Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Ud af røret ... En socio-teknisk analyse af det Københavnske kloaksystem
Tilbage
Ud af røret ... En socio-teknisk analyse af det Københavnske kloaksystem

Ud af røret ... En socio-teknisk analyse af det Københavnske kloaksystem

1. udgave, 1. oplag, 2008

Forfatter
Hanne Lindegaard

Hvor bliver det af, når vi skyller ud? Det bliver væk. Kloakken sluger alt, og vi tænker ikke mere over det. Kloaksystemet er en ”sort kasse”, som bare virker, uden at vi tænker nærmere over det, endsige overvejer alternativer. Men kloaksystemet er ikke bare tekniske installationer – det er også prioriteringer, procedurer og viden, og der både var og er andre mulige valg.

Hæfte beskriver perioden fra midt i 1800-tallet til 1930’erne, hvor kloakering af industrisamfundets hastigt voksende storbyer blev et centralt problem, som fandt sin løsning gennem ophedede diskussioner, beslutninger, fejltagelser og snilde. Men hæftet trækker også linjer til nutidens problemstillinger om teknologioverførsel.

Vi gør det hver dag. Flere gange om dagen. Trykker på knappen på toilettet, ser vandet skylle ud og bekymrer os ikke meget om, hvor aff aldsstofferne efterfølgende skyller hen. Vi bader ved stranden eller i havnen og tænker ikke over, at det en overgang ikke var muligt at bade på grund af forurening fra byernes kloakudløb.

I dag klarer den moderne kloakteknologi og det store, usynlige teknologiske system under huse og gader umiddelbart disse problemer for os – men sådan har det ikke altid været. Det  andskyllende
toilet er i dag en så integreret del af vores hverdagsliv, at vi ikke længere tænker over, at systemet kan være anderledes. Men faktisk er systemet ikke mere end 150 år gammelt, og for mindre end 100 år siden var natpotter i soveværelset og lokummer i baggårdene stadig en del af dagligdagen i København. På skramlende vogne transporterede byernes natmænd i ly af mørket ekskrementerne ud af byen til oplagspladser, hvor lokale bønder kunne købe latrinen og bruge den til gødning på markerne.

Fra midten af 1800-tallet og frem til årene omkring år 1900 begynder de større byer at anlægge nye vandforsyningsanlæg og kloaksystemer. Kloakteknologien var kommet på storbyernes dagsorden overalt i Europa i 1840’erne, og selv om kloaksystemerne i Europas storbyer ikke er fuldstændigt identiske, er det et fælles træk, at de lokale byråd har vedtaget at etablere systemerne, og ingeniørerne har planlagt den praktiske udførelse. Dengang var ingenting – hverken wc’er, underjordiske kloakrør eller andre dele af systemet – en selvfølge, og vidt forskellige løsninger var under overvejelse. 

Men hvordan gik det til? Hvem bestemte det? Hvilke diskussioner, konkrete kloakplaner og videnskabelige undersøgelser var på dagsordenen i 1800-tallet? Hvor startede man, og hvordan blev det store system så udbredt? 

Dette hæfte er skrevet til undervisning i teknologihistorie på teknisk gymnasium og bygger på ph.d.-afhandlingen Ud af Røret? Planer, processer og paradokser omkring det københavnske kloaksystem 1840-2001. Afhandlingen er et studie af etableringsprocesserne vedrørende kloakteknologien i København fra 1850’erne og frem til i dag.

Kloakteknologi er i dag en usynlig og stabil teknologi, som vi i moderne samfund tager for givet eksisterer og fungerer. Teknologien er sjældent til diskussion og opfattes som en løsning, der er svær at tænke anderledes. Men andre steder duer vores valg af teknologi måske ikke – og så kan vi måske lære noget af at se på, hvorledes disse valg blev truffet her. 

Teknologien og det, vi ”tager for givet” 
Baggrunden for de store systemer 
Sundhedspoliti eller teknologiske løsninger? 
De to sameksisterende systemer 
Kun ”en Draabe i havet” 
Badevand, havforurening og miljø 
Fra sundhedsproblem til miljøproblem 
Teknologioverførsel 
Løsninger til genovervejelse 
Afslutning 
Kilder og litteratur 

Pris
75,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71102-1

ISBN

978-87-7881-940-6

Antal sider

28

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
75,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71102-1

ISBN

978-87-7881-940-6

Antal sider

28

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms