Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Værkstedsteknik
Tilbage
Værkstedsteknik

Værkstedsteknik

6. udgave, 1983

Forfatter
V Utke

Valdemar Utkes bog om værkstedsteknik er det mest grundlæggende og omfattende værk, der findes om produktionsmetoder på jern- og metalområdet.
Bogen udkom første gang i 1955 og har siden gennemgået 6 revisioner. Den er til dato solgt i over 200.000 eksemplarer.

Forord til 6. udgave

I denne udgave er illustrationsmaterialet søgt forbedret i overensstemmelse med de forslag, jeg har modtaget.

Jeg har samtidig rettet en del større og mindre fejl, man har gjort opmærksom på var indeholdt i 5.-udgaverne.

Ikke alle forslagene har kunnet følges, da det har vist sig vanskeligt at fremskaffe bedre egnet illustrationsmateriale. Til næste udgave vil jeg prøve at fremskaffe bedre illustrationer.

Til den kommende 7. udgave arbejder jeg med en række forslag, som omfatter værkstedstekniske emner inden for stålkonstruktionsområdet.

Den nuværende udgave af lærebogen behandler bearbejdningsformer ved stålarbejde samt samle- og montagemetoder, men den teknologiske udvikling inden for denne sektor i jernindustrien sker så hastigt, at der er behov for en væsentlig udvidelse af dette stof.

Som ved tidligere udgaver er jeg meget interesseret i at modtage bemærkninger til lærebogen, både kritik af det beskrevne stof og forslag til forbedringer. Dette ønske gælder ikke mindst en udvidelse af stoffet for stålkonstruktion.

Jeg vil være taknemmelig for bistand i form af ideer til emner og forslag til litteratur- og brochuremateriale.

Såfremt behandlingen af stålkonstruktionsarbejde bliver for omfangsrig, kan det blive nødvendigt at dele "Værkstedsteknik" i to bøger. Denne beslutning samt vurderingen af det stof, der skal indgå i den nye bog, foretages i samråd med de faglige myndigheder, og det er mit håb, at dette arbejde kan færdiggøres inden for ganske få år.

København i marts 1983.
Valdemar Utke

Forord til 5. udgave

Det har heller ikke i denne udgave været muligt at imødekomme alle forslag om ændringer. Dels varierer forslagene, dels har de faglige myndigheder ønsket et oplag alene med "fornødne" ændringer til anvendelse i de omfattende uddannelsesforsøg og den revision af igangværende uddannelser, der er iværksat umiddelbart før redaktionen af denne udgave blev afsluttet. Ændringer i denne udgave angår derfor, udover rettelser, følgende:

Spåntagning I: Gevindafsnittet ajourført, bl. a. med hensyn tìl DS.

Måling: Tolerancer ændret i henhold til DS og udvidet med omtale af form- og positionstolerancer samt overfladeruhed.

Spåntagning II: Udvidet omtale af spåntagende værktøjsmaskiners udvikling, herunder automatisering og numerisk styring (NS) med et eksempel på planlægning, forberedelse og gennemførelse af et meget enkelt arbejde på en NS-maskine. 4 netop udkomne bøger: Numerisk Styring, Styreenheder I og II, Programmeringssprog og Vejledning kan anbefales interesserede, der ønsker at fordybe sig i emnet.

Boring: Gevindbor ført à jour med DS/IS0. Spidsning af bor ført à jour med DIN-normer. Endvidere eksempler på et antal nyere boremaskiner.

Drejning: Udvidet omtale af vendeskærsplatter og drejeautomater samt eksempler på automat- og NS-maskíner.

Fræsning: Udvidet med illustrationer fra en NS-maskine.

Af mere generelle ændringer kan nævnes overgang til 2-spaltet udformning og tilpasning af klichémateriale. Samtlige ændringer medfører en udvidelse på 40 sider. Yderligere udvidelser vil nødvendiggøre opdeling i flere bøger, hvilket forudsætter, at en vurdering af resultaterne af de igangværende uddannelsesforsøg og revisioner fører til ønske herom.
De forslag, der ikke er fulgt, er noteret og vil indgå i kommende overvejelser, forhandlinger og bearbejdninger sammen med evt. yderligere forslag eller henvendelser, der måtte fremkomme vedrørende begrebet værkstedsteknik i almindelighed og denne bog i særdeleshed.
En hjertelig tak til alle, der har bidraget til denne udgaves udformning.
Jeg håber på fortsat interesse, forståelse, bistand, kritik og forslag.

København i november 1973.
Valdemar Utke

5. udgave, 2. optryk
Der er ikke foretaget større ændringer i bogen end de få trykfejl og nyheder, der er blevet gjort opmærksom på. Det gælder navnlig form- og positionstolerancer, som under benævnelsen Geometriske tolerancer i mellemtiden er færdigbehandlet af Dansk Standardiseringsråd.

HÅNDVÆRKTØJ
Hamre 17
Tænger 19
Nøgler 22
Skruetrækkere 26
Opspændingsværktøj 27

SPÅNTAGNING I
Skærets arbejdsmåde 35
Mejsler 36
Save 41
File 47
Skrabere 57
Gevind 64

SPÅNLØS BEARBEJDNING
Materialeegenskaber 79
Bukning 80
Falsning, sikning og bertling 84
Bukning af rør 85
Rørvalser og rørskærer 87
Metaltrykning 87
Strækpresning 88
Gevindrulning 88
Retning 90
Klipning 92
Lokning 97
Udskæring af pakninger .
Stanseværktøj 98
Skærende værktøj 98
Formgivende værktøj 101
Presser 104
Smedning 108
Smedeligt materiale 108
Opvarmningsmidler 108
Smedeværktøj 112
Arbejdsgang ved smedning 115
Sænksmedning 120
Maskiner til smedning 121

MÅLING
Måleenheder 124
Indirekte og direkte måling 125
Målevanskeligheder 127
Målestokke 127
Skydelæren 130
Aflæsning (mm-nonius) 133
Dybdemåleren 134
Tomme-nonius 135
Mikrometermåleværktøj 136
Aflæsning 137
Mikrometerskruens brug 139
Justering 140
Målefejl 141
Mikrometerdybdemåleren 143
Mikrometerspærmålet 145
Teleskopspærmålet 145
Måleklodser 146
Vinkelmåling 152
Måleure 157
Standardisering og tolerancer 162
Måltolerancer 163
Form- og positionstolerancer 170
Overfladeruhed 181
Gevindmåling 189

OPMÆRKNING
Forberedelse til opmærkning 197
Opmærkning af plane flader 198
Opmærkning af en cirkel 200
Opmærkning af cylindriske arbejdsstykker 202
Rumopmærkning 203

SAMMENFØJNINGSMETODER OG SKÆRING
Løsbare sammenføjningsmidler 210
Skruer, bolte og møtrikker 210
Sikring af bolte og møtrikker 213
Spændeskiver 214
Seegerringe 215
Stiftforbindelser 215
Feder og kile 216
Faste sammenføjningsmidler 218
Nitning
Svejsning og lodning 220-247
Gassvejsning 221
Lodning 230
Lysbuesvejsning 232
Andre svejsemetoder 239
Flammeskæring 242

SPÅNTAGNING II
Værktøjsmaskiner og deres bevægelser 248
Spåntagning på værktøjsmaskiner 251
Automatisering af værktøjsmaskiner 255
Numerisk styrede værktøjsmaskiner 256

BORING, SÆNKNING OG RIVNING
Boring og bor 263
Boremaskiner 274
Omdrejningstal, tilspænding og kølemidler for boring 278
Sænkning og rivning 279
Skærehastighed, tilspænding og kølemidler for sænkning og rivning 283

DREJNING
Drejebænken 284
Vekselhjul 289
Gevind-uret 292
Omdrejningstal 293
Skærehastighed, tilspænding og spåndybde 294
Opspændingsværktøj 295
Pinoler 295
Centrering 298
Centrumstykker 299
Glatplan og vinkelplan 300
Kloplan 301
Centrerpatron 301
Magnetplan 304
Spændepatron 304
Briller 305
Drejestålet 306
Drejestål, vinkler 309
Drejestål, tabeller 310
Drejestål, fremstilling og slibning 311
Drejestål, vendeskær 314
Gevindskæring og gevindstål, drejebænk 314
Stålholdere 316
Drejning mod faste stop 317
Konusdrejning 318
Gevindskæring og gevindstål, drejebænk 320
Valg af tilspænding og skærehastighed 325
Maskinkort 329
Kopidrejebænken 331
Plandrejebænken 333
Karruseldrejebænken (borernøllen) 334
Revolverdrejebænken 335
Drejeautomaten 336
Bagdrejebænken 344

FRÆSNING
Fræserens arbejdsmåde 345
Fræsertyper 346
Slibning af fræsere 350
Universalfræsemaskinen 354
Universalfræsemaskinens hjælpeværktøjer 355
Delehovedet 355
Værktøjsfræsemaskinen 359
Vertikalfræsemaskinen 359
Kærvfræsemaskinen 360
Langfræsemaskinen 360
Rundfræsemaskinen 360
Horisontalfræsemaskinen 360
Tandhjulsfræsemaskinen 365
Kopifræsemaskinen 366
Numerisk styret fræsemaskine 366
Skærehastighed, tilspænding og spåndybde 368

HØVLING
Bordhovle 371
Hovlestål 372
Shapingmaskinen 374
Stikkemaskinen 375
Romning 376

SLIBNING
Slibemidler 378
Bindemidler 378
Slibeskivens hårdhed 379
Slibeskivens struktur 379
Mærkning af slibeskiver 380
Valg af slibeskiver og kontrol 380
Afretning af slibeskiver 381
Afvejning af slibeskiver 383
Slibemetoder og -maskiner 383
Frihåndsslibning 383
Maskinslibning 383
Udvendig rundslibning 383
Indstiks-slibning 384
Indvendig rundslibning 385
Gevindslibning 385
Planslibning 386
Centerless-slibning 386
Sikkerhedsregler og -bestemmelser 387
Båndslibning 387
Honing og superfinish 388
Lapning 389
Slibning af haner og ventiler 389
Polering 390

Pris
341,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31168-1

ISBN

978-87-7510-451-2

Antal sider

392

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
341,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31168-1

ISBN

978-87-7510-451-2

Antal sider

392

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms