Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Tagkonstruktioner
Tilbage
Tagkonstruktioner

Tagkonstruktioner

06. udgave, 02. oplag, 2010

Tagkonstruktioner

06. udgave, 01. oplag, 2010

Tagkonstruktioner

06. udgave, 01. oplag, 2010

Tagkonstruktioner er fagets grundbog om principperne i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker. Desuden omtales tilridsnings- og skæreteknik.

Tagkonstruktioner er inddelt i følgende kapitler:
- Generelle krav
- Tagformer
- Bjælkespær
- Hanebåndsspær
- Tilridsning
- Skæreteknik
- Gitterspær
- Grater
- Keler
- Plankekeler
- Skotrender

Denne udgave er farvelagt, således at der bl.a. er anvendt farvekodning på hhv. vandrette målelinjer, lodrette målelinjer, plankekelens 3. målelinje samt alle spor.

Findes også som webBog.

Link til opgavesamling: Lektionsskitser & opgavesamling til "Tagkonstruktioner"

Bygningsdele, der behandles i denne lærebog, omhandler de grundlæggende principper i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker samt lidt om tilridsnings- og skæreteknik.

Tagkonstruktionen virker først og fremmest som klimaværn, hvor der stilles store krav til holdbarhed - styrke - minimum af vedligeholdelse og et pænt udseende.

Træ har været anvendt som konstruktionsmateriale til tagværker i mangfoldige år. Træet har en række fordele frem for andre materialer såsom: Lethed, styrke, let bearbejdelighed, god brandmodstandsevne og anvendeligt ved store såvel som små byggerier.

Lærebogen giver ikke anvisninger på konstruktionsløsninger, men fortæller populært om emnet.

Udvalget takker Træbranchens Oplysningsråd, for i begrænset omfang at have givet tilladelse til at gengive eksempler fra TOP pjecerne.

I denne 5. udgave er der ændringer i forhold til tidligere udgaver. Vi har samlet afsnittene vedr. grat, kel og plankekel, og under plankekel er der kommet et afsnit vedr. kvist med faldende kip. Der er kommet flere tegninger med spor, og desuden er bogen blevet farvelagt. For at tydeliggøre målelinjerne er der brugt grøn farve til vandrette målelinjer, blå farve til lodrette målelinjer, orange farve til plankekelens 3. målelinje og rød farve til alle spor.

November 2005
Lærebogsudvalget

 

Forord webBog

Dette er første udgave af Tømrerbogen, et nyudviklet, digitalt læremiddel til brug for undervisningen indenfor Træfagenes Byggeuddannelse.

Læremidlet er fra starten tænkt digitalt, og ambitionen har været at udarbejde et materiale, der både indeholder den grundlæggende viden, eleverne har brug for, og derudover linker til kilder, hvor eleverne kan finde mere dybtgående og specialiseret information. Vi har også ønsket at præsentere materialet på en måde, så det i videst muligt omfang lægger op til, at eleverne selv kan arbejde med læremidlet.

Tømrerbogen vil løbende blive udbygget og revideret, så det dels vil udgøre det grundlæggende materiale for hele uddannelsen, dels vil blive ajourført, når der kommer ny viden, ændrede bestemmelser etc.

Der ligger dog allerede nu, i Værktøjskassen, afsnit der ikke specifikt knytter sig til tagkonstruktioner. Her er emner der går på tværs af de konstruktioner et byggeri indeholder.

Det er det faglige udvalgs håb, at den digitale udformning vil medvirke til, at den viden, der ligger her, ikke kun vil blive brugt i undervisningen på de tekniske skoler, men også gøre materialet mere tilgængeligt og anvendeligt for eleverne i praktikperioderne.

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse takker de lærere, der har været med til at udvikle materialet og de mange eksterne samarbejdspartnere, der beredvilligt har stillet materiale, blandt andet i form af illustrationer og film, til rådighed.

Ole Gregersen
Formand
Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse

Januar 2014

 • Generelle krav
 • Tagformer
 • Bjælkespær
 • Hanebåndsspær
 • Tilridsning
 • Skæreteknik
 • Gitterspær
 • Grater
 • Keler
 • Plankekeler
 • Skotrender
 • Stikord

Tømrerbogen - webBog findes i både en lærer- og en elevudgave. Dette skyldes lærerens mulighed for at berige bogen med egne opgaver og kommentarer samt adgang til at administrere pinkoder. WebBogen bliver løbende opdateret og suppleret med nyt indhold.

Licenstyper

 • 1 årig skolelicens, købes pr. årselev.
 • 4 årig lærerlicens

Om Licensen

 • Adgangen på licensen udløber automatisk ved licensperiodens ophør.
 • Det vil altid være den nyeste, opdaterede version af webBogsudgaven, man har adgang til.
 • Indkøberen vil via mail få tilsendt sin pinkode(r) svarende til det antal, der er bestilt.

For mere information kontakt da venligst salgsafdelingen på 6315 1700.

Om webBogen

En webBog er et interaktivt læremiddel, som kombinerer den trykte lærebog og den digitale hjemmeside.

webBogen tilgås fra en standard computer i en standard browser, og du skal være online for at tilgå indholdet.

webBogen har har en bogstruktur med indholdsfortegnelse og progression i indholdet. Der er søgefunktion med fritekstsøgning og genveje til alle dele af stoffet. Teksten er 'dynamisk' og indholdet er altid aktuelt. Dette betyder, at faktaoplysninger opdateres løbende, men af hensyn til undervisningens planlægning, ændres der ikke afgørende ved bogens opbygning og indhold.

Vi anbefaler, at eleven anvender Diigo sammen med webBogen, da Diigo gør det muligt at tage noter i ibogen og overstrege tekst. Diigo er 'social software', og der er mulighed for at dele noter. Du kan læse mere om Diigo under punktet Noter.

Login

Når du køber en licens til en webBog, medfølger der en pinkode, som du bruger første gang du tilgår webBogen. Herefter opretter du en profil, og efterfølgende logger du på med brugernavn og en selvvalgt adgangskode, eller du kan benytte Unilogin.

Du kan se en film om login her.

Pædagogisk grundlag

webBogen henvender sig til elever, der har behov for hjælp til at tilegne sig det grundlæggende stof og elever, der kan og vil udfolde stoffet og gå mere i dybden med faget.

webBogen er inspireret af forskning og viden om faglig læsning (se fx Elisabeth Arnbak: Faglig læsning, 2009). iBogen understøtter gode læsevaner og undervisning i faglig læsning gennem følgende indretning:

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen viser en kronologi trods mediet ikke er lineært. Her udfoldes kun det kapitel, som eleven læser i. Denne begrænsede visning hjælper eleven med at fokusere inden for et kapitel af gangen

Fagets begreber
I webBogen er de faglige ord tydeligt markeret i teksten. Når eleven klikker på et af fagets begreber, fremkommer en ordforklaring. Der findes også en oversigt over alle faglige ord, og på den måde hjælpes eleven ind i et fagligt univers.

Søgning
Skal man finde noget specifikt, kan man søge efter det. Søgeresultatet viser dels hvor der kan læses mere om søgeordet, dels en ordforklaring, hvis der er søgt på et af fagets begreber. Søgningen har således også en stikordsfunktion med ordforklaring.

Tydelighed i teksttyper
Fra læseforskningen ved man, at svage læsere har problemer med at anvende effektive læsestrategier til forskellige teksttyper og læseformål. I webBogen er forskellige teksttyper tydeligt markeret, så eleven hele tiden kan se, hvilken teksttype, han sidder over for - om det er en supplerende information, et eksempel eller en opgave.

Genveje
I webBogen findes en genvejsfunktion, hvor det er muligt for den lærende at finde elementer i webBogen på en visuel måde. Her er der eksempelvis en visuel oversigt over alle billeder og videoer i læremidlet, men også alle værktøjer, modeller, cases osv. kan søges visuelt ud.

Customisering
Endelig har læreren mulighed for at placere opgaver og kommentarer rundt omrking i webBogen, som således også kan udgøre en differentieringsfunktion. Læreren kan lave forskellige versioner af webBogen og derved tilpasse webBogen til forskellige hold eller elevtyper.

Noter

Vi anbefaler, at eleverne downloader Diigo og anvender dette noteværktøj sammen med iBogen. Med Diigo downloades en værktøjsskinne, der lægger sig under den øverste skinne i browseren. Herfra kan man hente en række studieværktøjer som fx:

 • overstregning af tekst i forskellige farver
 • postit-lapper til noter, som kan placeres over alt på siden.

Diigo tilbyder også mulighed for, at elverne kan dele deres noter.


Du kan se en række tutorials om hvordan, du downloader og bruger Diigo her

Pris
356,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
356,25 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Pris
61,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31157-1

ISBN

9788770821902

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

31157-9+

ISBN

9788757136166

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

31157-9+1/2

ISBN

9788757136173

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
356,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
356,25 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Pris
61,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31157-1

ISBN

9788770821902

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

31157-9+

ISBN

9788757136166

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

31157-9+1/2

ISBN

9788757136173

Antal sider

192

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms