Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Statik og styrkelære
Tilbage

Bogen behandler den grundlæggende statik og styrkelære efter Eurocodes.

Statik og styrkelære er beregnet til bygnings-konstruktør-uddannelsen, htx-uddannelsen og teknikeruddannelserne, hvor der undervises i de grundlæggende regler og deres praktiske anvendelse inden for elementær konstruktion.

Statik-delen omhandler emner som kræfter, tyngdepunkter, belastninger og gitterkonstruktioner. For styrkelærens vedkommende gennemgås den grundlæggende viden inden for stålkonstruktioner, trækonstruktioner og maskin-elementer.

Bogen går logisk og pædagogisk frem med opstilling af regler, eksempler og opgaver.

Statik og styrkelære er en sammenskrivning af de to bøger Teknisk Statik og Teknisk Styrkelære. Bogen er gennemrevideret, moderniseret og opdateret. 

Ønsker du som underviser illustrationerne separat til at lave powerpoints m.m., kan de rekvireres uden beregning ved at sende en mail til forlaget. Opgiv venligst, om der ønskes illustrationer til førsteudgaven eller andenudgaven. Ophavsretten tilhører PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag. Kommerciel udnyttelse og anden brug af illustrationerne end den tilsigtede er ulovlig.

Find ekstramaterialer under billedet her på siden.

2. udgave

I forhold til 1. udgave er der foretaget en del ændringer og rettelser. Afsnittet Snitkræfter er forenklet, og symboler er rettet til i overensstemmelse med de nye Eurocodes normer, som er blevet indført i Danmark fra januar 2009. I den forbindelse en stor tak til adjunkt Johan Clausen, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet, for mange gode kommentarer og forslag.
Statik og styrkelære erstatter bøgerne Teknisk statik og Teknisk styrkelære og er skrevet med henblik på anvendelse inden for erhvervs- og erhvervsakademiuddannelser og htx-uddannelsen.

I bogen er der en del billedkompositioner, der skal vise, at hverdagen er fyldt med mange situationer, hvori der indgår elementer, der kan relateres til statik og styrkelære. Nogle af billederne refererer til relevante situationer, mens andre appellerer til den enkelte om at bruge fantasien og se mulighederne. Som eksempel er der bænken i solnedgangen. 

Personen påvirker gennem sin tyngde bænken, som i statik- og styrkelære-terminologi er et bøjningspåvirket konstruktionselement.

Bogen er en elementær grundbog og omhandler de grundlæggende principper inden for statik og styrkelære. Endvidere giver bogen eksempler på beregning af enkle konstruktionselementer inden for stålkonstruktion, trækonstruktion og maskinelementer.

Bogen er opbygget i en passende rækkefølge med opstilling af regler, eksempler og opgaver.

Sidst i hvert afsnit er der et resumeafsnit, hvor de vigtigste formler og regler fra det pågældende afsnit er gengivet.

Opgaverne er integreret i bogens enkelte afsnit, og der er facitliste til disse opgaver. Facitlisten finder du på bogens side på ef.dk; gå ind på ef.dk og søg 104018, så ligger de under fanebladet Extra.
Endvidere er der et kapitel med blandede opgaver uden facitliste. Bagest i bogen er der et afsnit med bjælkeformler og stikord.

Det skal bemærkes, at der findes en del it-beregningsprogrammer og ligeledes en del tegneprogrammer. Bogen indeholder ikke en instruktion til et bestemt program, men det kan anbefales at inddrage it-programmer og ligeledes tegneprogrammer til afprøvning af de mange grafiske løsningsprincipper, der er i bogen.

Januar 2013
Preben Madsen

Indledning
1. Kræfter og momenter
2. Konstruktioner påvirket til bøjning
3. Gitterkonstruktioner
4. Styrkelærens grundprincipper
5. Stålkonstruktioner
6. Trækonstruktioner
7. Maskinelementer
8. Opgaver
Bjælkeformler
Stikord

En eBog er en bog i digitalt format, så den kan læses på en computer, en smartphone eller på en tablet. eBogen findes i pdf-format.

Når du har købt din eBog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter eBogen direkte til din computer.

Hvis den købte eBog er beskyttet med DRM, skal et bestemt læseprogram, fx Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, inden du begynder at downloade eBogen.

Uanset om eBogen er beskyttet med DRM, vandmærke eller ingen kopibeskyttelse, så er det tale om ophavsretligt materiale, der ikke må videregives til brug af andre end køberen.

Har du brug for hjælp til at læse din eBog? Find information og vejledninger her.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms