Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Sikkerhedshåndtering
Tilbage
Sikkerhedshåndtering

Sikkerhedshåndtering
Eldrevne/hybride køretøjer

01. udgave, 01. oplag, 2010

Forfatter
Per Johnny Nørregaard

Indledende introduceres kort de begreber og teknologier, som er specielle i forhold til eldrevne og hybride køretøjer. Herefter beskrives de særlige sikkerhedsforhold samt forudsætninger for sikkert arbejde med el. Til sidst gennemgås den nødvendige førstehjælp i forbindelse med elulykker.
Der er forslag til praktiske opgaver og en række afsluttende spørgsmål, som man kan bruge til at repetere og tjekke sin viden.

Dette hæfte handler om sikkert arbejde på eldrevne og hybride køretøjer. Det er målrettet AMU-kursus nr. 42870: ”Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybride køretøjer”, men egner sig også til mekanikeruddannelse på EUD.

Når der arbejdes i nærheden af strømførende anlæg, vil der altid være en risiko for ulykker. For at minimere denne risiko skal teknikeren/mekanikeren have et grundlæggende kendskab til at undgå de farer, som potentielt er til stede, når man arbejder på strømførende anlæg. Man bør ligeledes have den nødvendige viden om, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med en eventuel ulykke.
Da el-/hybridteknologien er markant anderledes end den, som teknikeren/mekanikeren er vant til at arbejde med, er der i den første del af dette hæfte en introduktion til begreber samt teknologier, som er specielle i forhold til eldrevne og hybride køretøjer.
Hæftet afsluttes med oplæg til to praktiske øvelser. Efter disse følger nogle spørgsmål, som er tænkt som en hjælp til hurtigt at repetere og teste sin viden om de vigtigste ting, der er blevet gennemgået.
Hæftet er udviklet i et samarbejde mellem EUC Nord, Syddansk Erhvervsskole og Selandia, med Per Johnny Nørregaard som forfatter.
En række firmaer og personer har velvilligt hjulpet med kommentarer og materiale. En stor tak til alle.

El- og hybridkøretøjer
Baggrund for udvikling af el- og hybridkøretøjer
Den almindelige drivline
Det batteridrevne elkøretøj
Det hybride køretøj
Batterityper
Batteristyringssystem
Elmotor til hybrid
Stik og kabler

Særlige sikkerhedsforhold ved el- og hybridkøretøjer
I trafikken
Automatisk frakobling af batteripakke
Manuel frakobling af batteripakke
Spændingsniveauer

Forudsætninger for sikkert arbejde med el
Spændingsløst
Nær ved spændingsførende dele
Arbejde på spændingsførende dele (L-AUS-reglerne for arbejde på lavspændingsanlæg)
Standarder for værktøj og udrustning til L-AUS
Personlig og fælles beskyttelsesudstyr

Når skaden er sket
Førstehjælpens hovedpunkter

Praktiske opgaver
Opgave 1
Opgave 2

Hvad lærte du?

Stikord

Pris
175,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101086-1

ISBN

9788770822138

Antal sider

38

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
175,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101086-1

ISBN

9788770822138

Antal sider

38

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms