Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Samarbejde og kommunikation
Tilbage
Samarbejde og kommunikation

Bogen indgår i ernæringsassistentserien. Samarbejde og kommunikation er afløseren for Kommunikation, psykologi og pædagogik.

Samarbejde og kommunikation omhandler de bløde kvalifikationer for ernæringsassistenter som f.eks. evner for samarbejde, kommunikation og brugerkontakt.

Samarbejdsdelen sætter fokus på arbejdsprocessen, organisationsformen og arbjdsmiljøet i virksomheden. Kommunikationsdelen skal fremme et godt arbejdsmiljø og være med til at skabe et godt servicearbejde.

Fagets forord
Viden er dit fundament
Denne lærebog rummer ny, nødvendig og vigtig viden for dig,der er i gang med at uddanne dig til en dygtig og anerkendt madhåndværker. Som ernæringsassistent markerer du dig med en særlig viden og kompetence på mange områder:
Ernæring bredt set, mad til småtspisende, dejlig mad til børn i daginstitutioner og spændende kantinemad, der lever op til de officielle kostråd, moderne, lækker og ernæringsrigtig mad til patienter på sygehuse og ældre på plejehjem. Blot for at nævne nogle af dine spidskompetencer som uddannet.
Din uddannelse består af både praktiske og teoretiske dele, og indholdet i dine lærebøger skal derfor matche, hvad du lærer i skolefagene, men samtidig kunne omsættes i praksis, når du skal være med til at sikre og udvikle kvaliteten af den gode hverdagsmad i køkkenet.
I Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastlægger vi mål og rammer for at give dig den bedste og mest tidssvarende uddannelse, og her er kvalitetslærebøger et vigtigt element, fordi de styrker dine kompetencer i faget.
Kost & Ernæringsforbundet udgiver sammen med Erhvervsskolernes Forlag lærebøger til alle centrale fag i uddannelsen, og bøgerne bliver løbende revideret. Derfor kan vi kun opfordre dig til at bruge lærebogen, som den er skrevet og tænkt: Et uundværligt element i den mosaik af viden og kompetencer, du får undervejs i uddannelsen, og som tilsammen udgør det fundament, du skal stå på som kost- og ernæringsfagligt uddannet madhåndværker.

Maj 2014
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

Forfatterens forord
Samarbejde og kommunikation er to emner, der har stor betydning for ernæringshjælperens og ernæringsassistentens hverdag.
Kommunikation skal fremme et godt arbejdsmiljø, ruste eleverne til at vejlede kollegaer og være med til at skabe et godt servicearbejde.
Samarbejde er aktuelt i forhold til arbejdsprocessen, organisationsformen og arbejdsmiljøet i virksomheden.
Min baggrund for at skrive denne bog er, at jeg i min læreruddannelse har arbejdet med psykologi, didaktik og pædagogik, og jeg har i fem år været ansat på EUC Nord og undervist ernæringshjælpere og ernæringsassistenter i faget kommunikation og samarbejde. Bogens indhold bygger på min viden og mine undervisningserfaringer.
Bogen er skrevet ud fra de overordnede målpinde, som indgår i bekendtgørelsen for faget kommunikation og samarbejde. Den skal være med til at give nyttig viden og gode redskaber i forbindelse med kommunikation og samarbejde.
Bogen er tænkt som inspirationsmateriale med mulighed for uddybning af de forskellige emner. Jeg har beskrevet de forskellige teoretiske emner på et enkelt plan og koblet så mange praktiske eksempler på som muligt. Derudover er hvert emne inddelt i underemner, hvortil der findes en eller flere opgaver, som der kan arbejdes med i klassen. Målet med opgaverne er at koble/overføre teorien til praksis, og derved se mulighederne for anvendelse af kommunikation og samarbejde i ernæringsassistenten og ernæringshjælperens hverdag i virksomheden.
I de enkelte afsnit af bogen tages udgangspunkt i en bestemt teori, som jeg har erfaret fungerer bedst i forhold til det konkrete emne og målgruppen. Der findes selvfølgelig mange andre teorier, som det kunne være ligeså relevant at inddrage. Men jeg har forsøgt at beskrive de forskellige teoretiske emner på et enkelt plan og koblet så mange praktiske eksempler på som muligt.
Der er mulighed for at kombinere stoffet på 1. 2. og 3. hovedforløb alt efter, hvordan det passer ind i den lokale undervisningsplan.
Mange tak til de folk, der har hjulpet undervejs i skriveprocessen med inspiration, grundig gennemlæsning og kommentering af materialet. Det har været en stor hjælp.
Jeg håber, at bogen giver inspiration til god kommunikation og samarbejde for både elever og faglærere.

Maj 2014
Marie Rubeck Stenz

1 Kommunikation
Kommunikationsprocessen: Den verbale kommunikation
Misforståelser    
Kommunikationsregler: Den verbale kommunikation  
Aktiv lytning                                      
Feedback: den vokale kommunikation                  
Den nonverbale kommunikation   
Førstehåndsindtryk                        

2 Sociale relationer              
Grupper                              
Normer                           
Roller                            
Status    
Ledertyper                         
Adfærdstyper  

3 Samarbejde         
Situationsfornemmelse          
Samarbejde i praksis                
Samarbejdstyper                              

4 Konflikter og konflikthåndtering 
Synlig og ikke synlig konflikt               
Taber- og vindersituationer                
Konstruktiv kritik    
Sådan undgår du konflikter    

5 Psykologi 
Udvikling    
Personlighed                        
Behov                            
Selvværd                          

6 Læring 
Læringsstile    
Motivation    
Banduras ‘mestrende selvtillid’              

7 Fra teori til praksis 
Brugerservice          
Den gode og onde servicecirkel            
Pædagogiske overvejelser omkring brugerkontakt    
Organisationsformer      
Arbejdsbeskrivelse                
Stillings- og funktionsbeskrivelse                  

Ordliste 

Læs mere 
Hjemmesider                        
Bøger                            

Stikord 

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms