Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Service til salg
Tilbage
Service til salg

Bogens 8 kapitler indledes alle med en fiktiv historie. Mød Mads, Andreas og Henriette og følg med i deres overvejelser og beslutninger på vejen mod at åbne egen butik. De fiktive historier åbner op for kernestoffet og går hver især i dybden med et relevant emne inden for faget.

Der er udarbejdet et opgavehæfte til bogen, og på Undervisningsbanken.dk kan abonnenter finde:

 • Den fiktive historie indtalt som lydfil
 • En række af opgavehæftets øvelser
 • Supplerende materiale og virksomheds-cases
 • Vejledende løsninger til opgavehæftet

Service til salg er udarbejdet til Handelsskolens grunduddannelse niveau F, E, D og C og materialet dækker bekendtgørelsen. Som supplement findes tilhørende opgaver i hæftet Service til salg - Opgavehæfte. 

Service til Salg er en grundbog til faget salg og service på hg. Den er bygget op omkring en fiktiv historie om tre unge på Højbjerg Handelsskole, som under deres forløb i faget salg og service får en god idé og starter en virksomhed.

Bogen er derved anderledes skruet sammen end de traditionelle bøger til faget, hvor indholdet i fagplanerne typisk har styret/styrer indholdet i bøgerne. Bogen her opfylder målene i Bekendtgørelsen, men er anderledes kronologiseret, fordi indholdet følger den struktur, der naturligt følger opstarten af en virksomhed: ”Hvad skal vi sælge, til hvem, etc”.

Det er hensigten, at de unge skal genkende sig selv og deres kammerater i den indledende historie og derved føle, at faget er vedkommende. Der er ikke som sådan teori-gennemgang i den fiktive historie, men teorien bliver introduceret med historien. Ud over den fiktive historie har hvert kapitel en teoridel, som kan tilgås uden først at læse den fiktive historie.

Service til salg indledes med emnerne behov, købemotiver, købstyper og købsadfærd, som er det helt essentielle og grundlæggende i ethvert køb.

Kapitel 2 handler om virksomhedens grundlag med idé, mission og vision omverdens-model, SWOT-analyse og Edderkoppen (en grafisk fremstilling af forretningsplanen) som de helt centrale fagbegreber.

I kapitel 3 kommer vi omkring grundlæggende discipliner og begreber som marked, segmenter og herunder selve SMUK-analysen. I kapitel t3 går vi desuden i dybden med konkurrenterne via konkurrent-analyse og konkurrent-reaktioner, og vi giver en introduktion til de 4 P’er. I forbindelse med segmenter og SMUK-analyse runder vi også målgruppebegrebet.

I kapitel 4 arbejder vi med markedsanalyse fra skitse til praksis. Parametrene produkt og pris bliver gennemgået, og vi kommer ind på produktkvalitet, prisfastsættelses-metoder samt priselasticitet.

I kapitel 5 går vi i dybden med promotion og opbygning af reklamer, hvor AIDA-modellen er det helt centrale fagbegreb. Vi ser på manipulative og informative reklamer og slutter kapitlet med et eksempel på en (overordnet) markedsføringsplan.

I kapitel 6 går vi tæt på butikslivet og fagbegreber som salgspladser, planogram og butiksspejl. Vi kommer omkring begreberne tab og svind, og kapitlet rundes af med en beskrivelse af parameteren place – distribution og beligggenhed – samt det vigtige parametermix. 

I kapitel 7 starter vi med E-handel som disciplin og kommer omkring den lovning, der hører til såvel e-handel som handel i det hele taget. Her kommer vi ind på Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven.

Bogens sidste kapitel handler om kundekontakt, kundetyper, håndtering af kunderne i butikken samt grund- og kontaktparametre.

Noget af fagstoffet har vi valgt at lægge på nettet, bl.a. et afsnit om ”Udviklingen i salg og servicesektoren” og stof om btb og btc. Det skyldes, at denne del løbende ændrer sig, og at nettet er et dynamisk medie, som til stadighed kan opdateres.

Til bogen hører et opgavehæfte, som er elevens eget og beregnet til at skrive i. Det er tænkt til brug i den daglige undervisning og tester på forskellig vis elevernes færdigheder i fagstoffet.

På Undervisningsbanken.dk finder du desuden:

• Den fiktive historie indtalt som lydfil
• En række af opgavehæftets øvelser
• Supplerende materiale og virksomheds-cases
• Vejledende løsninger til opgavehæftet

Vi håber, I synes om materialet og ønsker jer nogle gode timer med eleverne.

Kirsten Wissing og Kasper Thordal Møller 

 

Kapitel 1

 • Købsbehov
 • Købemotiv
 • Købeevne- og prioritering
 • Købsadfærd

Kapitel 2

 • Virksomhedens grundlag
 • Omverden
 • SWOT
 • Edderkoppen

 

Kapitel 3

 • Marked
 • Segmenter
 • Intro til de 4 P'er
 • Konkurrent-analyse

 

Kapitel 4

 • Markedanalyse
 • Produkt
 • Pris

 

Kapitel 5

 • Promotion
 • Opbygning af reklamer
 • Markedsføringsplan

 

Kapitel 6

 • Butiksindretning
 • Distribution
 • Beliggenhed
 • Parametermix

 

Kapitel 7

 • E-handel
 • Markedsføring på nettet
 • Lovgivning

 

Kapitel 8

 • Kundekontakt
 • Kundetyper
 • Grund- og kontaktparametre
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms