Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Stilladshåndbogen
Tilbage
Stilladshåndbogen

Stilladshåndbogen er stilladsmontørfagets grundbog, men er tilrettelagt, så den også kan anvendes af de projekterende, entreprenørerne og brugerne.

Stilladshåndbogen beskriver de almindeligt forekommende stilladsopgaver og de krav, der stilles til stilladsbyggeri i dag.

Stilladshåndbogen er rigt illustreret, og dens anvisninger sikrer en korrekt faglig udførelse, der er i overensstemmelse med de gældende regler inden for området.

Bogen er udarbejdet i et samarbejde mellem de faglige organisationer og skal ses som en opsamling af stilladsbranchens viden og traditioner.

1. Et historisk tilbageblik
2. Grundlæggende stilladsteknik
3. Sikkerhed og miljø
4. Tegningslære
5. Dimensionering af stillads
6. Stilladskonstruktioner
7. Specielle stilladskonstruktioner
8. Inddækning
9. Overdækning
10. Understøtningsstilladser
11. Transport, anhugning og håndtering
12. Love og regler
13. Henvisninger
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms