Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Tækkebogen
Tilbage
Tækkebogen

Et solidt og smukt stråtag forudsætter gode materialer, der bruges rigtigt. Men hvordan foretages det rigtige materialevalg til stråtaget, og hvordan anvendes de enkelte materialer? Det findes der svar på i Tækkebogen - Materialer, hvor både nutidige og tidligere tækkematerialer samt deres anvendelse beskrives.

Tækkebogen - Materialer indeholder desuden udførlig information om brandsikring af stråtage og om forebyggelse af skader forvoldt af bl.a. det omkringliggende miljø, svampe og skadedyr.

Teksten i Tækkebogen - Materialer er understøttet af mange flotte og illustrative fotos.

www.taekkelaug.dk er fagets hjemmeside.

Fagets forord

Med vores relative nye tækkeuddannelse er vi som fag på vej fra et autodidakt til et professionelt niveau, helt på højde med andre håndværksfag.

I mange hundrede år har stråtaget været et fattigmandstag der bare skulle tjene som husets klimaskærm. I dag er det mere en drøm om et unikt og smukt tag lavet af uforarbejdede naturmaterialer. Et tag i den eksklusive ende af skalaen.
 
For at indfri vores kunders ønske om et godt stråtag, teknisk og visuelt er det derfor nødvendig at faget har nogle veluddannede tækkere der har stor kendskab til fagets materialer, muligheder og begrænsninger.
 
Med denne materialehåndbog håber vi der er skabt et godt fundament til uddannelsen i faget.
 
Jo flere og bedre uddannede tækkefolk, jo mere vækst i faget.

November 2007

Henrik Henriksen

Dansk Tækkemandslaug 

 

Forfatters forord

Mange kender det stråtækte hus. Det kan være fra gamle danske film eller fra de skæve bindingsværkshuse, som ses rundt omkring i landet. Andre har måske hørt udtrykket ”han har nok gået i den stråtækte”. Dette, og meget andet, giver indtryk af en svunden tid, hvor den danske kultur var anderledes, end den er i dag.
 
I årtierne fra 1950 til 1970 var stråtaget ved at forsvinde fra det danske landskab. Når der skulle nyt tag på det stråtækte hus, blev stråene ofte erstattet med alternative materialer. I dag er holdningen ændret, og mange huse har igen det oprindelige tag. Årsagerne hertil er mange. Det kan dels skyldes en bedre økonomi i samfundet, men også at tækkebranchen har arbejdet aktivt med bl.a. brandsikring af stråtaget.
 
Tækkebogen - Materialer er skrevet til lærlinge på tækkemandsuddannelsen. Bogen har en kulturhistorisk tilgang til det stråtækte hus, og beskriver dele af fagets udviklingshistorie. Derudover forholder bogen sig til klimaskærmens holdbarhed, materialer og materialehåndtering. Tillige behandles de miljømæssige påvirkninger samt væsentlige elementer af stråtagets konstruktive opbygning.
 
En håndværker skal kende sit fag. Derfor må den professionelle tækkemand have kendskab til fagets materialer og stråtagets konstruktive opbygning, hvis stråtaget skal have en fremtid. Det er mit håb, at Tækkebogen - Materialer kan bidrage til at nå dette mål.
 
For venlig deltagelse ved udarbejdelse af Tækkebogen - Materialer rettes en tak til Dansk Tækkemandslaug og Naturhistorisk Museum i Århus.
 
Januar 2008

Leif Tarp

Faglærer/bygningskonstruktør

1. Lidt om kultur og historie

2. Tækketraditioner

3. Forsvinder de danske rørskove?

4. Rørenes vækst

5. Høst af tagrør

6. Tagrør

7. Konstruktionsopbygning

8. Svampe og alger

9. Miljømæssige nedbrydningsfaktorer

10. Elefantgræs

11. Rygning

12. Fikseringsmaterialer og tækkekæppe

13. Vindskede af træ og vandbrædder

14. Lynafleder

15. Brandsikring

16. Insekter og skadedyr i stråtage

Litteraturliste

Stikord

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms