Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Teknisk Matematik
Tilbage
Dette er den samlede ét-bindsudgave af Teknisk Matematik bind 1-3.
Undervisningen i matematik har gennem de senere år udviklet sig kolossalt med anvendelse af teknologiske hjælpemidler i form af computerbaserede matematikprogrammer og grafregnere med CAS faciliteter. CAS står for Computer Algebra Systems og kan populært oversættes til computerbaseret bogstavregning.
Det giver nogle fantastiske pædagogiske muligheder, og der er dermed vendt op og ned på meget i matematikundervisningen. Regler og tekniker skal stadig beherskes, men på en anden måde end tidligere.

Teknisk Matematik giver et bud på, hvordan disse informationsteknologiske hjælpemidler kan inddrages og anvendes i undervisningen.
Det skal bemærkes, at bogen beskriver og illustrerer mulighederne, men der er ikke tale om en instruktion til en bestemt grafregner eller et bestemt matematikprogram. Derfor er det vigtigt at have manual til grafregner eller matematikprogram inden for rækkevidde, når man arbejder med bogen.

Bogens mange billedkompositioner signalerer, at matematik indgår i mange situationer og er en del af vores hverdag. En del af billederne illustrerer relevante praktiske situationer, mens en anden del lægger op til den enkelte om at bruge fantasien og se mulighederne.

Det har været formålet at fremstille et dynamisk, inspirerende og letlæseligt materiale, der skulle motivere brugere til at være aktive medspillere.
Regler, beviser, eksempler og opgaver er sammensat i en pædagogisk logisk rækkefølge, der skulle bidrage til en god indlæring.
Opgaverne består dels af typer, der kan betegnes som rene matematiske disciplinopgaver, og dels af typer, der kan betegnes som problemopgaver, som illustrerer matematikkens anvendelse i relevante praktiske situationer.
Til bogen hører en formelsamling, som kan findes her.

Teknisk Matematik findes også som 3 bind: 

4.udgave

Denne udgave af Teknisk matematik er en helt ny bog med en spændende og anderledes opsætning. Matematisk er bogen baseret på en sammenlægning af Teknisk matematik 3. udgave og Teknisk matematik ”+3”.

Bogen er ikke udarbejdet til en bestemt uddannelse, men sigter på bred anvendelse inden for uddannelser efter folkeskolen. Indholdet er imidlertid sammensat på en sådan måde, at bogen i stor udstrækning kan anvendes som basis for htx-uddannelsens obligatoriske A-niveau. I den forbindelse kan nævnes, at der er tilføjet et kapitel 17 – Differentialligninger

Undervisningen i matematik har gennem de senere år udviklet sig kolossalt med anvendelse af teknologiske hjælpemidler i form af computerbaserede matematikprogrammer og grafregnere med CAS faciliteter. CAS står for Computer Algebra Systems og kan populært oversættes til computerbaseret bogstavregning.

Det giver nogle fantastiske pædagogiske muligheder, og der er dermed vendt op og ned på meget i matematikundervisningen. Regler og tekniker skal stadig beherskes, men på en anden måde end tidligere. Bogen giver et bud på, hvordan disse informationsteknologiske hjælpemidler kan inddrages og anvendes i undervisningen. 

Det skal bemærkes, at bogen beskriver og illustrerer mulighederne, men der er ikke tale om en instruktion til en bestemt grafregner eller et bestemt matematikprogram. Derfor er det vigtigt at have manual til grafregner eller matematikprogram inden for rækkevidde, når man arbejder med bogen.

Bogens mange billedkompositioner signalerer, at matematik indgår i mange situationer og er en del af vores hverdag. En del af billederne illustrerer relevante praktiske situationer, mens en anden del lægger op til den enkelte om at bruge fantasien og se mulighederne.

Det har været formålet at fremstille et dynamisk, inspirerende og letlæseligt materiale, der skulle motivere brugere til at være aktive medspillere.

Regler, beviser, eksempler og opgaver er sammensat i en pædagogisk logisk rækkefølge, der skulle bidrage til en god indlæring. 

Opgaverne består dels af typer, der kan betegnes som rene matematiske disciplinopgaver, og dels af typer, der kan betegnes som problemopgaver, som illustrerer matematikkens anvendelse i relevante praktiske situationer.

Der er facitliste til alle bogens opgaver, og facitlisten finder du på tekmat.ef.dk.

I bogens kapitel 18 er der samlet en del projektopgaver, hvor der til en del af projektopgaverne er formuleret spørgsmål, der kan anvendes direkte. En anden del af projektopgaverne appellerer til den enkeltes fantasi om selv at formulere spørgsmål, der kan udfordre den matematiske viden. Her er der mulighed for at differentiere og arbejde med enkle såvel som komplicerede problemstillinger afhængig af den enkeltes viden og kunnen.

Sidst i hvert kapitel er der et resume, hvor de vigtigste formler og regneregler fra det pågældende kapitel er beskrevet.

Bogen kan som sådan anvendes i den daglige matematikundervisning, men kan også anvendes som baggrundsmateriale for tværfaglige sammenhænge og desuden som udgangspunkt for selvstudier. 

I tilknytning til bogen er der udarbejdet en formelsamling, hvor de vigtigste definitioner, formler og regneregler fra bogen er medtaget.

Marts 2010
Preben Madsen

Indledning til elev og lærer

 1. Tal og Algebra
 2. Ligninger og uligheder
 3. Geometri
 4. Trigonometri
 5. Cirklen
 6. Overflader udfoldninger
 7. Rumfang
 8. Analytisk plangeometri
 9. Funktioner
 10. Eksponentielle funktioner
 11. Trigonometriske funktioner
 12. Differentialregning
 13. Integralregning
 14. Vektorer i planet
 15. Vektorer i rummet
 16. Vektorfunktioner
 17. Differentialligninger
 18. Matematiske modeller, modellering og projektideer
Stikord
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms