men som ikke mindst indfører et fælles sprog og dermed letter  kommunikationen. Som et eksempel kan nævnes risikoanalysen. Uden værktøjet risikoanalysen (2.29) kan du selvfølgelig godt analysere og arbejde med projektets risici, men det bliver ukonkret. Benytter du værktøjet, får du dels en ”opskrift” på, hvordan risikoanalysen udføres, men du får også sat nogle betegnelser på, f.eks. sandsynlighed og konsekvens, samt en grafisk metode til at visualisere  projektets risici. Værktøjet gør, at vi kan gå i dybden med problemerne, diskutere disse og udveksle erfaringer, da alle benytter samme værktøj – samme sprog.

I forlagets webshop (webshop.praxis.dk) ligger digitale udgaver af værktøjerne som man kan downloade. Der er tjeklister, som du selv kan bygge videre på, og skabeloner og skemaer, der direkte kan benyttes, når projektledelsens forskellige dokumenter skal skrives. Værktøjerne i bogen er opdelt i tre grupper:

Del 1: Projektmodeller og faser
Del 2: Projektets processer
Del 3: Mennesker og ledelse


Projektlederens formelsamling – er en videreudvikling af en delmængde af de værktøjer, der var med i min bog Projektlederens værktøj, som udkom første gang i 2011. Projektlederens formelsamling blev særdeles godt modtaget af læserne. Allerede her, et år efter, er vi derfor klar med anden udgave, hvor vi har forbedret bogen væsentligt, baseret på input fra brugerne.

Som forfatter er jeg taknemmelig for alles hjælp, men en speciel tak skal lyde til Peak Consulting Group, hvor især Henrik Timm har ydet et stort bidrag og brugt sin omfattende erfaring med at undervise i projektledelse, til at gøre bogen endnu mere relevant og brugervenlig. Også en stor tak til Rikke Bang fra Peak Consulting Group, der har ydet en stor indsats for at få bogen til at blive til virkelighed og sikret den høje kvalitet.

God fornøjelse med bogen.

Bjarne Kousholt
September 2017
www.researchfirm.dk
bjarnek@researchfirm.dk

Forord

Del 1: Projektmodeller og faser
1.1 Projektets elementer
1.2 Projekttrekanten
1.3 Projektmodeller
1.4 Projektets og produktets livscyklus
1.5 Projektets omgivelser og rammer
1.6 Klassificering af projektet
1.7 Projektets kompleksitet
1.8 ADKAR
1.9 Scrum (Agil projektledelse)
1.10 Projektledelsens rutediagrammer

Del 2: Projektets processer
2.1 Projektautorisationen
2.2 Projektledelsesplanen
2.3 Målhierarki
2.4 Scope Statement
2.5 Business case
2.6 Ændringsstyring
2.7 Afleveringsforretningen
2.8 Projektnedbrydning (PBS/WBS)
2.9 Tidsplan (Aktivitetslisten)
2.10 Kritisk sti (CPM)
2.11 Milepælsplanlægning
2.12 Styring af projektets tid
2.13 Successiv kalkulation/trepunktsestimering
2.14 Delfi-metoden
2.15 Planning Poker
2.16 Kvalitetsparametre
2.17 PDCA-cirklen
2.18 Kvalitetsledelsesplanen
2.19 Review
2.20 Projektets organisation
2.21 Projektkontor
2.22 Arbejds- og ansvarsfordeling (RACI)
2.23 Personaleplanen
2.24 Kickoffmøde
2.25 Projektevaluering
2.26 Interessentanalysen
2.27 Kommunikationsplanen
2.28 Statusrapportering
2.29 Risikoanalysen

Del 3: Mennesker og ledelse
3.1 Projektlederens opgaver
3.2 Projektteamets livscyklus (5R)
3.3 Mødeledelse (Beslutningslog)
3.4 Konflikttrappen
3.5 Feedback
3.6 Motiverende kommunikation
3.7 Projektlederens byrdekurve
3.8 Brainstorming
3.9 Brainwriting
3.10 Workshop
3.11 Facilitering

Litteraturliste for alle værktøjer

Stikord

 • Som rutineret projektleder har jeg god brug af denne praktiske håndbog, som både leverer værktøjer, der direkte kan bruges som hjælp til at strukturere mine egne opgaver, formidle projektet til mine omgivelser og udarbejdelse af træningsmaterialer til projektdeltagerne. Den ligger altid på mit bord, parat til sparring.

  CHRISTINA LYNG, PROJECT MANAGER, KEYLANE

 • Formelsamlingen er den jeg vil have ”ved hånden” på arbejdet.

  DANIEL STIX, PROJECT QUALITY MANAGER, ENGINEERING & CONSTRUCTION, PROJECT SUPPORT – QUALITY MANAGEMENT, BA WIND, VATTENFALL

 • Jeg bruger Projektledernes formelsamling som et opslagsværk i dagligdagen på min arbejdsplads, så jeg kan udføre mit arbejde på den bedste vis. Den indeholder de nødvendige værktøjer og modeller, samt har en overskuelig og struktureret opbygning. Den giver plads til mine egne personlige noter, så jeg kan have det hele samlet et sted.

  SHABANA AMANAT, PROJECT MANAGER, EG KOMMUNEINFORMATION A/S

 • Jeg bruger Projektlederens formelsamling i det daglige arbejde i firmaet, da den giver overblik og struktur. Samtidig er den let at finde rundt i, indeholder alle mine personlige notater, og har gode overblik over væsentlige værktøjer og metoder.

  PETER ZAHLE MADSEN, PROCESKONSULENT, VÆRKSTEDSSTYRING, DSB

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms