Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Teknisk Matematik - Formler
Tilbage
Teknisk Matematik - Formler

Teknisk Matematik - Formler er et praktisk opslagsværk, der giver et hurtigt overblik over alle formlerne fra lærebogens enkelte kapitler. Ud over formlerne er der også en oversigt over matematiske tegn og symboler med tilhørende forklaring.

Tal og algebra
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division – Brøkregning
Potens
Rod

Ligninger og uligheder
Regneregler for løsning af ligninger
2 ligninger med 2 ubekendte:
determinant-metoden
2.gradsligningen
Numerisk værdi
Intervaller
Regneregler for uligheder

Geometri
Retvinklet trekant
Ensvinklede trekanter
Højder i en trekant
Medianer i en trekant
Vinkelhalveringslinjer i en trekant
Trekantens indskrevne cirkel
Trekantens omskrevne cirkel
Firkanter
Polygoner

Trigonometri
Den retvinklede trekant
Den vilkårlige trekant

Cirklen
Omkreds – buelængder
Arealer mv.

Overflader – udfoldninger
Overflader mv.

Rumfang
Retvinklet prisme
Kasse
Cylinder
Cylinderrør
Pyramide
Pyramidestub
Kegle
Keglestub
Guldins 1. regel
Guldins 2. regel
Kugle
Kugleudsnit
Kugleafsnit

Analytisk plangeometri
Plangeometri

Funktioner
Definition på en funktion
Lineær funktion
Funktioner af 2. grad (parabler)
Sammensatte funktioner
Omvendte funktioner
Proportionalitet

Eksponentielle funktioner
Logaritmefunktioner
Eksponentialfunktioner

Trigonometriske funktioner
Trigonometriske definitioner og grundformler
Additionsformlerne
Formler for den dobbelte vinkel
Svingninger

Differentialregning
Symboler for differentialkvotient
Regneregler for bestemmelse af
differentialkvotienter
Bestemmelse af lokale maksimumsog
minimumspunkter
Implicit differentiation

Integralregning
Integral – stamfunktion – integrationsprøven
Bestemmelse af stamfunktioner
Logaritmiske funktioner
Regneregler for integration
Bestemt integral
Partiel integration eller delvis integration
Arealberegning
Rumfangsberegning

Vektorer i planet
Vektorkoordinater
Vektorkoordinater i et koordinatsystem
Multiplikation af skalar med vektor
Addition af to vektorer
Vektorer i ligevægt
Subtraktion af vektorer
Enhedsvektor
Skalarprodukt eller prikprodukt
Tværvektor
Trekantens tyngdepunkt
Trekantens areal
Projektion
Afstand fra punkt til ret linje

Vektorer i rummet
Vektorkoordinater og vektorlængder
Enhedsvektor
Skalarprodukt eller prikprodukt
Projektion
Parameterfremstilling af ret linje
Vektorprodukt
Parameterfremstilling af plan
Planets ligning på normalform
Afstand e mellem punkt P0 og plan α
Afstand e mellem punkt P0 og ret linje
Kugle med radius r og centrum i (a,b,c)

Vektorfunktioner
Vektorfunktioner
Bevægelser

Differentialligninger
Ligningstype/Løsning

Matematiske tegn og symboler

En e-bog er en bog i digitalt format, så den kan læses på en computer, en smartphone eller på en tablet. E-bogen findes i pdf-format.

Når du har købt din e-bog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter e-bogen direkte til din computer.

Hvis den købte e-bog er beskyttet med DRM skal et bestemt læseprogram, fx Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, inden du begynder at downloade e-bogen.
Uanset om e-bogen er beskyttet med DRM, vandmærke eller ingen kopibeskyttelse, så er det tale om ophavsretligt materiale, der ikke må videregives til brug af andre end køberen.

Har du brug for hjælp til at læse din e-bog? Find information og vejledninger her.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms