Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Valg af tilbud
Tilbage
Valg af tilbud

Valg af tilbud giver udbydere et grundigt indblik i de metoder og problematikker, som er relevante, når en udbyder skal tage stilling til grundlaget for udvælgelse af tilbudsgivere og valg af tilbud. Den gennemgår anvendte bedømmelsesmodeller og illustrerer disse med en række eksempler fra virkelighedens verden.

Bogen er skrevet med baggrund i de EU-udbudsdirektiver, der blev vedtaget i 2002 og trådte i kraft i løbet af 2004.

Mogens Høgsted er akademiingeniør og selvstændig konsulent. Han har mere end 30 års erfaring som rådgivende ingeniør. Han er tidligere formand for Dansk Ingeniørforening og for Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse.

 1. Grundlag og forudsætninger
 2. Udformning af bedømmelsesmodeller
 3. Bedømmelsesmodeller, hvor prisforskelle omregnes til point
 4. Eksempler på modeller, hvor prisforskelle omregnes til point
 5. Bedømmelsesmodeller, hvor kvalitetsforskelle omregnes til tillægspriser
 6. Eksempler på modeller, hvor kvalitetsforskelle omregnes til tillægspriser
 7. Forskelle i tilbudt ydeevne omregnes til tillægspriser
 8. Problematiske bedømmelsesmodeller
 9. Brug af rammer ved vægtningen
 10. Udvælgelse og udvælgelseskriterier
 11. Underkriterier ved tildeling
 12. Tilbudsfasen og -bedømmelsen
 13. Rapport fra tilbudsbedømmelsen
 14. Udbudsformer og bedømmelsesmodeller
 15. De bydendes brug af bedømmelsesmodeller
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms