Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Træfagenes materialelære
Tilbage
Træfagenes materialelære

Træfagenes materialelære

02. udgave, 01. oplag, 2018

Træfagenes materialelære

01. udgave, 01. oplag, 2008

Træfagenes materialelære

02. udgave, 01. oplag, 2008

For alle, der arbejder med træ og træbasere de materialer, er det væsentligt at have en grund læggende viden om materialet.
Denne viden giver Træfagenes Materialelære.

Bogen indeholder en præcis og deltaljeret beskrivelse af træets vækst og veddets opbygning og uregelmæssigheder samt en gennemgang af de mest almindelige træsorter.

Hvad angår beklædningsmaterialer, beskrives de mest kendte, der i dag anvendes inden for byggeriet. Der er lagt vægt på at skildre materialets opbygning, egenskaber, anvendelsesmuligheder samt anvendelsesmetoder.

Vedrørende nedbrydning og beskyttelse af træ gennemgås de forskellige klimatiske og biologiske påvirkninger, der kan føre til, at træ nedbrydes. Der gives endvidere instruktive anvisninger på metoder til konstruktiv og kemisk forebyggelse af nedbrydningen.

Endelig gennemgås de fire hovedkategorier inden for samling og befæstelse:
• Skruer, søm og bolte
• Beslag
• Limmaterialer og limning
• Fugematerialer og fugning

Træfagenes Materialelære er rettet mod under visningen inden for træfagene og øvrige byggetekniske uddannelser på erhvervsskolerne. Men den kan læses af alle, der interesserer sig for træ og byggeri.

Træ er et levende og relativt uensartet materiale. For at opnå de bedste resultater ved anvendelse af træ inden for byggeri er det af stor vigtighed, at den grundlæggende viden om træ er til stede.

Med denne materialelærebog er det tilstræbt at give så bred en orientering, at man på dette grundlag kan forstå de problematikker, der knytter sig til træ og træbaserede materialer samt produkter, der knytter sig til konstruktioner i træ.

Bogen erstatter de tidligere udsendte hæfter inden for Materialelære for Træfagene:
• Træ
• Beklædningsmaterialer
• Nedbrydning og beskyttelse af træ
• Materialer til samling og befæstelse

Tømrerfagets Lærebogsudvalg vil gerne takke de firmaer, der har været behjælpelige med oplysninger, informationer og billedmateriale i forbindelse med bogens tilblivelse:
- Rold Skov Savværk, med afsnittet Opskæring af nåletræ
- Frøslev Træ A/S, med afsnittet Kemisk træbeskyttelse
- Frørup savværk & maskinsnedkeri ApS, med afsnittet Opskæring af nåletræ
- Superwood, med afsnittet Superkritisk imprægnering
- ITW Construction Products (NKT Fasteners), med afsnittet Materialer til samling og befæstelse
- Rationel Vinduer A/S, med afsnittet Vinduer og yderdøre
- Dana Lim A/S, med afsnittene Lim og Materialer til fugning
- Træbranchens Oplysningsråd for lån af billeder
- BYG-ERFA, med afsnittet Efterimprægnering af træ
- Lavtox, med afsnittet Efterimprægnering af træ
- Kebony Danmark A/S, med afsnittet Modificeret træ
- Keflico A/S, med afsnittet Modificeret træ

I 2. udgave af Træfagenes materialelære er der tilføjet to nye afsnit i kapitel 3, Nedbrydning og beskyttelse af træ. De nye afsnit omhandler:
• Efterimprægnering af træ
• Modificeret træ

Tømrerfagets Lærebogsudvalg
Maj 2018

1. TRÆ................................................................ 5

Træets historie.................................................. 5
Skovens udvikling........................................... 5
Rovdrift........................................................... 6
Nye tider......................................................... 7

Vækst og opbygning......................................... 9
Træets livsrytme............................................. 9

Veddets opbygning........................................... 13

Fældning og opskæring.................................... 17
Fældning......................................................... 17
Opskæring af nåletræ...................................... 19

Vandindhold, udtørring og svind.................... 23

Opskæringsmetoder......................................... 25
Savet nåletræ.................................................. 25

Træets fysiske egenskaber.............................. 27
Træets styrke.................................................. 27

Veddets uregelmæssigheder........................... 30
Reaktionsved.................................................. 30

Løvtræer............................................................. 36
Bøg................................................................. 37
Eg................................................................... 39
Ask................................................................. 41
Birk................................................................. 43
Teak................................................................ 45
Mahogni.......................................................... 47

Nåletræer............................................................ 49
Rødgran.......................................................... 50
Skovfyr........................................................... 52
Douglas.......................................................... 54
Lærketræ........................................................ 56
Thuja (Western red cedar)................................ 58

2. Beklædningsmaterialer................................ 61

Beklædninger..................................................... 61

Krydsfiner.......................................................... 70

Spånplader......................................................... 72

Træfiberplader................................................... 74

MDF- og HDF-plader........................................... 76

OSB-plader.......................................................... 77


3. Nedbrydning og beskyttelse af træ
......... 79
Generelt.......................................................... 79

Klimatiske påvirkninger .................................. 79

Biologiske påvirkninger................................... 80
Svampe........................................................... 81
Insekter .......................................................... 88

Konstruktiv træbeskyttelse ............................ 92

Kemisk træbeskyttelse .................................... 103
Efterimprægnering af træ ............................... 109
Superkritisk imprægnering ............................. 115
Modificeret træ .............................................. 116
Indtrængning af imprægnering ....................... 122

4. Materialer til samling og befæstelse........ 123

Søm og dykkere................................................. 123

Specialsøm......................................................... 123

Franske skruer, bolte og samlejern................ 125

Skruer................................................................. 126

Murdybler og -ankre......................................... 129

Bygningsbeslag................................................. 132

Lim...................................................................... 138
Termoplastiske lime........................................ 139
Termohærdende lime...................................... 142
Ældre limtyper................................................ 148
Limtekniske udtryk......................................... 148

Materialer til fugning ...................................... 153
Fugetyper....................................................... 154
Dimensionering af fuger.................................. 155
Fugemasser og bundstop................................ 157
Fugebånd........................................................ 163
Fugeprofiler.................................................... 164
Vedligeholdelse af fuger.................................. 164
 

Stikord................................................................ 167

Pris
418,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
418,75 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Pris
59,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

41122-1

ISBN

9788770825801

Antal sider

172

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

41122-9+

ISBN

9788757136319

Antal sider

172

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

41122-9+1/2

ISBN

9788770825818

Antal sider

172

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
418,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
418,75 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Pris
59,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

41122-1

ISBN

9788770825801

Antal sider

172

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

41122-9+

ISBN

9788757136319

Antal sider

172

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

41122-9+1/2

ISBN

9788770825818

Antal sider

172

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms