Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Tegningslære
Tilbage
Tegningslære

Tegningslære er en grundbog, hvor de grundlæggende teorier og principper i tegningslæren gennemgås.

Tegningslære er inddelt i følgende kapitler:

 • Tegneteknik
 • Geometri
 • Alment
 • Prismer
 • Snit og udfoldning
 • Sidebillede
 • Omkantninger
 • Hjælpeplaner
 • Pyramideformer
 • Cylindre
 • Kegler
 • Kugler
 • Aksonometrisk afbildning
 • Perspektivisk afbildning

Denne udgave er farvelagt, således at der bl.a. er anvendt farvekodning for at tydeliggøre tegneplanerne.

Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp (webBog)

Denne udgave tilgås fra en standardcomputer i en standardbrowser. Man skal være online for at tilgå indholdet. webBogen findes både i en lærer- og en elevudgave.

Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp er udviklet til tømrerlærlinge på hovedforløbet. Det kan være en fordel, hvis eleverne på grundforløbet stifter bekendtskab med kapitel 1, Intro, så de ved start på hovedforløbet, kender og kan anvende de grundlæggende funktioner i enten AutoCAD eller SketchUp. Desuden vil svende, mestre og andre, med interesse for emnet kunne finde et væld af nyttige oplysninger i den.

Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp er bygget op i to parallelle spor - et AutoCAD-spor og et SketchUp-spor. Indholdet i de to spor er stort set identisk, så det første du skal gøre er at beslutte dig for, om du vil lære at tegne i AutoCAD eller i SketchUp og så følge det spor gennem hele materialet. Når du er færdig med det ene spor, og evt. har mod på mere tegningslære i 3D, kan du gå i gang med det andet spor - eller holde fast i det spor du allerede har valgt og blive endnu bedre til det.

 

Bogen tegningslære er udarbejdet som et arbejdsredskab for elever der påbegynder uddannelsen inden for bygge & anlægsområdet.

Tegningslæren skal give eleverne en basisviden om grundbegreberne i geometri, projektionstegning, sidebilleder, hjælpeplaner mv.

Materialet er inddelt i 14 afsnit, som afspejler en stigende sværhedsgrad.
Det har været hensigten, at gøre teksten kort og præcis, farvelægge planerne, således at interesserede hurtigt kan lære, dels at forstå, dels at fremstille en teknisk tegning.

Efter hvert afsnit findes en serie tegneopgaver, dog ikke aksonometrisk og perspektivisk afbildning, som skal underbygge indlæringen. Ved at løse disse som blyantstegninger vil man opnå det optimale udbytte, og tillige få nogle nyttige tegnefærdigheder.

Opgaverne er tiltænkt at skulle løses ved blyantstegning, men kan udmærket løses ved hjælp af CAD-tegneprogrammer.

 

I 3. udgaven er der ændringer i forhold til tidligere udgaver.
For at tydeliggøre tegneplanerne er der brugt grøn farve til vandret plan og blå farve til lodret plan.

Færdige figurer på tegneopgaverne er holdt i hvid farve. Sidebilleder og hjælpeplaner er vist i grå farve.
Omkantninger er et nyt kapitel.
Aksonometrisk og perspektivisk afbildning er lavet som inspirationssider til disse områder inden for tegningslæreren.

 

5. udgaven er identisk med 4. udgaven, men rettet for nogle sproglige og grafiske fejl.

December 2007
Lærebogsudvalget

Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp webBog - findes i både en lærer- og en elevudgave. Dette skyldes lærerens mulighed for at berige bogen med egne opgaver og kommentarer samt adgang til at administrere pinkoder.

 • Købes som skolelicens pr. årselev.
 • Indkøberen får via mail et antal pinkoder svarende til det antal webBøger, der er bestilt.

For mere information kontakt da venligst salgsafdelingen på 6315 1700.

Om webBogen

En webBog er et interaktivt læremiddel, som kombinerer den trykte lærebog og den digitale hjemmeside.

webBogen tilgås fra en standard computer i en standard browser, og du skal være online for at tilgå indholdet.

webBogen har en bogstruktur med indholdsfortegnelse og progression i indholdet. Der er søgefunktion med fritekstsøgning og genveje til alle dele af stoffet. Teksten er 'dynamisk' og indholdet er altid aktuelt. Dette betyder, at faktaoplysninger opdateres løbende, men af hensyn til undervisningens planlægning, ændres der ikke afgørende ved bogens opbygning og indhold.

Vi anbefaler, at eleven anvender Diigo sammen med webBogen. Diigo er et værktøj, der anvendes overstregning af tekst og notetagning direkte i bogen. Diigo et 'social software', og der er mulighed for at dele noter. Du kan læse mere om Diigo under punktet 'Noter'.

Login

Når du køber en licens til en webBog, får du tilsendt en pinkode, som du bruger første gang, du tilgår webBogen. Herefter oprettes en profil, og efterfølgende logger du på med brugernavn og en selvvalgt adgangskode, eller du kan benytte Unilogin.

Du kan se en film om login her.

Pædagogisk grundlag

Differentiering og faglig læsning
webBogen henvender sig til elever, der har behov for hjælp til at tilegne sig det grundlæggende stof, og elever, der kan og vil udfolde stoffet og gå mere i dybden med faget.

Bogen er inspireret af forskning og viden om faglig læsning (se fx Elisabeth Arnbak: Faglig læsning, 2009). webBogen understøtter gode læsevaner og undervisning i faglig læsning gennem følgende indretning:

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen viser en kronologi trods mediet ikke er lineært. Her udfoldes kun det kapitel, som eleven læser i. Denne begrænsede visning hjælper eleven med at fokusere inden for et kapitel af gangen.

Fagets begreber
webBogen er de faglige ord tydeligt markeret i teksten. Når eleven klikker på et af fagets begreber, fremkommer en ordforklaring. Der findes også en oversigt over alle faglige ord, og på den måde hjælpes eleven ind i et fagligt univers.

Søgning
Fritekstsøgning kan hjælpe eleven med at finde noget specifikt, som ikke tydeligt fremgår af indholdsfortegnelsen. Resultatet af søgningen viser dels hvor der kan læses mere om søgeordet, dels en ordforklaring, hvis der er søgt på et fagligt begreb. Søgningen har således også en stikordsfunktion med ordforklaring.

Genveje
I webBogen findes en genvejsfunktion, hvor det er muligt for den lærende at finde elementer i webBogen på en visuel måde. Her er der eksempelvis en visuel oversigt over alle billeder og videoer i læremidlet, men også alle værktøjer, modeller, cases osv. kan søges visuelt ud.

Customisering
Læreren har mulighed for at placere opgaver og kommentarer rundt omkring i webBogen, som således også kan udgøre en differentieringsfunktion. Dette administrative værktøj beskrives nærmere under Til læreren.
 
Noter

Vi anbefaler, at eleverne downloader Diigo og anvender dette noteværktøj sammen med webBogen.

Det, som downloades, er en værktøjsskinne, der lægger sig under den øverste skinne i browseren. Herfra kan man hente en række studieværktøjer som fx:

 • overstregning af tekst i forskellige farver
 • postit-lapper til noter, som kan placeres over alt på siden.

Diigo tilbyder også mulighed for, at eleverne kan dele deres noter.

Du kan se en række tutorials om hvordan, du downloader og bruger Diigo her.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms