Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

TRIPs matematiske BOG 2
Tilbage
TRIPs matematiske BOG 2

TRIPs matematiske BOG 2

1. udgave, 02. oplag, 2006

Forfatter
Hans Sloth

Denne bog er fortsættelsen af TRIP's Matematiske Grundbog

Bogen afslutter forløbet på B-niveau både i gymnasiet og på HF og er beregnet som lærebog til A-niveauet i 2.g.

Bogen indeholder først og fremmest kernestof men også supplerende materiale, og den gør det muligt at tilrettelægge undervisningen på måder, der lever op til gymnasiereformens krav.

Kernestoffet kan behandles på forskellige niveauer fra det rent håndværksmæssige niveau med små fortællinger, der indeholder de centrale informationer over et mellemniveau med beviser til et niveau med stringente definitioner og beviser, hvor for eksempel grænseværdier defineres og middelværdisætningen bevises. Der er ikke en separat opgavesamling i bogen, men opgaverne er fordelt i de enkelte afsnit.

Dette med tanke på at gøre det lettere, når afsnittene bruges i forbindelse med projekter og emnearbejder.

Bogen indeholder oplæg til projekter, som er nye i undervisningslitteraturen på dansk. For eksempel er der et afsnit om et fremragende forslag til anbringelse af båndene på et strengeinstrument. Et forslag der fik en ublid medfart på grund af at en højt anerkendt kollega lavede en regnefejl, der fik lov til at stå uantastet i over 200 år. Et andet eksempel er Erlangs berømte B-formel for teletrafik.

0. Brugsanvisning

I. LIGNINGER
1. Om at isolere en variabel
2. Nulreglen
3. To lineære ligninger med to ubekendte
4. Ligninger som maskinerne kan lide
5. Ligninger som maskinerne ikke kan lide
6. Anvendelse af ligninger

II. POLYNOMIER
7. Andengradspolynomier
8. Polynomier og deres grad
9. Polynomiers rødder
10. Faktorisering af polynomier
11. Anvendelser af polynomier
12. Argumenter for sætninger om polynomier

III. ANVENDELSE AF LN OG EXP
13. Historien om ln og exp
14. Den naturlige logaritmefunktion og dens anvendelse
15. Den naturlige eksponentialfunktion og dens anvendelse

IV. DIFFERENTIALREGNING
16. Historien om den lille differentialoperator
17. Kontinuitet
18. Differentialkvotient
19. Regneregler for differentialkvotient
20. Tangenter til grafer
21. Monotoniforhold og lokale ekstrema
22. Optimering

V. ASYMPTOTER
23. Vandret asymptote
24. Lodret asymptote
25. Lidt mere om asymptoter
26. Asymptoter til grafer for polynomiumsbrøker

VI. MERE OM DIFFERENTIAlREGNING
27. Beskrivelse af en funktion
28. Lidt om grænseværdi
29. Lidt mere om kontinuitet
30. Definition af differentiabilitet
31. Væksthastighed/marginalbetragtninger
32. Beviser for sætninger om differentiabilitet
33. Sammensat funktion
34. Flere sætninger om differentiabilitet
35. Flere beviser for sætninger om differentiabilitet

VII. DIFFERENTIALREGNING FOR DE BARSKE
36. Grænseværdier
37. Beviser om monotoniforhold

VIII. INTEGRALREGNING
38. Stamfunktion
39. Bestemt integral og areal
40. Anvendelser af integraler
41. Beviser for sætninger om integraler

IX. NATURLIG LOGARITME- OG EKSPONENTIALFUNKTION
42. Den naturlige logaritmefunktion
43. Den naturlige eksponentialfunktion
44. Beviser om den naturlige logaritmefunktion
45. Beviser om den naturlige eksponentialfunktion
46. Modeller med ln
47. Modeller med exp

X. STATISTIK OG SANDSYNLIGHEDSREGNING
48. Spredning
49. Median og boksplots
50. Skævhed
51. Stikprøver
52. Random walk
53. Binomialfordelingen
54. Sandsynlighed og telefonsamtaler

XI. MODELLER
55. Strengeinstrumenters bånd
56. Priselasticitet

XII. APPENDIKS
A1. Om brugen af logiske symboler
A2. Regning med numerisk værdi
A3. Regning med uligheder
A4. Induktionsbevis
A5. Omvendt funktion
A6. Funktionen Φ
A7. Differentiation af xa
Udvidet stikordsregister
Symbolliste

Pris
249,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101064-1

ISBN

978-87-88049-34-3

Antal sider

240

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
249,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101064-1

ISBN

978-87-88049-34-3

Antal sider

240

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms