Indkøbskurv

Tandklinikassistent - Grundforløb
Tilbage
Tandklinikassistent - Grundforløb

Tandklinikassistent - Grundforløb

4. udgave, 1. oplag, 2017

Tandklinikassistent – Grundforløb er skræddersyet til uddannelsen til tandklinikassistent.

Tandklinikassistent – Grundforløb 4. udgave er revideret jf. den nyeste bekendtgørelse.

Kapitlerne Arbejdsmiljø på klinikken, Ergonomi på klinikken og Mikrobiologi og praktisk klinisk hygiejne er bl.a. blevet suppleret med det relevante indhold fra grundforløbshæfterne Arbejdsmiljø, Hygiejne og Ergonomi. Der er desuden tilføjet to nye kapitler: Sundhedsfremme og forebyggelse samt Kost og oral sundhed.

Bagerst i bogen findes en ordliste med fagudtryk og ”vanskelige” ord i alfabetisk rækkefølge. Der findes også en litteraturliste med supplerende litteratur, som er opdelt efter emne.

Tandklinikassistent – Grundforløb indeholder:

  1. Arbejdsmiljø på klinikken af Erling Østergaard og Bo Bentsen
  2. Cariesbehandling af Jette Nedergaard Jørgensen og Helle Hornhaver
  3. Ergonomi på klinikken af Lea Sørensen
  4. Mundhulen af Jan Hejle
  5. Parodontologi af Connie Lutzke og Eva Gisselbæk
  6. Mikrobiologi og praktisk klinisk hygiejne af Lillian Hansen og Erling Østergaard
  7. Radiologisk assistance af Bo Danielsen, Inge-Lise Jensen og Kristine Kjeldmand Hansen
  8. Sundhedsfremme og forebyggelse af Hanne Hvid
  9. Kost og oral sundhed af Mette Møller

Det faglige indhold omkring tandmorfologi tilgodeses ved e-læringsprogrammet: Tandmorfologi. Med bogen følger en kode til programmet, og i forordet er en vejledning til, hvad du skal gøre.

Der hører kun en kode til hver bog. Har du brug for flere koder, kan du købe dem her: www.prologio.com. Du skal oprette dig som bruger.

Fagets forord

Det er med stor fornøjelse, at Dansk Tandlægeforening og Erhvervsskolernes Forlag præsenterer den nye udgivelse til grundforløbets uddannelsesrettede områdefag for tandklinikassistenter. Udgivelsen erstatter materialer, der tidligere er udgivet af Dansk Tandlægeforening.

For at sikre uddannelsens grundlag er det meget vigtigt, at undervisningsmaterialerne hertil giver netop den generelle, fagligt korrekte og kvalitetsprægede viden, som styrker elevernes målsætning om at blive kompetente tandklinikassistenter.

Dette er her sikret ved, at udgivelsen

- Nøje følger de målpinde, der er udstukket i bekendtgørelsen.
- Nøje er fulgt og godkendt af et læremiddeludvalg, der er nedsat netop med dette formål.
- Er udarbejdet af dygtige fagfolk.
- Opdateres løbende.
- Er gennemillustreret med fagligt relevante illustrationer.
- Er bygget op på en pædagogisk og tilgængelig måde.
- Er udstyret med en ordliste og henvisninger til supplerende litteratur til emnerne i udgivelsen.
- Tilgodeser flere former for indlæring: Udgivelsen er indlæst. Det vil sige, at der både tages højde for læsesvaghed, men også gives mulighed for at repetere stoffet på anden vis end ved læsning. Lydfilerne kan downloades fra forlagets hjem meside. Desuden inkluderer udgivelsen adgang til et selvstudiekursus på internettet Tandmorfologi 3D.

Følgende institutioner har deltaget i læremiddeludvalgsarbejdet på vegne af de skoler, der udbyder uddannelsen, og har dermed bidraget til udformningen af udgivelsen i samarbejde med Tandlægeforeningen og Erhvervsskolernes Forlag: Tech College Aalborg, EUC Syd,Syddansk Erhvervsskole, Odense, Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København, Herningsholm Erhvervsskole.

Tandlægeforeningen opfordrer alle på tandklinikassistentuddannelsen til at anvende dette undervisningsmateriale på grundforløbet.

Susanne Andersen
Formand for Dansk Tandlægeforening
Januar 2012

1. Arbejdsmiljø på klinikken
    Generelle arbejdsmiljømæssige forholdsregler
    Arbejde i kliniklokalet
    Arbejde i sterilisationen
    Affaldshåndtering
    Teknikarbejde
    Arbejde i mørkekammeret
    Arbejde i receptionen
    Arbejde i vaskeriet

2. Cariesbehandling
    Caries
    Plastiske fyldningsmaterialer
    Teknikker
    Matriceanlæg

3. Firhændig assistance
    Hvad er firhændig tandbehandling?
    Forudsætninger for succes
    Firhændigt arbejde trin for trin

4. Mundhulen
    Vejen gennem munden
    Ydre mundhule
    Indre mundhule
    Hvor fører mundhulen hen?

5. Parodontologi
    De parodontale væv
    Årsager til sygdomme
    Sygdomme
    Undersøgelse og behandling

6. Praktisk klinisk hygiejne
    Baggrund for klinikhygiejne
    Principper for rengøring, desinfektion og sterilisation
    Hygiejneprocedurer
    Eksempler på hygiejneforskrifter til klinikken

7. Radiologisk assistance
    Brug og fremstilling af røntgenbilleder
    Fremkaldelse af røntgenfilm
    Montering og arkivering i patientens journal
    Løbende konstanskontrol
    Beskyttelse mod røntgenstråling

8. Tandmorfologi
    Programmets faciliteter
    Opstart
    Brugervejledning

9. Krop og sundhed
    Hvad er sundhed?
    Krop og sundhed i samfundet
    Krop og sundhed for patienten, teamet og dig

10. Tandplejen i samfundet
    Tandplejen som samfundsinstitution
    Behov og tandsundhed
    Lovgivning, politik og administration

Ordliste

Litteratur

Stikord

Pris
825,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

61004-1

ISBN

978-87-7082-557-3

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Antal sider

389

Indbinding

Indbundet

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
825,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

61004-1

ISBN

978-87-7082-557-3

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Antal sider

389

Indbinding

Indbundet

Alle priser er inkl. moms