Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

TRIPs Matematiske BOG 3
Tilbage

TRIPs Matematiske BOG 3

1. udgave, 2. oplag, 2006

Forfatter
Hans Sloth

Denne udgivelse er en fortsættelse af TRIP's Matematiske Grundbog og TRIP's Matematiske Bog 2.

Den afslutter lærebogssystemet med det resterende materiale til A-Niveau.


Find ekstramateriale under forsidebilledet.

0. Brugsanvisning

I. VEKTORER I PLANEN
1. Noget om vinkler
2. Hvad er en vektor?
3. Regning med vektorer
4. Skalarprodukt
5. Projektion af vektor på vektor
6. Determinant
7. Nogle beviser om vektorer

II. LINJER I PLANEN
8. Linjens parameterfremstilling
9. Linjens ligninger
10. Centralprojektion
11. Nogle beviser om linjer
III. PERIODISKE FÆNOMENER
12. Vinkelmål
13. Funktionerne cosinus og sinus
14. Harmonisk svingning

IV. RUMGEOMETRI
15. Vektorer i rummet
16. Regning med vektorer i rummet
17. Skalarprodukt
18. Kugler
19. Linjer i rummet
20. Vektorprodukt
21. Planer i rummet
22. Nogle beviser om rumgeometri

V. INTEGRALREGNING
23. Stamfunktioner
24. Bestemte integraler
25. Areal og stamfunktion
26. Volumen af omdrejningslegemer
27. Beviser om integralregning

VI. DIFFERENTIAlLIGNINGER
28. Lidt om differentialligninger af 1. orden
29. Nogle modeller med differentialligninger
30. Viden uden løsning
31. Tilnærmet løsning af differentialligning
32. Opstilling af differentialligninger
33. Beviser om differentialligninger

VII. HVOR ER JEG?
34. Om stedsbestemmelse

XIII. APPENDIKS
A1. Nogle egenskaber ved funktioner
A2. Lidt om tal
A3. Lidt om matematiske beviser
A4. Lidt om funktion af to variable
A5. Additionsformler og logaritmiske formler
A6. Funktionen tangens
A7. Lidt om matricer

Denne bog er fortsættelsen til Trip’s matematiske Grundbog og Trip’s matematiske Bog 2. Bogen afslutter lærebogssystemet med det resterende materiale til A-niveauet.

Som i de to foregående bøger er der ikke en traditionel opgavesamling bag i bogen, men forslag til „elevaktiviteter“ er anbragt i afsnittene (med grøn baggrund). Hvis der er brug for supplerende opgaver, kan de hentes på hjemmesiden www.forlaget-trip.dk. 

Det udvidede stikordsregister dækker alle tre bøger og er tænkt som en hurtig hjælp ved opgaveregning.

Jeg vil gerne her takke Arne Frøsig Rasmussen for grundig gennemlæsning af manuskriptet og for konstruktive ideer og forslag. Jeg vil også gerne takke Peter Cederholm fra Laboratoriet for Geoinformati k ved Aalborg Universitet for gode ideer til afsnittet om landmåling.

Vejle, november 2006
Hans Sloth

Pris
249,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101063-1

ISBN

978-87-88049-35-0

Antal sider

240

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
249,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101063-1

ISBN

978-87-88049-35-0

Antal sider

240

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms