Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

SolidWorks 2011
Tilbage
SolidWorks 2011

SolidWorks 2011 - Del 2 giver en grundlæggende indføring i programmet SolidWorks.

Bemærk: Bogen kan bruges sammen med SolidWorks 2012. Det skyldes, at de funktioner, der gennemgås i bogen, er uændrede i 2012-versionen af SolidWorks.

Indholdet formidles så vidt muligt gennem tre lag.

Intro til stoffet, fortæller noget om den funktion, der skal læres, og hvorfor den skal læres.

Princip, fortæller overordnet om funktionen og de forudsætninger, der skal være på plads inden brug.

Praksis, hvor man lærer funktionen ved at øve den i programmet. Eleven opnår således en forståelse, der rækker ud over evnen til at skulle huske kliksekvenser.

DVD medfølger.

Bogen henvender sig til de grundlæggende erhvervsuddannelser, htx og teknisk designeruddannelsen. På den tilhørende DVD finder man bogens øvelser sammen med en række instruktionsfilm, som gør det nemt for nye brugere at tilegne sig nogle af programmets mange faciliteter på egen hånd.

Se også SolidWorks 2011 - Del 1 

Denne bog giver et grundlæggende kendskab til 3D cad-programmet SolidWorks 2011, som på verdensplan hører til blandt et af de mest anvendte cad-programmer inden for industriel produktion.

Bogen tager udgangspunkt i SolidWorks Education Edition 2011 – 2012, men kan også anvendes til SolidWorks 2012 Standard, Solidworks 2012 Professional eller SolidWorks 2012 Premium.

Bogen er tænkt som undervisningsmateriale på de grundlæggende erhvervsuddannelser med fokus på specielt teknisk designer-uddannelsen, HTX, industritekniker-og smede-uddannelserne, men kan også anvendes på andre uddannelser eller af interesserede, der på egen hånd ønsker at sætte sig ind i programmets grundlæggende funktioner.

Bogen er en del af en serie, der består af to bøger:

SolidWorks 2011 – del 1 er den første bog i serien. Den giver en introduktion til programmets brugerflade samt en gennemgang af de mest gængse Features, der anvendes, når en Part skal konstrueres.

Nærværende bog SolidWorks 2011 – del 2 omhandler Assembly-miljøet i SolidWorks, hvor de enkelte Parter samles, så de udgør en 3D-samling, og de mere komplicerede features i part-miljøet gennemgås. Desuden beskriver bogen Drawing-miljøet, hvor der kan udarbejdes 2D-tegningsdokumentation i overensstemmelse med standarden for retvinklet parallel projektion.

Til bogen hører en dvd med film, der gør det nemmere for nye brugere at tilegne sig nogle af programmets mange faciliteter. På dvd’en findes også de øvelsesfiler, der skal anvendes i de forskellige afsnit, samt en konfigureret tegningstemplate.

Malene Kjærsgaard
Odense 2011

Forord

Oprettelse af nye dokumenter

Hole Wizard

Tapforsænket hul

Gevindhul på en plan flade

Gevindhul på et cylindrisk emne

Editering af et hul

Opgaver i Hole Wizard

Opgave 21

Opgave 22

Opgave 23

Opgave 24

Cosmetic Thread

Editering af Cosmetic Thread

Opgaver i Cosmetic Thread

Opgave 25

Pattern

Linear Pattern

Fravælge huller i et Pattern

Circular Pattern

Sketch Driven Pattern

Tilføjelse af en Feature i et Pattern

Opgaver i Pattern

Opgave 26

Opgave 27

Opgave 28

Mirror

Spejling af en Feature

Dynamic Mirror

Opgaver i Mirror

Opgave 29

Opgave 30

Assembly

Åbne et samlingsdokument

Indsætte den første Part i et samlingsdokument

Indsætte de øvrige Parter i et Assembly-dokumentet

Indsætte flere af samme Part i et samlingsdokument

Tilføjelse af bindinger i en samling

FeatureManager Design Tree i Assembly-dokumentet

SolidWorks Toolbox

Aktivering af SolidWorks Toolbox

Montering af skruer i gaffelbeslaget

Montering af kuglelejer i remhjulet

Montering af låseringe på akslen

Montering af remhjulet på akslen

Montering af aksel med remhjul i gaffelbeslaget

Mirror og Pattern i samlingsmiljøet

Spejling af skrue og spændeskive

Lineær mønsterkopi af skrue og spændeskive

Exploded View

At eksplodere en samlingsmodel

Ændre visning af modellen

Editering

Ændring i rækkefølgen

Ændring af afstanden mellem delene

Tilføjelse af stiplede linjer

Measure-værktøjet

Afstandsmåling

Afstand mellem to flader

Afstand mellem to linjer

Afstand mellem to punkter

Afstand mellem cirkel og flade

Længde af en linje

Diametermål

Vinkel mellem to flader eller linjer

Areal og omkreds.

Tilføjelse af materiale .

Mass of Properties

Drawing

Udfyldelse af tegningshovedet .

Opgaver i udfyldelse af tegningshoveder.

Opgave 31

Opgave 32

Opgave 33

Opgave 34

Oprettelse af en Drawing

Ændre målestoksforhold

Ændring af målestoksforholdet på hele tegningen

Ændring af målestoksforholdet på en enkelt afbildning

Ændre papirstørrelse .

Ændre Display Style .

Fremstilling af snitbilleder

Detaljeforstørrelse

Tilføjelse af dimensioner .

Målsætning

Flytning af mål

Tilføjelse af centermarkering

Tilføjelse af centerlinjer

Tolerancer .

Overfladeruheder

Geometriske tolerancer .

Hole Callout

Samlingstegning

Indsætte første View .

Rotere en afbildning

Indsætte en projekteret afbildning .

Tilføje positionsnumre

Tilføje stykliste

Tilføje flere Sheets til samme Drawing-dokument

Tilføje et Exploded View .

Opgaver i Drawings

Opgave 36

Opgave 37

Stikord

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms