Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Tandklinikassistent
Tilbage

Tandklinikassistent
Hovedforløb

3. udgave, 1. oplag, 2017

Forfatter
Ellen Frandsen m.fl.

Tandklinikassistent – Hovedforløb 3. udgave er revideret jf. den nyeste bekendtgørelse. Revideringen omhandler også billedsiden og den grafiske tilrettelæggelse. De større ændringer omhandler:

 • Plak og tandsten er omskrevet, og illustrationerne er revideret.
 • Sundhedspædagogik og sundhedsfremme består af helt nyt indhold.
 • Farmakologi er omskrevet og generelt opdateret.
 • Cariologi er generelt opdateret. Der er bl.a. tilføjet indhold om stevia og SEAL-behandling.
 • Endodonti er omskrevet, og illustrationerne er revideret.
 • Traumatologi er omskrevet. Desuden er der tilføjet et afsnit om information til patienten vedrørende skånekost, mundhygiejne og senskader.
 • Basal kirurgi i mundhulen er generelt opdateret. Desuden er der nye illustrationer om kirurgisk håndvask med kirurgisk hånddesinfektion, luxatorer og ekstraktionstænger til børn.
 • Protetik er omskrevet, og illustrationerne er revideret.
 • Klinikadministration består af helt nyt indhold.

 

Bagerst i bogen findes en ordliste med fagudtryk og ”vanskelige” ord i alfabetisk rækkefølge. Der findes også en litteraturliste med supplerende litteratur, som er opdelt efter emne.

Bogen indeholder sammen med Anatomi og fysiologi (71162-1) alle relevante emner inden for hovedforløbet. 


Obs: Lydfilerne hører til 2. udgave af bogen.

Fagets forord

Det er med stor fornøjelse, at Tandlægeforeningen og PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag præsenterer denne udgivelse, som er specielt målrettet grundforløbet for tandklinikassistenter.

For at sikre uddannelsens grundlag er det meget vigtigt, at undervisningsmaterialerne hertil giver netop den generelle, fagligt korrekte og kvalitetsprægede viden, som styrker elevernes målsætning om at blive kompetente tandklinikassistenter.

Dette er her sikret ved, at udgivelsen:

- Nøje følger de målpinde, der er udstukket i bekendtgørelsen.

- Nøje er fulgt og godkendt af et læremiddeludvalg, der er nedsat netop med dette til formål.

- Er udarbejdet af dygtige fagfolk.

- Opdateres løbende.

- Er gennemillustreret med fagligt relevante illustrationer.

- Er bygget op på en pædagogisk og tilgængelig måde.

- Er udstyret med en ordliste og henvisninger til supplerende litteratur til emnerne i udgivelsen.

Følgende institutioner har deltaget i læremiddeludvalgsarbejdet på vegne af de skoler, der udbyder uddannelsen, og har dermed bidraget til udformningen af udgivelsen i samarbejde med Tandlægeforeningen og PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag: Dental College Aalborg, EUC Syd, Hansenberg, Herningsholm Erhvervsskole, Tandklinikassistentuddannelsen, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København samt Syddansk Erhvervsskole, Odense.

Tandlægeforeningen opfordrer alle på tandklinikassistentuddannelsen til at anvende dette undervisningsmateriale på hovedforløbet.

Freddie Sloth-Lisbjerg
Formand for Tandlægeforeningen

August 2017

 

 1. Cariologi 
 2. Endodonti 
 3. Traumatologi 
 4. Basal kirurgi i mundhulen 
 5. Protetik 
 6. Klinikadministration 
Kapitel 1: Plak og tandsten af Ellen Frandsen                                           
 1. Tandbelægninger   
 2. Plakkens dannelse og udbredelse
 3. Plakkens bakterier og intermikrobielle substans  
 4. Plakkens sammensætning            
 5. Biokemiske processer i tandplak 
 6. Tandsten                 
Kapitel 2: Profylakse af Jette Noes       
 1. Hjemmetandpleje  
 2. Professionel afpudsning              
Kapitel 3: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme af Hanne Hvid
 1. Sundhedspædagogik i sundhedsfremme                  
 2. De sundhedspædagogiske kernebegreber                   
 3. Kulturmødet om sundhed og sygdom
 4. Kommunikation og motivation                    
Kapitel 4: Tandpasta og mundskyllevæske af Bo Danielsen
 1. Indledning             
 2. Sammensætning    
 3. Tilsætningsstoffer med effekt     
 4. Allergi                    
 5. Regler for deklaration
 6. Reklamer for tandplejeprodukter
 7. Afsluttende betragtninger             
Kapitel 5: Farmakologi af Anne-Mette Holm     
 1. Indledning             
 2. Medicinens vej gennem kroppen                      
 3. Risikogrupper        
 4. Antibiotika, antimykotika og antivirale midler 
 5. Analgetika             
 6. Lokalanalgetika    
 7. Kvælstofforilteanalgesi               
 8. Sedativa                 
 9. Klinikkens medicinskab              
Kapitel 6: Oral patologi af Jan Hejle    
 1. Den normale hud og slimhinde
 2. Mundslimhindesygdomme             
Kapitel 7: Radiologi af Hanne Hintze         
 1. Røntgenapparatets opbygning    
 2. Dannelse af røntgenstråler          
 3. Billeddannelse       
 4. Projektionslære      
 5. Retningslinjer for røntgenfotografering i praksis                   
 6. Billedkvalitet         
 7. Bekendtgørelseskrav                   
Kapitel 8: Parodontologi af Lone Sander & Mette Kjeldsen
 1. Det marginale parodontiums anatomi               
 2. Patogenese             
 3. Undersøgelse         
 4. Behandling            
 5. Vedligeholdelsesbehandling       
Kapitel 9: Cariologi af Bo Danielsen          
 1. Udvikling af caries
 2. Sygdom og symptomer               
 3. Mundhygiejne og caries - perioder med og uden sygdomsaktivitet                       
 4. Sukker, kost og caries                 
 5. Spyt, pH og tændernes mineraler - betydningen for udviklingen af caries og erosioner                     
 6. Forebyggelse og behandlinger uden fyldninger         
 7. Behandling med fyldninger        
 8. Udbredelsen af caries i befolkningen               
Kapitel 10: Endodonti af Casper kruse & Lise-Lotte Kirkevang      
 1. Indledning             
 2. Sygdomsudvikling
 3. Diagnostik             
 4. Behandling            
 5. Behandlingsforløb 
Kapitel 11: Traumatologi af Dorthe B. Madsen & Nuno V. Hermann  
 1. Indledning             
 2. Traumetyper          
 3. Modtagelse, anamnese og klinisk undersøgelse
 4. Radiologisk undersøgelse           
 5. Småbørn                
 6. Opfølgning og kontrol                
 7. Senfølger udløst af traumet     
 8. Information til patienten om skånekost, mundhygiejne og senskader 
Kapitel 12: Basal kirurgi i mundhulen af Lone Fuks            
 1. Indledning             
 2. Aseptisk teknik     
 3. Opdækning            
 4. Præoperativ information             
 5. Tandekstraktion     
 6. Operativ fjernelse af tand           
 7. Postoperativ information             
Kapitel 13: Protetik af Esben Øzhayat          
 1. Indledning             
 2. Fast protetik          
 3. Aftagelig protetik  
 4. Protetikrelaterede slimhindeforandringer i mundhulen          
Kapitel 14: Klinikadministration af Kirsten Rasmussen            
 1. Journalføring og patientrettigheder                  
 2. Tandplejesystemer og overenskomster          
 3. Regninger og afregninger med det offentlige 
 4. Patientindkald       
 5. Varebestilling        
 6. Klinikkens bogholderi                 
Ordliste        
 
Litteratur
 
Stikord
Pris
937,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

61041-1

ISBN

978-87-7082-558-0

Antal sider

565

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
937,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

61041-1

ISBN

978-87-7082-558-0

Antal sider

565

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms