Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

SAMF på hg
Tilbage
SAMF på hg

SAMF på hg henvender sig til F- og E-niveau på handelsskolernes merkantile indgang, men kan også finde anvendelse på produktionsskoler og i folkeskolens ældste klasser.

SAMF på hg er layoutet som et magasin. Det gør stoffet levende og er med til at lette forståelsen hos alle grupper af elever. Bogen indeholder artikler – ikke kapitler – der udfolder sig omkring emnerne:

  • Politik
  • Sociologi
  • Arbejdsmarkedsforhold
  • Argumentationsanalyse

Hver artikel afsluttes med ”Tjekboksen”, der opsamler og uddyber artiklernes væsentligste fagord, der i teksten er markeret med FED.

Det tilhørerende opgavehæfte SAMF på hg – Opgavebog – indeholder opgaver og oplæg til projekter, der foruden at træne elevernes basale viden om faget, lægger vægt på elevernes evne til – på et samfundsfagligt grundlag – at argumentere for egne synspunkter.

SAMF på hg henvender sig til hg-elever på F- og E-niveau,men kan også finde anvendelse på produktionsskoler og i folkeskolens ældste klasser.

Der er lagt vægt på kapitlerne om politik, mens de øvrige sider er fordelt over hovedoverskrifterne arbejdsmarkedsforhold og sociologi. Bogen afsluttes med en gennemgang af argumentationsmodellen.

Materialet er visuelt layoutet med udgangspunkt i en magasin-tankegang. Det skaber appetit på stoffet og er med til at lette forståelsen hos alle grupper af elever. Bogen indeholder således artikler – ikke kapitler.

Læsemængden er begrænset, og vægten er lagt på det praktiske. Grafer og tal optræder sparsomt, men med en række henvisninger til helt aktuelle tal og statistikker på nettet, så eleven selv kan undersøge eller underbygge tendenser.

I respekt for faget vil disse tekster forhåbentlig kunne fungere som baggrund for din grundigere og aktuelle undervisning med eleverne.

SAMF på hg’s sider er struktureret med enkle overskrifter, så eleven ikke skal bruge tid på at genlæse, men kan følge de funktionelle sammenhænge, som eleven skal bruge i forbindelse med det daglige arbejde, som inspiration til projekt- og temaarbejde og ved eksamensforberedelse. Hver artikel afsluttes med en Tjekboks, hvor de væsentligste fag-og nøgleord uddybes. Tjekboksen kan således også anvendes som opslagsbog/leksikon.

Der hører et opgavehæfte med til bogen, som indeholder øvelser, der træner eleven i samfundsfagligt stof og argumentation.

Bogen er blevet til med inspiration fra lærere på hg, fra kommende elever på hg samt fra ansatte ved nogle af de institutioner, der til daglig arbejder med levende undervisning. Tak til K-Nord i Lyngby, Politihistorisk Museum, Holte-Hus Efterskole, Folketingets Undervisningstjeneste og HK Ungdom.

Rigtig god fornøjelse
Iben Danielsen

  • Politik
  • Sociologi
  • Arbejdsmarkedsforhold
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms