Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Travers- og portalkraner
Tilbage
Travers- og portalkraner

Travers- og portalkraner
C-certifikatkursus

4. udgave, 1. oplag, 2007

Forfatter
Claus Drescher

Denne udgave er udformet som et traditionelt kompendium og leveres således ikke længere i ringbind. Kompendiet er opbygget med en omfattende teoridel, en opgavesamling samt en ordforklaring.

Til undervisning på C-certifikatkurserne bruges også kompendiet »Anhugning«, best. nr. 31252-1. Herudover kan det anbefales at udlevere lommebogen »Kvalitet i transportarbejde - Anhugning«, best. nr. 31250-1 og relevante publikationer fra Arbejdstilsynet.

I bestræbelsen på at gøre bogen til en håndbog, som kursisten løbende kan gøre brug af under sin uddannelse på landets Kran C-skoler, på kurserne kursuskode AA-43-00-00611-01 kursustitel: Travers- og portalkraner, certifikatuddannelse C og kursuskode AA-43-00-00612-01 kursustitel: Travers- og portalkraner, certifikatuddannelse C ajourføring har vi ønsket at opbygge bogen med de elementer, der er relevante for kursisten, efterhånden som kurset skrider frem.
Der vil naturligvis kunne forekomme andre pædagogiske betragtninger, der kan bevirke, at nogle faglærere vil foretrække nogle afsnit frem for andre.
En række emner og tegninger stammer fra Arbejdstilsynet og tidligere versioner af bogen. Desuden er der illustrationer, som vi har lånt fra leverandører af hejseredskaber og tilbehør samt fra virksomheder, hvor der arbejdes med de typer kraner, som bogen omfatter.
For at sikre, at deltagerne på Kran C-uddannelsen altid har de nyeste At-bekendtgørelser, At-meddelelser og At-anvisninger, har vi valgt ikke at trykke disse publikationer i denne bog, men henviser til Arbejdstilsynets hjemmeside på www.at.dk. Bagest i bogen findes der en liste med relevante materialer.
Da forlaget med den nye teknologi trykker bogen efter ordre, betyder det, at der til enhver tid kan tilføjes ændringer og forbedringer – derfor – har du et forslag, så kom med det!
Bogens kapitler findes i forlagets »Undervisningsbank«.
Hvis skolen er abonnent på »Undervisningsbanken«, kan du som lærer herefter selv stykke en bog sammen med det indhold du vil have, og i den rækkefølge du selv ønsker det.
Odense, september 2003
Claus Drescher

Historisk udvikling   7
Historien
Nutiden
Krav om kranførercertifikat   9
Bekendtgørelse nr. 509
Krankategorier
C-kraners konstruktion
Ikke-certifikatkrævende kraner
Certifikatkrævende kraner
Opstartskontrol   13
Opstartskontrol
Parkering af kranen
Kranjournalen
Krankørsel   17
Teknikken
Kørsel i lav hastighed med tom krog –
igangsætning – kørsel – standsning
Kranførerens ansvar og pligter   23
Før anhugning af byrden
Før hejs af byrden
Skråtræk
Før transport af byrden
Inden landing af byrden
Efter landing af byrden
Efter frigøring af byrden
Samløft med kraner   25
Samløft med kraner
Personløft med kraner   27
Persons ophold omkring
kranarbejde
Kranens opbygning og bestanddele   29
Kraner skal være forsynet med
Kranens konstruktion
Opstilling af kraner
Belastningsprøve af kraner
Eftersyn
Opgave 1   35
Lastning af langgods i skib
Opgave 2   37
Læsning af betonelement
Opgave 3   39
Kørsel med containerkran
Opgave 4   41
Persontransport med kran
Opgave 5   43
Løft af stort betonelement
Opgave 6   45
Transport af tungt gods
Opgave 7   47
Transport af traktor
Opgave 8   49
Prøvebelastning
Opgave 9   51
SWL og belastning af grej
Opgave 10   53
Eftersyn af grej og kassation
Adresser, bekendtgørelser, meddelelser
og anvisninger   55
Adresser
Bekendtgørelser
At-meddelelser
At-anvisninger
At-vejledninger
Ordforklaring   57
Stikordsregister   61

Pris
156,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31054-1

ISBN

978-87-7881-910-9

Antal sider

92

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
156,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31054-1

ISBN

978-87-7881-910-9

Antal sider

92

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms